PlayStation®VR2

PlayStation®VR2

Obsługa klienta PlayStation

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Wybierz kategorię z listy poniżej:

Powrót do kategorii
Nazwy elementów
Wstecz

Nazwy elementów

Gogle PS VR2

A) Przycisk regulacji wizjera

B) Otwór wentylacyjny

C) Opaska

D) Pokrętło regulacji obiektywów

E) Przewód gogli VR

F) Wizjer

G) Kamery śledzenia

A) Tylne podparcie głowy

B) Osłonka przeciwświetlna

C) Przednie podparcie głowy

D) Czujnik założenia

E) Obiektywy

F) Uchwyt na nakładkę
Jeśli nie korzystasz ze słuchawek, użyj uchwytów na nakładkę na goglach VR, aby słuchawki Ci nie przeszkadzały.

G) Pokrętło regulacji opaski

H) Przycisk odblokowywania opaski

A) Otwór do mocowania słuchawki

B Gniazdo słuchawek stereo

C) Przycisk zasilania
Naciśnij: włączenie gogli VR
Naciśnij i przytrzymaj: wyłączenie gogli VR

D) Przycisk funkcyjny
Naciśnij przycisk, aby przełączyć na podgląd otoczenia. Można zmienić przypisanie przycisku, aby wyciszał mikrofon.

E) Wskaźnik zasilania
Świeci na biało: Gogle VR są włączone
Świeci na czerwono: Gogle VR są wyłączone

F) Mikrofon

Kontroler PS VR2 Sense

A) Przycisk tworzenia

B) Lewy drążek/przycisk L3

C) Przycisk kwadrat

D) Przycisk trójkąt

E) Przycisk kółko

F) Przycisk krzyżyk

G) Prawy drążek/przycisk R3

H) Przycisk opcji

I) Przycisk PS

J) Uchwyt

K) Pierścień śledzenia

L) Wskaźnik stanu
Białe ciągłe światło: Włączony
Białe migające wolno światło: Ładowanie w trybie spoczynku.
Nie świeci: Wyłączony

A) Uchwyt paska/zaczep paska

B) Przycisk L2

C) Przycisk R2

D) Przycisk L1

E) Przycisk R1

F) Port USB

G) Pasek

Powrót do kategorii
Konfiguracja
Wstecz

Konfiguracja

Łączenie

 1. Użyj przewodu USB typu C (A) znajdującego się w zestawie z systemem PS VR2 i za jego pomocą podłącz gogle do portu USB-C port (B) z przodu konsoli PlayStation®5.
 1. Naciśnij przycisk zasilania na konsoli PS5™.

 2. Naciśnij przycisk zasilania (C) na goglach PS VR.

 1. Sprawdź, czy masz wszystkie akcesoria niezbędne do konfiguracji.

 1. Korzystając z kontrolera bezprzewodowego DualSense™ znajdującego się w zestawie wraz z konsolą PS5, wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku.

Jeśli korzystasz z kontrolerów PS VR2 Sense po raz pierwszy, musisz sparować je z konsolą PS5™. Sparuj lewy i prawy kontroler.

Pamiętaj, że jeżeli bateria kontrolera jest słabo naładowana, po sparowaniu lewego i prawego kontrolera konieczne będzie naładowanie obu kontrolerów.

 1. Włącz konsolę PS5.

 2. Podłącz jeden z kontrolerów PS VR2 Sense do konsoli PS5 za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB.
  Parowanie zostało zakończone.

 1. Wciśnij przycisk PS na kontrolerze.
  Kontroler zostanie przypisany do użytkownika, który jest aktualnie wpisany na konsoli PS5.
 2. Powtórz kroki 2 i 3, żeby sparować drugi kontroler.
 • Korzystając z kontrolera PS VR2 Sense, odłącz od niego przewód USB.
 • W danej chwili kontroler PS VR2 Sense może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera PS VR2 Sense na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku poniżej.

Ustawienia

Aby uruchomić tryb VR i grać w gry VR, musisz najpierw ustawić obszar (miejsce gry), w którym można bezpiecznie korzystać z PS VR2.

 1. Włącz system PlayStation®VR2, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Akcesoria > PlayStation VR2.

 2. Wybierz Ustaw miejsce gry, aby je zresetować, gdy chcesz zmienić miejsce gry lub ustawić tymczasowe.

 • Granice miejsca gry pojawiają się, gdy się do nich zbliżasz. Jeśli opuścisz miejsce gry, gra zostanie wstrzymana, a ekran przełączy się, pozwalając Ci zobaczyć otoczenie.
 • Miejsca gry nie są używane w trybie kinowym.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku.

