Łączenie usług na konsoli PS5

Jak połączyć usługi na konsoli PS5

Dowiedz się, jak połączyć konta w serwisach społecznościowych i usługach streamingowych z kontem na konsoli PlayStation®5.

Połączenie kont w mediach społecznościowych i usługach streamingowych pozwala na rozszerzenie możliwości PlayStation poza konsolę PS5™:

Jeśli usługa wymaga połączenia, zanim będzie można z niej korzystać, na ekranie pojawi się komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i podaj swoje informacje.

Jak połączyć usługę na konsoli PS5 

 1. Na ekranie głównym wybierz Ustawienia > Użytkownicy i konta > Połączone usługi.
  Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne usługi. Jeśli nie widzisz konkretnej usługi, może ona nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie.
 2. Wybierz z listy usługę, z którą chcesz się połączyć, a następnie wybierz Połącz konto.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć usługę.
  Na ekranie widocznym w kroku 1 obok połączonej aplikacji pojawi się informacja „Połączone”.
 • Łącząc usługę, zezwalasz na udostępnianie PlayStation niektórych danych konta tej usługi.
 • Niektóre usługi można łączyć za pomocą aplikacji na konsoli. W menu Wszystkie aplikacje na Twoim ekranie głównym multimediów wybierz aplikację dla usługi, którą chcesz połączyć. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć usługę.
 • Możesz także połączyć niektóre usługi streamingowe podczas pierwszej transmisji rozgrywki lub pierwszego udostępnienia zrzutów. 

Jak rozłączyć usługę na konsoli PS5

 1. Na ekranie głównym wybierz Ustawienia > Użytkownicy i konta > Połączone usługi.
 2. Wybierz z listy usługę, którą chcesz odłączyć, a następnie wybierz Odłącz konto.
 3. Wybierz Tak, odłącz.
  Usługa zostanie odłączona, informacja Połączone nie będzie już obok niej widoczna.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej