Updated 27 marca 2019

PS4: informacje o Rodzinie w PSN

Dowiedz się, jak dzięki Rodzinie w PSN możesz zapewnić bezpieczeństwo członkom swojej rodziny.

 
 

Wraz z aktualizacją oprogramowania systemu PS4 w wersji 5.00 wprowadziliśmy Rodzinę w PSN. Jest to nowy sposób, by zapewnić bezpieczeństwo członkom rodziny na systemie PS4 oraz w PlayStation Network.

Konfigurując konta dla członków rodziny, możesz ustawić kontrolę rodzicielską oraz limity wydatków dla każdego dziecka, a także wyznaczyć dorosłych członków rodziny jako rodziców/opiekunów. Rodzina może obejmować maksymalnie 7 kont (w tym Twoje konto) lub 15 użytkowników lokalnych.

Rodzinami można zarządzać bezpośrednio na systemie PS4 albo za pośrednictwem funkcji zarządzania kontami w Internecie.

Terminologia dotycząca Rodziny

Rodzina w PSN zastępuje „konta główne” i „konta podrzędne” używane wcześniej przez dorosłych i dzieci.

Nowa terminologia
Wcześniejsza terminologia
Menedżer rodziny
Konto główne
Dorosły członek rodziny
Nieletni członek rodziny
Konto podrzędne

Korzystając z tej nowej struktury, możesz wybrać ustawienia kontroli rodzicielskiej oraz limity wydatków dla każdego dziecka w Rodzinie, a także umożliwić pozostałym dorosłym członkom rodziny ustawianie kontroli rodzicielskiej.

Jeżeli z Twoim kontem głównym są już połączone konta podrzędne, zostaną one automatycznie ustawione jako konta nieletnich członków rodziny. Będziesz mieć możliwość wybierania indywidualnych ustawień kontroli rodzicielskiej oraz ustawiania limitów wydatków, korzystając z funkcji zarządzania kontami w Internecie lub otwierając kolejno w systemie PS4 [Ustawienia] > [Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną].

Co mogą, a czego nie mogą robić członkowie Rodziny

W ramach Rodziny dostępne są różne role, a każda z nich ma swój własny zestaw możliwości i ograniczeń, co pozwala dostosować korzystanie z systemu do każdego użytkownika. Wybierz rolę poniżej, by dowiedzieć się więcej na jej temat.

Menedżer Rodziny jest jej administratorem. Menedżer Rodziny może korzystać z wszystkich dostępnych funkcji, a niektóre rzeczy może zrobić tylko on. Na przykład Menedżer Rodziny to jedyna osoba, która może dodawać członków do Rodziny i dawać innym dorosłym członkom rodziny dostęp do ustawień kontroli rodzicielskiej. Każda Rodzina może mieć tylko jednego Menedżera.
Może Nie może
 • Dodawać członków rodziny.
 • Zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków rodziny.
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.
 • Dodawać formy płatności i fundusze do portfela.
 • Kupować treści w PlayStation Store.
 • Ustawiać ograniczeń kont innych dorosłych członków rodziny.

Członkowie rodziny, którzy nie skończyli 18 lat, mogą korzystać z systemu PS4 i funkcji PSN w ramach ograniczeń kontroli rodzicielskiej nałożonych przez menedżera rodziny, rodzica lub opiekuna.

Dzieci i nastolatkowie mogą wydawać fundusze z portfela menedżera rodziny w ramach ustawionego przez niego limitu, ale tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca ilość funduszy. Mogą też kontaktować się z innymi użytkownikami PSN, zgodnie z ustawieniami kontroli rodzicielskiej. Sugerujemy, by wszyscy rodzice i opiekunowie w domu zapoznali się z dostępnymi ustawieniami kontroli rodzicielskiej – pozwoli im to zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim dzieciom.

Może Nie może
 • Zmienić konto na konto dorosłego członka rodziny po skończeniu 18 lat.
 • Utworzyć konto (po uzyskaniu pozwolenia rodziców).
 • Grać w gry i treści offline, z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych.
 • Dodawać ani usuwać członków Rodziny.
 • Dodawać środków do portfela.
 • Opuszczać Rodziny.
Dostępność tych funkcji zależy od ustawień kontroli rodzicielskiej na danym koncie
 • Tworzyć nowego użytkownika lokalnego w systemie PS4.
 • Kupować treści w PlayStation Store, z uwzględnieniem limitów wydatków.
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.
Wszyscy członkowie Rodziny, którzy skończyli 18 lat, mają na swoim koncie pełny dostęp do PlayStation Network, a także własny portfel umożliwiający zakupy w PlayStation Store. Nie mogą jednak dodawać członków do Rodziny ani zmieniać ustawień kontroli rodzicielskiej dla dzieci, jeśli Menedżer Rodziny nie przyznał im uprawnień rodzica lub opiekuna. Dorosły użytkownik może w każdej chwili opuścić Rodzinę, ale będzie to miało wpływ na wszelkie treści udostępnione w ramach Rodziny.
Może Nie może
 • Utworzyć konto.
 • Włączać ograniczenia w systemie PS4 (wymagane jest hasło kontroli rodzicielskiej).
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.
 • Dodawać formy płatności i fundusze do własnego portfela.
 • Kupować treści w PlayStation Store.
 • Opuścić Rodzinę w dowolnym momencie*.
 • Dodawać ani usuwać członków Rodziny.
 • Zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków Rodziny.
 • Wydawać środków z portfela menedżera Rodziny.
* Opuszczenie rodziny oznacza, że wszelkie udostępnione treści lub funkcje nie będą więcej udostępniane.
Menedżer Rodziny może przyznać innym dorosłym członkom rodziny status rodzica lub opiekuna. Da im to możliwość zmiany ustawień kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków Rodziny. Nie powoduje to nałożenia żadnych innych ograniczeń na konto dorosłego członka Rodziny.
Może Nie może
 • Utworzyć konto.
 • Włączać ograniczenia w systemie PS4 (wymagane jest hasło).
 • Zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej dla nieletnich członków Rodziny (w tym limity wydatków).
 • Kontaktować się z innymi graczami za pośrednictwem PSN.
 • Dodawać formy płatności i fundusze do własnego portfela.
 • Kupować treści w PlayStation Store.
 • Opuścić Rodzinę w dowolnym momencie*.
 • Dodawać ani usuwać członków Rodziny.
 • Wydawać środków z portfela menedżera Rodziny.
* Opuszczenie rodziny oznacza, że wszelkie udostępnione treści lub funkcje nie będą więcej udostępniane.