Rozwiązywanie problemów z PS VR

Rozwiązywanie problemów dotyczących PlayStation VR

Dowiedz się, jak rozwiązać typowe problemy, które mogą wystąpić w przypadku PlayStation®VR.

Diody nie świecą przed rozpoczęciem gry 

Ponieważ przednie diody światła nie muszą być śledzone w trybie innym niż VR, włączenie tylko dwóch tylnych świateł jest normalne, jeśli grasz w grę inną niż VR lub oglądasz film w goglach VR. Diody z przodu włączą się, gdy uruchomisz tryb VR. 

Jeżeli jesteś w trybie VR, a nie świeci się żadna z diod: 

 1. Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a gogle i moduł procesora są włączone za pomocą pilota na przewodzie. 
 2. Odłącz gogle VR od przewodu połączeniowego i podłącz je z powrotem. 
 3. Spróbuj użyć innego portu USB w konsoli. 
 4. Spróbuj obejść przewód połączeniowy gogli VR, podłączając gogle bezpośrednio do modułu procesora. Jeżeli problem zostanie rozwiązany, może to oznaczać, że leżał po stronie przewodu połączeniowego gogli VR. 
 5. Jeśli nadal występują problemy, konieczna może być naprawa PS VR.

Diody nie świecą po rozpoczęciu gry 

Jeśli gogle wyłączą się podczas gry, ich temperatura może być zbyt wysoka. Wyłącz konsolę, moduł procesora i gogle VR i spróbuj jeszcze raz po 30 minutach. 

Jeśli gogle VR często się wyłączają, konieczna może być ich naprawa.

PlayStation VR nie jest prawidłowo podłączone 

 1. Przejrzyj dokładnie instrukcje konfiguracji PS VR, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prawidłowego podłączenia PlayStation VR. 
 1. Cały obraz i dźwięk jest przesyłany przez moduł procesora, sprawdź więc, czy jest on włączony. Gdy zasilanie jest włączone, dioda na jednostce procesora świeci na biało. 
 2. PlayStation VR nie współpracuje z przedłużaczami HDMI. Podłącz PlayStation VR bezpośrednio do urządzenia wyświetlającego. 
 3. Za pomocą suchej szmatki przeczyść wszystkie złącza i usuń z nich kurz. 
 4. Wyłącz moduł procesora, przytrzymując przez 7 sekund przycisk zasilania na pilocie na przewodzie gogli VR. Następnie włącz moduł z powrotem. 
 5. Jeśli po wykonaniu poprzednich instrukcji nadal występują problemy, może być konieczna naprawa PlayStation VR.

Diody gogli VR są włączone, ale nie są prawidłowo śledzone

Jeżeli korzystasz z trybu kinowego, włączone są tylko tylne diody. Uruchom grę VR, żeby włączyć wszystkie diody.

Aby rozwiązać problemy ze śledzeniem, skalibruj gogle VR.

Przesunięcie obrazu PS VR w trybie kinowym

Jeżeli ekran przesunie się na jedną stronę, naciśnij i przytrzymaj przycisk opcji na kontrolerze, aby ponownie wycentrować ekran.

Przesunięcie obrazu PS VR w trybie VR 

Jeżeli kontroler jest podłączony do konsoli za pomocą przewodu do ładowania, może on czasem zasłaniać kamerze PlayStation Camera pasek świetlny na kontrolerze. Graj bezprzewodowo, aby uniknąć tego problemu. 

 • Zalecana odległość od kamery umożliwiająca optymalne odtwarzanie to ok. 1,5–2,0 m. 
 • Umieść kamerę w miejscu, gdzie nie występują wibracje. 
 • Wyreguluj wysokość kamery, jej kąt oraz kierunek patrzenia. 
 • Graj bezpośrednio przed kamerą. 

Jeżeli problem będzie nadal występował, zdejmij gogle VR i zostaw je włączone. Umieść gogle VR na 10 sekund w miejscu, które jest stabilne i pozbawione wibracji.

Gogle VR wyświetlają przekreśloną ikonę HDMI 

 1. Odłącz przewód HDMI od tylnej części modułu procesora. 
 2. Podłącz przewód HDMI bezpośrednio do telewizora i zmień kanał HDMI.
  Na ekranie telewizora powinien być widoczny obraz z konsoli. 
 3. Zaktualizuj oprogramowanie systemu i oprogramowanie sprzętowe PS VR. 
 4. Podłącz z powrotem przewód HDMI bezpośrednio do modułu procesora PS VR.

