Hindre barn i å endre foreldrekontrollene

Slik hindrer du barnet ditt i å endre foreldrekontroller

Finn ut hvordan du kan hindre barn i å endre foreldrekontroller på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller. 

En passkode for systembegrensninger hindrer barn i å endre foreldrekontroller. Sørg for å velge en passkode som kun du vet om.

Slik angir du en passkode for systembegrensninger for PS5 

 1. Logg på som familieadministrator og gå til Innstillinger > Familie- og foreldrekontroller > PS5-systembegrensning.
 2. Skriv inn den eksisterende passkoden for systembegrensning. Hvis du ikke har angitt denne ennå, er standardkoden 0000.
 3. Velg Endre passkode for systembegrensninger.
 4. Skriv inn en ny firesifret passkode ved å bruke de tilsvarende knappene på kontrolleren. Sørg for at det er noe lett å huske som bare du vet.
 5. Skriv inn passkoden en gang til for å bekrefte.

Viktig
Hvis du har glemt passkoden, må du tilbakestille PS5™ -konsollen. 

 1. På PS4-systemet ditt går du til Innstillinger > Foreldrekontroller/Familieadministrasjon > Systembegrensninger for PS4.
 2. Skriv inn det eksisterende passordet for systembegrensning. Hvis du ikke har angitt dette ennå, er standardkoden 0000.
 3. Velg Endre passkode for systembegrensninger.
 4. Skriv inn en ny firesifret passkode ved å bruke de tilsvarende knappene på kontrolleren. Sørg for at det er noe lett å huske som bare du vet.
 5. Skriv inn passkoden en gang til for å bekrefte.

Viktig
Hvis du glemmer passkoden for systembegrensninger, må du initialisere PS4-konsollen.

Slik konfigurerer du en passkode for pålogging på PS5-konsoller

Oppfordre alle som har en konto på PlayStation-konsollen, til å angi en passkode for pålogging. Hvis ikke kan barna unngå foreldrekontrollene.

 1. Gå til Innstillinger > Brukere og kontoer.

 2. Velg Påloggingsinnstillinger > Angi en passkode for pålogging for PS5.

 3. Angi en firesifret passkode. Sørg for at det er noe lett å huske som bare du vet.

 1. Gå til Innstillinger > Påloggingsinnstillinger > Administrasjon for passkode for pålogging.

 2. Angi en firesifret passkode. Sørg for at det er noe lett å huske som bare du vet.

 • Denne innstillingen er tilgjengelig etter at du har logget på PlayStation™Network én gang.
 • Passkoden for pålogging er ikke den samme som passkoden for systembegrensninger.

Slik deaktiverer du oppretting av nye brukere og gjestepålogging på PS5-konsoller

Hindre barna i å opprette en ny ubegrenset konto i stedet for å bruke den du opprettet for dem, ved å deaktivere oppretting av ny konto og alternativet for å logge på som gjest.

 1. Logg på som familieadministrator og gå til Innstillinger Familie- og foreldrekontroller PS5-systembegrensninger.
 2. Velg Opprettelse av ny bruker og gjestepålogging Ikke tillatt.
 1. Logg på som familieadministrator og gå til Innstillinger > Foreldrekontroller/familieadministrasjon > PS4-systembegrensninger
 2. Velg Opprettelse av ny bruker og gjestepålogging > Ikke tillatt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre