Updated 17 grudnia 2015

Kod błędu PS4: NW-31253-4

Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna.

  1. Uruchom ponownie PlayStation 4 i router. 
  2. Sprawdź, czy Twój dostawca usług internetowych nie prowadzi prac konserwacyjnych w sieci.
  3. Do połączenia z Internetem serwery PSN wykorzystują następujące numery portów. Sprawdź, czy nie są one blokowane przez router:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480

UDP: 3478, 3479

  1. Jeśli korzystasz z konkretnego serwera DNS, przejdź do menu [Ustawienia] > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe] > [Niestandardowe] i zmień ustawienia DNS.