Updated 6. februar 2017

PS VR: Indikatorlys på prosessorenheten

Dette betyr de forskjellige lysene på prosessorenheten.

 
 

Det er et indikatorlys foran på prosessorenheten til PlayStation VR (PS VR).

ps-vr-red-light-ps4-eu-19sep16

Betydningen av dette lyset er forskjellig avhengig av situasjonen, så ikke bekymre deg hvis du ser et rødt lys – dette betyr som regel ikke at det er noe problem. Velg fargen på indikatorlyset til prosessorenheten fra denne listen for å finne ut hva det betyr.

Rødt – blinker to ganger og lyser deretter kontinuerlig

Dette skjer etter at du har koblet prosessorenheten til stikkontakten (setter den i hvilemodus), samtidig som PS4-systemet er avslått. Blinkene indikerer at prosessorenheten er i dvalemodus, og et kontinuerlig rødt lys viser at den for øyeblikket ikke sender informasjon til TV-en via HDMI. Slå på prosessorenheten med power-knappen på den innebygde fjernkontrollen til VR-hodesettet.

Rødt – lyser kontinuerlig

Prosessorenheten er i hvilemodus og sender ikke informasjon til TV-en via HDMI. Slå den på via power-knappen på den innebygde fjernkontrollen til VR-hodesettet eller ved å slå på PS4-systemet.

Rødt – fem raske blink

Dette kan bety at prosessorenheten utsettes for overspenning. Slå av prosessorenheten og hodesettet ved å holde nede power-knappen på fjernkontrollen i sju sekunder. Sjekk feilsøking her for å finne ut om du trenger å sende den til oss for reparasjon.

Hvitt – blinkende

Power-knappen på den innebygde fjernkontrollen til VR-hodesettet har blitt trykket på, og VR-hodesettet slås på.

Hvitt – lyser kontinuerlig

Et kontinuerlig hvitt lys betyr at du er klar for å begynne spillingen. Du ser et kontinuerlig hvitt lys hvis prosessorenheten og PS4-systemet er tilkoblet, og hvis begge er slått på og sender et signal til TV-en din. Du ser en varsling med VR-ikonet på PS4-systemet som bekrefter at PS VR har blitt registrert.

Hvis PS4-systemet ditt er konfigurert til at Internett-tilkoblingen kan laste ned /laste opp filer i hvilemodus, vil prosessorenheten avslutte hvilemodus (kontinuerlig rødt lys) og slå seg på (kontinuerlig hvitt lys) mens Internett-tilkoblingen til PS4-systemet er aktiv. Prosessorenheten går tilbake i hvilemodus når Internett-tilkoblingen til PS4-systemet blir inaktiv etter at nedlastingen/opplastingen er ferdig.

Rødt – blinkende

Dette indikerer at prosessorenheten overopphetes. Du ser også en melding på skjermen, og viften kan være mer høylytt enn vanlig. Slå av prosessorenheten og PS4-systemet i 30 minutter for å la dem bli avkjølte før du spiller igjen.

For å unngå at dette skjer igjen, må du sørge for at prosessorenheten ikke står oppå PS4-systemet. Den bør også plasseres i et godt ventilert område der ingenting står foran viften. Finn ut mer om vedlikehold av PS VR.

Hvis prosessorenheten ofte blir overopphetet, kan det hende vi må reparere den. Her kan du finne ut om du trenger å returnere produktet til oss.

Ikke noe lys

  1. Sørg for at strømledningen er koblet ordentlig til riktig port på prosessorenheten.
  2. Kontroller alle tilkoblinger for å sjekke at ingen har løsnet. Følg instruksjonene for konfigurering av PS VR for å sørge for at du sjekker alle tilkoblinger.
  3. Prøv en annen stikkontakt, og hvis du bruker en skjøteledning, må du koble prosessorenheten direkte til veggen i stedet.
  4. Gå til PS VR-reparasjoner for å prøve å løse problemet, eller send PS VR til PlayStation for reparasjon.