Updated den 22 september 2015

Det trådlösa stereoheadsetet PULSE – installation och felsökning

Den här artikeln hjälper dig att installera det trådlösa stereoheadsetet Pulse och att felsöka problem.

 
 

Vad heter de olika delarna och vilka funktioner har de?

FRAMSIDA
1

Huvudband

Justera huvudbandet så att det passar ditt huvud.

2 L-markering
3

MIXER-skjutreglage

Ställer in volymen för chatt- och spelljud.

4

Mikrofon

Undvik akustisk rundgång (tjutande ljud) genom att inte låta höger högtalare komma för nära mikrofonen på vänster sida.

5 Statusindikator
6 POWER-brytare
7

VSS (virtuellt surroundljud)

ON/OFF-knapp

Håll in i mer än en sekund: Virtuellt surroundljud aktiveras eller avaktiveras. VSS är på som standard.

BAKSIDA
1 R-markering
2

BassImpact™-skjutreglage

BassImpact™ omvandlar lågfrekventa basljud till vibrationer runt öronkuddarna. Om du vill stänga av BassImpact™ helt skjuter du BassImpact™-skjutreglaget till läget OFF tills du hör ett klickljud.

3
MODE-knapp
4

MIC MUTE-knapp

 • Tryck för att aktivera och avaktivera MIC MUTE.
 • Håll in MIC MUTE-knappen tills du hör ett pip: Justera volymen för medhörning – välj hög, medel eller av. 

Medhörning är en funktion du kan använda för att din egen röst ska höras från headsetet. Med den här modellen kan du inte justera volymen för medhörning på PS3™-systemets skärm. När MIC MUTE är på är medhörning avaktiverat.

5

VOLUME-skjutreglage

Justerar volymen på headsetet.

UNDERSIDA
1

USB-kontakt

Ladda headsetet genom att ansluta en kompatibel USB-enhet. (Typ A – USBkabel av typ mini-B säljs separat.)

2

Uttag för ljud in/ut

När den medföljande ljudkabeln ansluts till headsetet för användning med mobila enheter avaktiveras den trådlösa funktionen.

Hur installerar jag det trådlösa stereoheadsetet PULSE?

 • Anslut den trådlösa adaptern till PS3-systemet via en av systemets USB-portar.
 • Se till att headsetet är fulladdat genom att ansluta det till PS3-systemet med hjälp av en USB-kabel (levereras separat). Om batterinivån är låg avger headsetet en ljudsignal när det ansluts.
 • Sätt på headsetet genom att trycka på POWER-brytaren.
 • Kontrollera att den senaste versionen av systemprogramvaran har installerats på PS3-systemet genom att öppna XMB-menyn och välja Inställningar > [Systemuppdatering]. Om en uppdatering av systemprogramvaran är tillgänglig ska du hämta och installera den. Systemprogramvaruversion 4.20 eller senare krävs för att headsetet ska fungera ordentligt.

Obs! Headsetets virtuellt surroundljud-funktion är på som standard. Om du vill stänga av den håller du in VSS (virtuellt surroundljud) ON/OFF-knappen i två sekunder.

Finns det några andra inställningar?

 • Du kan välja om du vill höra enbart chattljud eller spel- och chattljud samtidigt. Om du vill ändra den här inställningen öppnar du XMB-menyn och väljer Inställningar > [Tillbehörsinställningar] > [Ljud till stereoheadset].
 • Välj [På] om du vill spela upp spel- och chattljud samtidigt eller [Av] om du enbart vill spela upp chattljud.

Hur felsöker jag anslutningsproblem för det trådlösa stereoheadsetet PULSE?

 • Headsetet laddas inte upp.
 • Det går inte att sätta på headsetet.
 • Headsetet slås på men paras inte ihop med den trådlösa adaptern (det kommer inget ljud).
 • När headsetet ansluts till PS3-systemet visas ett meddelande på skärmen om att en okänd enhet anslutits.

Hur felsöker jag headsetet?

 1. Kontrollera att den trådlösa adaptern är korrekt ansluten till PS3-systemet via en av systemets USB-portar.
 2. Ta bort andra trådlösa adaptrar som inte används från alla USB-portar på PS3-systemet.
 3. Kontrollera att inga andra trådlösa enheter används i närheten, eftersom de kan orsaka störningar.

Hur återställer jag headsetet?

Om headsetet slutar svara och inte fungerar som det ska kan du återställa det på följande sätt:

 1. Kontrollera att den trådlösa adaptern är ansluten till PS3-systemet.
 2. Använd ett långsmalt föremål (till exempel en nål) till att hålla in återställningsknappen inuti hålet på sidan av den trådlösa adaptern.
 3. Efter 1–2 sekunder börjar statusindikatorn att blinka.
 1. Kontrollera att headsetet är avstängt. Håll in MIC MUTE-knappen, MODE-knappen och VSS ON/OFF-knappen samtidigt som du sätter på headsetet. Headsetets statusindikator blinkar. Om headsetet inte ansluts till ett PS3-system via en USB-kabel fortsätter statusindikatorn att lysa blått efter att ihopparningen har slutförts. Om headsetet ansluts till ett PS3-system via en USB-kabel lyser statusindikatorn rött efter att ihopparningen har slutförts.