Updated 25 kwietnia 2017

Kod błędu PS4: CE-34335-8

Nie wykryto twardego dysku w PS4

 
 

System PS4 nie wykrył twardego dysku w konsoli. Wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz PS4, odłącz kabel zasilania i zdejmij wierzchnią pokrywę. O tym, jak usunąć obudowę HDD, przeczytasz tutaj.

  2. Upewnij się, że HDD jest prawidłowo zainstalowany poprzez usunięcie go z konsoli i ponowne zamontowanie.

  3. Jeżeli wciąż pojawiają się problemy po ponownym włożeniu dysku, możliwe, że jest on uszkodzony albo że twoja konsola wymaga serwisowania. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta PlayStation w celu uzyskania dalszej pomocy.