Updated 7 listopada 2016

Funkcja Gra zdalna PlayStation 4 w urządzeniach Sony Xperia™

Ten artykul zawiera informacje na temat korzystania z funkcji Gra zdalna na PlayStation®4 w urzadzeniach Xperia.

 
 

Aby skorzystać z funkcji Gra zdalna, trzeba aktywować system PlayStation 4 jako system podstawowy Aby to zrobić, w systemie PlayStation 4 wybierz kolejno opcje [Ustawienia] - [PSN] - [Aktywuj jako podstawowy system PS4] - [Aktywuj]. Jeśli system PlayStation 4 nie został aktywowany, na ekranie urządzenia Xperia zostaną wyświetlone instrukcje.

  Sieć domowa Wewnętrzny punkt dostępowy w systemie PS4 Internet (Wi-Fi) Internet (sieć telefonii komórkowej)

Funkcja Gra zdalna w systemie PlayStation Vita

Polecane Dostępne! Niepolecane N/D

 Funkcja Gra zdalna w urządzeniach Xperia

Polecane N/D Niepolecane N/D

Początkowa konfiguracja

 1. Połącz z siecią

Podłącz system PlayStation 4 i urządzenie Xperia do tej samej sieci domowej.

 1. Skonfiguruj system PlayStation 4

Zaktualizuj oprogramowanie systemu do wersji 2.00 lub nowszej.

Zaloguj się do PSN.

Upewnij się, że system PlayStation 4 został aktywowany jako podstawowy system konta. W systemie PlayStation 4 wybierz kolejno opcje [Ustawienia] - [PSN] - [Aktywuj jako podstawowy system PS4] - [Aktywuj].

 1. Skonfiguruj urządzenie Xperia

Pobierz i zainstaluj aplikację Gra zdalna PlayStation 4 (można pobrać aplikację z Google Play lub poprzez aplikację PlayStation®App)

Zaloguj się w PSN za pośrednictwem tego samego konta PSN.

 1. Sparuj kontroler DS4 z urządzeniem Xperia

Uruchom aplikację Gra zdalna PlayStation 4.

Jeśli jest włączona, wyłącz kontroler DUALSHOCK®4.

Zarejestruj kontroler DUALSHOCK®4, naciskając przycisk PlayStation oraz przycisk SHARE, aż pasek świetlny zamiga (kontroler ekranowy jest dostępny jako dodatkowa metoda obsługi, jeśli kontroler DS4 nie jest dostępny).

 1. Podłącz urządzenie Xperia do systemu PlayStation 4

Uruchom aplikację Gra zdalna PlayStation 4.

Wybierz opcję Dalej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować urządzenie z systemem PlayStation 4.

Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z korzystaniem z aplikacji Gra zdalna spróbuj wykonać następujące czynności:

Problemy z siecią

 • Upewnij się, że zarówno system PlayStation 4, jak i urządzenie Xperia są podłączone do tej samej, stabilnej sieci domowej o dużej przepustowości.
 • Na ekranie funkcji systemu PlayStation 4 wybierz kolejno opcje [Ustawienia] - [Sieć] - [Test połączenia z Internetem], a następnie potwierdź, że możesz połączyć się z Internetem i PSN.
 • Potwierdź, że port 9304 (UDP) jest otwarty. Jeśli ten port nie może być używany, należy zmienić ustawienie przekierowania portów routera, aby zezwolić na komunikację systemu PlayStation 4 z Internetem. Szczegółowe informacje na temat numerów portów używanych przez funkcję Gra zdalna i sposobów zmiany ustawień można znaleźć w instrukcji dołączonej do routera lub otrzymać od dostawcy usług internetowych.

Inne problemy

 1. Uruchom ponownie aplikację Gra zdalna PlayStation 4 - Na pierwszym ekranie aplikacji Gra zdalna PlayStation 4 naciśnij przycisk „Wstecz” na pasku nawigacyjnym. Ponownie uruchom aplikację Gra zdalna.

  Można również uruchomić ponownie aplikację, korzystając z opcji wymuszenia zatrzymania ostatnio używanych aplikacji. Otwórz ustawienia urządzenia Android. Wybierz kolejno opcje [Aplikacje] – [Gra zdalna PS4]. Naciśnij opcję [Wymuś zatrzymanie]. Ponownie włącz aplikację Gra zdalna PlayStation 4.
 2. Ponownie uruchom urządzenie - Wyłącz urządzenie Android poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, a następnie wybranie opcji [Wyłącz]. Włącz urządzenie. Ponownie włącz aplikację Gra zdalna PlayStation 4.#
 3. Inicjowanie danych aplikacji - Otwórz ustawienia w urządzeniu Android. Wybierz kolejno opcje [Aplikacje] – [Gra zdalna PS4]. Naciśnij opcję [Wyczyść dane]. Niniejsza czynność usuwa wszystkie dane przechowywane przez tę aplikację. Ponownie włącz aplikację Gra zdalna PlayStation 4.

Remote Play na systému PS4 Pro

Ze systému PS4 Pro nelze vzdáleně hrát hry v rozlišení 4K. V závislosti na hardwaru a omezení sítě můžeš ale dosáhnout až rozlišení 1080p. Na standardních systémem PS4 je limit rozlišení 720p.

Chceš-li ve funkci Remote Play (Dálkový přístup) dosáhnout rozlišení 1080p (30 snímků za sekundu), musíš mít k dispozici připojení o rychlosti alespoň 15 Mb/s (vysílání i příjem). Systém PS4 Pro bude ale upravovat kvalitu streamování v závislosti na rychlosti připojení, aby tím maximalizoval stabilitu při hraní.