Updated den 3 februari 2017

PS VR: Konfigurera PlayStation Camera

Komma igång med PlayStation Camera.

 
 

PlayStation Camera (PS Camera) är ett valfritt tillbehör till PS4-konsolen, men det går inte att använda PlayStation VR (PS VR) utan PS Camera.

Så här ansluter och konfigurerar du PS Camera

PS Camera identifieras automatiskt av PS4 och du kan genast komma igång med konfigurationen av PS Camera och PlayStation VR.

Om du ska konfigurera PS Camera för PS VR tillkommer några extra steg. Mer information finns i snabbhandledningen till PS VR och tillhörande video.

 1. Anslut PS Camera-kabeln till AUX-porten på baksidan av PS4.
 2. Placera PS Camera på en plan yta och rikta den direkt mot den plats där du kommer att sitta när du spelar.
 3. Justera vinkeln på PS Camera så att den spelar in rätt område.

Ansiktsigenkänning

När din PS4 känner igen dig loggas du automatiskt in på ditt lokala användarkonto.

Så här ställer du in ansiktsigenkänning

 1. Gå till [Inställningar] > [Användare] > [Inloggningsinställningar] > [Aktivera ansiktsigenkänning].
 2. Gå till [Hantering av ansiktsdata] och välj [Starta]. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 3. Du kan lägga till fler användare genom att upprepa stegen.

Så här loggar du in med ansiktsigenkänning

 1. Slå på PS4 och tryck på PS-knappen på handkontrollen.
 2. PS4 läser av ditt ansikte, och när du håller handkontrollens lampskena som bilden på skärmen visar så loggas du in automatiskt.

Det är inte säkert att ansiktsigenkänningen fungerar när du har PlayStation VR-headsetet på dig, eftersom det döljer en del av ansiktet.

Så här raderar du sparade ansiktsigenkänningsinställningar

Gå till [Inställningar] > [Användare] > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av ansiktsdata] > [Radera] > [OK].

Sändning

Bild-i-bild-funktionen gör att du själv kan vara med i bild i dina spelsändningar.

 1. Börja spela och tryck på SHARE-knappen på handkontrollen.
 2. Välj [Sänd ut spelförlopp] och logga in på den tjänst som du vill använda för sändningen. Här kan du även skapa ett nytt konto på den sändningstjänsten.
 3. Innan du startar sändningen måste du välja [Inkludera video från PlayStation Camera i sändningen] och [Inkludera mikrofonljud i sändningar] för att använda mikrofonen på PlayStation Camera för sändningen.

Så här stänger du av ljudet på mikrofonen på PS Camera

 1. Öppna snabbmenyn genom att hålla ned PS-knappen.
 2. Välj [Ljud/enheter] > [Stäng av mikrofonljud för PlayStation Camera].

Party

Så här använder du mikrofonen på PS Camera för röstchatt i partyläget

När PS Camera har konfigurerats används mikrofonen automatiskt för röstchatt i partyläget.

Om du vill stänga av mikrofonen väljer du din profil på partyskärmen och trycker på OPTIONS-knappen på handkontrollen.

Problem med PlayStation Camera

PS4 identifierar inte PS Camera

 1. Koppla ur PS Camera och anslut den på nytt. Tryck länge på PS-knappen och gå till [Ljud/enheter]. Om PS Camera identifieras visas alternativet [Stäng av mikrofonljud för PlayStation Camera] på menyn.
 2. Om PS Camera fortfarande inte blir identifierad stänger du av PS4-systemet och slår på det igen, utan att koppla bort PS Camera.
 3. Om du har möjlighet kan du testa med att konfigurera PS Camera på ett annat PS4-system.
 4. Kontakta återförsäljaren och fråga om garantin täcker reparation eller byte av PS Camera.

Suddig bild

 1. Rengör objektiven på PS Camera med en ren, torr mikrofiberduk. Använd inte vatten eller någon annan rengöringsvätska.
 2. Kontrollera om objektiven är spruckna eller skadade.
 3. PS Camera har två objektiv – kontrollera att inget av dem är övertäckt.
 4. Testa med att flytta dig närmare kameran. Bäst resultat får du vid ett avstånd på cirka två meter.
 5. Flytta inte på PS Camera när du har konfigurerat den.
 6. Se till att placera PS Camera på ett stadigt underlag. Om kameran rör sig när du spelar är det inte säkert att den spårar spelet som den ska.
 7. Kontakta återförsäljaren och fråga om garantin täcker reparation eller byte av PS Camera.