Jak naprawić błąd 0x83200225

Aktualizacja odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal™ nie powiodła się.

Aktualizacja odtwarzacza PS Portal nie powiodła się.

  • Uruchom ponownie odtwarzacz PS Portal.
    1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
    2. Wybierz Uruchom ponownie.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej