Updated den 17 augusti 2015

80023092 – PS3-felkod

PS3-systemet kunde inte anslutas till PlayStation Network.

 
 

Lösning:

  • Besök eu.playstation.com och se om PlayStation Network genomgår underhåll just nu. Om PlayStation Network inte är tillgängligt försöker du ansluta vid ett senare tillfälle.
  • Om problemet kvarstår klickar du på din anslutningstyp nedan för flera felsökningstips:
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.