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego przestawia gogle VR na podgląd otoczenia, który pozwala Ci widzieć miejsce, w którym się znajdujesz, przez gogle VR.

Przypisanie przycisku funkcyjnego możesz też zmienić w Ustawieniach.

 1. Włącz PS VR2, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Akcesoria > PlayStation VR2.
 2. Wybierz Gogle VR > Przypisanie przycisku funkcyjnego.
  Możesz ustawić przycisk funkcyjny na Wyświetl otoczenie albo Wycisz mikrofon.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku poniżej.

 1. Otwórz Ustawienia> Ułatwienia dostępu.
 2. Wybierz Kontrolery >Niestandardowe przypisanie przycisków kontrolerów PS VR2 Sense.
 3. Wybierz Włącz niestandardowe przypisanie przycisków, a następnie Dostosowanie przypisania przycisków.
 4. Wybierz przycisk, którego przypisanie chcesz zmienić, i wybierz dla niego nową funkcję.
 5. Wybierz Zastosuj.

 

 • Te ustawienia może zmienić tylko ten użytkownik, do którego jest przypisane PS VR2.
 • Gdy włączysz opcję Zamień miejscami lewy i prawy drążek, funkcje lewego i prawego drążka zostaną zamienione.
 • Aby móc szybko zmieniać te ustawienia, dodaj Ułatwienia dostępu do centrum sterowania.

Więcej informacji znajdziesz w artykule poniżej.

Informacje techniczne

 • Gogle PS VR2 są kompatybilne z konsolami PlayStation®5.
 • Gogle PS VR2 nie są kompatybilne z konsolami PlayStation®4.

Gogle PlayStation® VR i PS VR2 nie są kompatybilne:

 • W systemie PS VR nie można grać w gry na PS VR2.
 • System PS VR2 nie odtwarza zawartości PS VR.

Więcej informacji można znaleźć w
przewodniku poniżej.

PS VR2 może wyświetlać w goglach obraz o częstotliwości 120 Hz w trybie kinowym. Telewizor nie musi obsługiwać sygnału wideo o takiej częstotliwości, aby był wyświetlany przez gogle. 

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria > PlayStation VR2 > Tryb kinowy.
 2. Wybierz Wyjście wideo trybu kinowego.
 3. Ustaw wyjście 120 Hz.

Więcej informacji można znaleźć w
przewodniku poniżej.

Przecieraj wyłącznie miękkimi, suchymi tkaninami przeznaczonymi wyłącznie do czyszczenia tego typu powierzchni.

Nie używaj produktów papierowych, takich jak ręczniki czy chusteczki, chyba że są przeznaczone do czyszczenia soczewek. Pozostawianie kropel wody lub brudu na obiektywach może spowodować ich uszkodzenie lub degradację.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku poniżej.

Przyzwyczajenie się do obrazów wirtualnej rzeczywistości może wymagać czasu. Jeśli zaczynasz granie w gry VR, zalecamy korzystanie z PS VR i PS VR2 przez krótki czas.

 • Na początek graj w gry obsługujące styl rozgrywki na siedząco. Gdy do nich przywykniesz, spróbuj przejść do gier wymagających bardziej dynamicznych ruchów.
 • Miejsce gry powinno być dobrze wentylowane.
 • Stopniowo wydłużaj czas korzystania z gogli VR. W ten sposób łatwiej będzie Ci przywyknąć do nowych wrażeń, jakie daje wirtualna rzeczywistość. Ustaw stoper albo minutnik, który będzie Ci przypominać o konieczności robienia przerw w rozgrywce.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku poniżej.

Powrót do kategorii
Rozwiązywanie problemów
Wstecz

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z kontrolerami PS VR2 Sense

 1. Wyłącz konsolę PlayStation®5.  
 2. Znajdź mały przycisk resetowania z tyłu kontrolera.  
 3. Za pomocą szpilki lub podobnego narzędzia (niedołączonego) naciśnij przycisk resetowania. 
 4. Podłącz kontroler do konsoli PS5™ za pomocą przewodu USB dołączonego do konsoli i naciśnij przycisk PS.
Powrót do kategorii

Instrukcje i gwarancja

Znajdź instrukcję obsługi konsoli lub urządzenia.

Znajdź informacje dotyczące gwarancji Twoich konsoli i urządzeń.