Wyświetlacz gogli VR pokazuje zniekształcony obraz lub zakłócenia

 1. Odłącz gogle VR od przewodu połączeniowego i podłącz je z powrotem.
 2. Spróbuj obejść przewód połączeniowy gogli VR, podłączając gogle bezpośrednio do modułu procesora. Jeżeli problem zostanie rozwiązany, może to oznaczać, że leżał po stronie przewodu połączeniowego gogli VR. 
 3. Jeśli używasz gogli po raz pierwszy, upewnij się, że osłony ekranu zostały zdjęte.
 4. Może się okazać, że krawędzie ekranu są lekko zamazane w celu symulowania obrazu, który widzimy kątem oka. Obróć głowę, aby zobaczyć te obszary wyraźniej.
 5. Czy gogle i moduł procesora są podłączone prawidłowo?
 1. Użyj dołączonej do zestawu ściereczki z mikrofibry, aby dokładnie wyczyścić soczewki gogli PS VR.

 2. Skalibruj gogle VR.

 3. Za pomocą suchej szmatki przeczyść wszystkie złącza i usuń z nich kurz.

 4. Jeśli po wykonaniu poprzednich instrukcji nadal występują problemy, może być konieczna naprawa PlayStation VR.

Wyświetlacz gogli VR nie pokazuje obrazu 

 1. Odłącz gogle VR od przewodu połączeniowego i podłącz je z powrotem. 
 2. Spróbuj obejść przewód połączeniowy gogli VR, podłączając gogle bezpośrednio do modułu procesora. Jeżeli problem zostanie rozwiązany, może to oznaczać, że leżał po stronie przewodu połączeniowego gogli VR. 
 3. Jeżeli gogle VR wyłączają się natychmiast po włączeniu, sprawdź, czy na ekranie telewizora wyświetla się komunikat, że gogle są wyłączone. Jeżeli zobaczysz taki komunikat, kabel połączeniowy gogli VR może być uszkodzony. 
 4. Sprawdź, czy telewizor, na którym grasz, jest ustawiony na właściwe wejście. 
 5. Czy gogle VR i moduł procesora są podłączone prawidłowo?
 1. Cały obraz i dźwięk jest przesyłany przez moduł procesora, sprawdź więc, czy jest on włączony. Dioda powinna świecić ciągłym białym światłem. 

 2. Za pomocą suchej szmatki przeczyść wszystkie złącza i usuń z nich kurz. 

 3. Jeśli po wykonaniu poprzednich instrukcji nadal występują problemy, może być konieczna naprawa PlayStation VR.

Obraz w PlayStation VR ma nieprawidłowy rozmiar

 1. Zmień rozmiar ekranu na konsoli.

Otwórz Ustawienia > Akcesoria > PlayStation VR > Rozmiar ekranu.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk PS na kontrolerze, aby otworzyć menu podręczne, po czym wybierz Dostosuj urządzenie PlayStation VR > Rozmiar ekranu.

 1. Jeśli podczas gry obraz nie jest wyraźny, skalibruj gogle VR.

Na ekranie telewizora nie jest wyświetlany obraz 

 1. Sprawdź, czy telewizor, na którym grasz, jest ustawiony na właściwe wejście. 
 2. Czy moduł procesora jest podłączony prawidłowo?
 1. Cały obraz i dźwięk jest przesyłany przez moduł procesora, sprawdź więc, czy jest on włączony. Dioda powinna świecić ciągłym białym światłem.
 2. Jeśli po wykonaniu poprzednich instrukcji nadal występują problemy, może być konieczna naprawa PlayStation VR.

Na telewizorze widoczne są czarne paski

Gry PS VR są renderowane na ekranie telewizora w formacie 4:3. Aby pozbyć się pionowych czarnych pasów, otwórz menu proporcji obrazu telewizora i powiększ obraz. Zmiany w formacie obrazu telewizora mogą spowodować przycięcie górnej i dolnej części obrazu.

Jak skalibrować PlayStation VR

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria > PlayStation VR > Dostosuj pozycję gogli VR, po czym poruszaj goglami do momentu, gdy obraz stanie się wyraźny. 
 2. W menu PlayStation VR wybierz Wyreguluj PlayStation Camera.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk PS na kontrolerze, aby wyświetlić menu podręczne. 
 2. Wybierz kolejno Dostosuj urządzenie PlayStation VR > Dostosuj pozycję gogli VR i poruszaj goglami do momentu, gdy obraz stanie się wyraźny. 
 3. Otwórz Ustawienia > Urządzenia > PlayStation VR > Wyreguluj PlayStation Camera.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej