Slik angir du foreldrekontroller på PlayStation-konsoller

Slik angir du foreldrekontroller på PlayStation-konsoller

Foreldrekontroller og forbruksgrenser fungerer sammen med familieadministrasjon og spilletidkontroller for å hjelpe deg med å administrere barnas aktivitet på PlayStation™Network.

Før du angir foreldrekontroller, må du opprette en familie og legge til barnets konto som et familiemedlem.

Slik konfigurerer du foreldrekontroller online

 1. Logg på Kontoadministrasjon > Familieadministrasjon.
 2. Velg barnet du vil angi begrensninger for, og velg Rediger for å justere hver funksjon.
 1. Gå til Innstillinger > Familie- og foreldrekontroll > Familieadministrasjon.
 2. Velg barnet du vil angi begrensninger for, og velg en funksjon du vil justere.
 1. Gå til Innstillinger > Foreldrekontroll/familieadministrasjon > Familieadministrasjon.
 2. Velg barnet du vil angi begrensninger for, og velg en funksjon du vil justere.
 • Kontroller at barnet har fullført e-postbekreftelsen og er logget på PlayStation™Network (PSN) på konsollene for å sikre at foreldrekontrollene fungerer.
 • Juster konsollinnstillingene for å hindre at barnet kan endre foreldrekontrollene.
 • Hvis du endrer innstillingene for foreldrekontroller mens barnet spiller, må barnet logge av og på for at endringene skal tre i kraft.
 • Innstillinger for foreldrekontroller er ikke knyttet til én enhet, men til en konto. Hvis du endrer en innstilling på én enhet, gjelder også endringen på andre enheter.

Slik angir du hvem som kan endre barnets personverninnstillinger online

 1. Gå til Kontoadministrasjon , og velg Familieadministrasjon.
 2. Velg et familiemedlem med barnekonto, og bla deretter ned til Personvern.
 3. Velg Angis av, og velg deretter stilen din fra rullegardinmenyen.
 4. Velg Lagre.

Hvis du velger Angi av foreldre/foresatte, kan familieadministratoren og foreldre/foresatte endre barnets personverninnstillinger.

Du kan også velge hvilke innstillinger (hvis noen) du vil tillate at barnet skal kunne endre. Hvis du lar barnet endre innstillinger, kan du også bestemme hvilke alternativer de kan velge mellom for hver innstilling.

Du varsles hver gang barnet justerer innstillingene.

Hvis du velger Angis av barn, kan barnet endre personverninnstillingene. Foreldre/foresatte kan bare se barnets personverninnstillinger.

Du varsles hver gang barnet justerer innstillingene.

Hvordan angi en månedlig forbruksgrense

Når barnet ditt kjøper innhold fra PlayStation™Store på kontoen sin, hentes betalingen fra familieadministratorens lommebok.

Som familieadministrator eller utnevnt forelder eller foresatt kan du bestemme hvor mye barnet ditt kan bruke hver måned. Den månedlige forbruksgrensen er satt til 0 som standard. Hvis barnet ditt kommer til å kjøpe innhold med kontoen sin, må du passe på å endre denne innstillingen.

Legg merke til at hvis du er registrert som forelder eller foresatt, men ikke familieadministrator, bør du informere familieadministratoren hvis du gjør endringer i forbruksgrensen. Hvis du er familieadministrator, må du være oppmerksom på at alle du oppnevner som foresatte, kan endre forbruksgrensene du har opprettet.

 1. Logg på Kontoadministrasjon > Familieadministrasjon.
 2. Velg barnekontoen du vil angi en forbruksgrense for, og velg Rediger for å justere den månedlige forbruksgrensen.
 1. Gå til Innstillinger > Familie- og foreldrekontroll > Familieadministrasjon.
 2. Velg barnets konto og velg Foreldrekontroll > Månedlig forbruksgrense.
 1. Gå til Innstillinger > Foreldrekontroll/familieadministrasjon > Familieadministrasjon.
 2. Det kan hende du må angi passordet for kontoen på nytt.
 3. Velg barnekontoen du vil angi begrensninger for, og velg Programmer/enheter/nettverksfunksjoner > Månedlig forbruksgrense.

Hvilke foreldrekontroller kan jeg endre?

Du kan endre følgende foreldrekontroller, avhengig av enheten eller konsollen du bruker:

*Dette gjelder kun i enkelte land eller regioner.

*Dette gjelder kun i enkelte land eller regioner.

Slik begrenser du kommunikasjon og brukergenerert innhold

Hvis Kommunikasjon og brukergenerert innhold er satt til Begrens eller Ikke tillatt, påvirkes følgende funksjoner:

 • Sende tekstmeldinger og prate med andre spillere.
  Sending av forhåndskrevne meldinger i spillet er tillatt.
 • Dele brukergenerert innhold.
 • Se en annen spillers brukergenerert innhold som skjermbilder, videoklipp (spillvideo), kringkastinger, innhold i spillet og personlige profiler.

Vær oppmerksom på at barnekontoer kan be om et unntak for å bruke kommunikasjonsfunksjoner i et bestemt spill.

Slik kan du gjøre et unntak

Barnet kan be om å bruke en funksjon som du har begrenset.

Hvis barnet ditt prøver å starte et spill med begrenset tilgang, blir spillet blokkert, og et skjermbilde vises. Fra dette skjermbildet kan barnet sende deg en forespørsel om at du skal gjøre et unntak for spillet. Når barnet har sendt en forespørsel, vil du som familieadministrator, samt utnevnte foreldre eller foresatte, motta et varsel og en e-post.

Som familieadministrator eller utnevnt forelder eller foresatt kan du godkjenne den mottatte forespørselen på følgende måter:

 1. Du mottar en e-post med barnets forespørsel. Som familieadministrator eller utnevnt forelder eller foresatt kan du gå til nettstedet som er angitt i e-posten, og logge på kontoen din.
 2. Velg barnet fra listen over familiemedlemmer, og velg deretter Spilling under delen Tillatte spill for å vise forespørselen.

Du kan også vise barnets forespørsel fra nettstedet nedenfor.

 1. Logg på som familieadministrator, eller som utnevnt forelder eller foresatt.
 2. Trykk på PS-knappen for å åpne kontrollsenteret, og velg deretter Varsler
 3. Velg barnets forespørsel, og velg deretter Gå til [Tillatte spill]

Du kan også behandle barnets forespørsel ved å gå til Innstillinger > Familie- og foreldrekontroll > Familieadministrasjon, velge barnet ditt og gå til Tillatte spill.

 1. Du mottar barnets forespørsel som et PlayStation®App-varsel.
  Trykk på Varsel-ikonet, og trykk deretter på barnets forespørsel.
 2. Angi passordet.
 3. Bla ned til delen  Tillatte spill, og trykk deretter på Spilling for å se forespørselen.
 • Når du vil tillate kommunikasjonsfunksjoner, følger du de samme instruksjonene som når du tillater spill. Forespørsler om unntak for spill og kommunikasjonsfunksjoner må sendes hver for seg.
 • Selv om du endrer begrensningsnivået for foreldrekontrollene, kan barnet fortsette å spille spill som er tillatt.

Som familieadministrator, forelder eller foresatt kan du gjøre et unntak og tillate kommunikasjonsfunksjoner i et bestemt spill, selv om Kommunikasjon og brukergenerert innhold er satt til Begrens eller Ikke tillatt. Hvis barnet ditt prøver å bruke kommunikasjonsfunksjonene i spillet under et spill, vises det et skjermbilde. Fra dette skjermbildet kan barnet sende deg en forespørsel om at du skal gjøre et unntak for spillet.

 1. Du mottar en e-post med barnets forespørsel. Som familieadministrator eller utnevnt forelder eller foresatt kan du gå til nettstedet som er angitt i e-posten, og logge på kontoen din.
 2. Velg barnet fra listen over familiemedlemmer, og velg deretter Kommunikasjon i delen Tillatte spill for å se forespørselen.

Du kan også se barnets forespørsel fra nettstedet nedenfor.

 1. Du mottar barnets forespørsel som et PS App-varsel.
  Trykk på Varsel-ikonet, og trykk deretter på barnets forespørsel.
 2. Angi passordet.
 3. Bla ned til delen Tillatte spill, og trykk på Kommunikasjon for å se forespørselen.

Forhåndsinnstilte begrensningsnivåer (kun PS5-konsoller)

Foreldrekontroller er forhåndsinnstilt med aldersrelevante nivåer av restriksjoner. Hvis du velger et nivå som passer til barnets alder, kan du angi noen funksjoner når det er behov for det.

 • Hvis foreldrekontroller er angitt på barnets konto på en PlayStation®4-konsoll, et PlayStation®Vita-system eller online, vises de nyeste innstillingene på PlayStation®5-konsollen.
 • Du kan også endre bestemte innstillinger i et forhåndsinnstilt begrensningsnivå. Når du gjør dette, endres begrensningsnivået til Egendefinert.
 • Starte PS5-spill og -programmer
  Kan starte innholdet hvis aldersgrensen er den samme som, eller lavere enn, barnets alder.
 • Starte PS4/PS3 -spill og -programmer
  Kan starte innholdet hvis aldersgrensen er 15 år eller lavere.
 • Spille av Blu-ray Disc
  Kan spille av platen hvis aldersgrensen er 16 år eller lavere.
 • Starte DVD
  Ikke begrens.
 • Begrense bruk av PS VR og PS VR2
  Ikke begrens.
 • Begrense bruk av nettleser
  Ikke begrens.
 • Begrens kommunikasjon og brukergenerert innhold
  Ikke begrens.
 • Aldersfiltrering for online-innhold*
  Begrens.
 • Angi månedlig forbruksgrense
  0.
 • Starte PS5-spill og programmer
  Kan starte innholdet hvis aldersgrensen er den samme som, eller lavere enn, barnets alder.
 • Starte PS4/PS3 -spill og programmer
  Kan starte innholdet hvis aldersgrensen er 12 eller 13 år eller lavere.
 • Spille av Blu-ray Disc
  Kan spille av platen hvis aldersgrensen er 13 år eller lavere.
 • Starte DVD
  Ikke begrens.
 • Begrense bruk av PS VR og PS VR2
  Ikke begrens.
 • Bruk av nettleser
  Begrens.
 • Begrens kommunikasjon og brukergenerert innhold
  Begrens.
 • Aldersfiltrering for online-innhold
  Begrens.
 • Angi månedlig forbruksgrense
  0.
 • Starte PS5-spill og programmer
  Kan starte innholdet hvis aldersgrensen er den samme som, eller lavere enn, barnets alder.
 • Starte PS4/PS3-spill og programmer
  Kan starte innholdet hvis aldersgrensen er 6 eller 7 år eller lavere.
 • Spille av Blu-ray Disc
  Kan spille av platen hvis aldersgrensen er 7 år eller lavere.
 • Starte DVD
  Ikke begrens.
 • Begrense bruk av PS VR og PS VR2
  Begrens.
 • Bruk av nettleser
  Begrens.
 • Begrens kommunikasjon og brukergenerert innhold
  Begrens.
 • Aldersfiltrering for online-innhold
  Begrens.
 • Angi månedlig forbruksgrense
  0.

*Dette gjelder kun i enkelte land eller regioner.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre