Updated 10. april 2017

PS VR: Slik får du en best mulig opplevelse

Hvordan du setter opp et spilleområde og konfigureringstips.

 
 

Generelle tips

Konfigurer PlayStation VR (PS VR) hver gang du skal spille. Dette er fordi endringer i spillerposisjonen eller rombelysningen må tas med i betraktningen.

Enkelte brukere kan oppleve svimmelhet eller bevegelsessyke. Vi anbefaler følgende:

 • Ta et kvarters pause for hver time du spiller, eller se en film i Filmmodus.
 • Sitt mens du spiller.
 • Hvis du begynner å føle deg uvel eller svimmel, må du umiddelbart slutte å spille og ta en pause.
 • Sørg for at øretelefonene eller øreproppene er på og plassert i riktig øre.
 • Ha kontrollerne i nærheten slik at du vet hvor de er etter at du har tatt på deg VR-hodesettet.

Romoppsett

Sørg for at rommet er klargjort for en best mulig VR-opplevelse:

 • Du trenger minst 3 x 1,9m med plass.
 • Plasser stolen rett foran PlayStation Camera ca. 2 meter unna.
 • Vi anbefaler at du forblir sittende mens du spiller, men hvis du spiller stående, må du fjerne alle gjenstander som du kan snuble i, fra spilleområdet, og sørge for at du har en buffersone rundt det.

Gjør følgende hvis du tror at lysene på hodesettet eller kontrolleren ikke spores riktig:

 1. Hold nede PS-knappen på DualShock 4-kontrolleren for å åpne Hurtigmeny.
 2. Velg [Juster PlayStation VR] >[Bekreft plasseringen din]. Skarpt lys vises som mørke farger på denne skjermen, så slå lysene av eller flytt dem.
 3. Hvis du fremdeles opplever sporingsproblemer, kan du se artikkelen om sporingsproblemer for å få mer hjelp.

Konfigurering av PlayStation Camera

 • Plasser kameraet på et sted som ikke vibrerer.
 • Plasser PlayStation Camera (PS Camera) ca. 1,4 meter opp fra gulvet.
 • Hvis du bruker PlayStation Move-bevegelseskontrollere, bør du prøve å plassere PS Camera høyere enn 1,4 m da dette kan forbedre sporingen. Prøv å plasser det på toppen av TV-skjermen.
 • Stå eller sitt 1,4 m til 2 m fra PS Camera og spill rett foran det.
 • Sørg for at PS Camera kan se VR-hodesettet for å stoppe meldingen Utenfor spilleområde. Hold nede PS-knappen på kontrolleren lenge for å åpne hurtigmenyen, og velg [Juster PlayStation VR] > [Bekreft plasseringen din] før du stiller deg midt i spilleområdet igjen.
 • Prøv å redusere farger i spilleområdet som er lik fargene på lysene på VR-hodesettet (blått), den trådløse DualShock 4-kontrolleren (rødt, magenta og cyan) og PS Move-bevegelseskontrollerne (rødt og magenta). Dette inkluderer å bruke klær i kontrasterende farger for å sørge for at lysene blir registrert.
 • Hvis fargen på lyset på kontrolleren ikke blir registrert, kan du gå til hjem-skjermen på PS4, velge  [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Sporingslys] > [Kontrollere] og trykke på  (X-knappen) på den kontrolleren du vil sjekke. PS4 vil sjekke om en annen farge blir registrert bedre av PS Camera.
 • Sørg for at linsene er rene med den medfølgende mikrofiberkluten.

Rombelysning

Jo mørkere rommet er, desto bedre. For å sørge for at PlayStation Camera (PS Camera) sporer lysene til PS VR-hodesettet, lyslisten til den trådløse DualShock 4-kontrolleren og lysene til PlayStation Move-bevegelseskontrolleren eller PlayStation-siktekontrolleren riktig, må du sørge for at det ikke ser:

 • lamper (slå dem av eller dim dem)
 • direkte sollys (trekk for gardiner)
 • TV-skjermer
 • blinkende lys
 • lamper på andre enheter (f.eks. bærbare datamaskiner)
 • speil som reflekterer sporingslysene til hodesettet eller kontrolleren eller andre lyskilder

VR-hodesett

 • Sørg for at linsene er rene ved hjelp av den medfølgende mikrofiberkluten før du begynner en ny spilløkt eller bytter spiller.
 • Hvis du under spillingen merker at bildet er uklart, kan du holde nede PS-knappen på den trådløse DualShock 4-kontrolleren for å åpne Hurtigmeny og sette spillingen på pause. Velg [Juster PlayStation VR] > [Juster plasseringen av VR-hodesettet], og flytt hodesettet til bildet blir klart.
 • Juster lysstyrken til PS VR-hodesettet i den samme menyen før du begynner å spille. Dette vil ikke påvirke lysstyrken til TV-skjermen.

Sentrere skjermen på nytt

Hvis skjermen ikke står midt i bildet, kan du trykke på og holde inne OPTIONS-knappen på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren for å sentrere skjermen på nytt.

Finjustering

Noen ganger kan det hende at kameraet ikke sporer posisjonen, retningen eller bevegelsen til VR-hodesettet eller kontrolleren riktig.

Gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation VR] på PS4-systemet for å prøve følgende justeringer:

 • Justere PlayStation Camera

Plasser kameraet slik at det gjenkjenner ansiktet ditt ordentlig.

 • Justere sporingslys

Juster lysene på VR-hodesettet eller kontrolleren slik at kameraet kan spore dem ordentlig.

Bildekvalitet

Når du setter et VR-kompatibelt spill på pause og PS4-systemets hjem-skjerm vises, blir videokvaliteten på TV-en midlertidig redusert. Dette er riktig. Bildekvaliteten går tilbake til normalt når du avslutter spillet.

Bruke briller med PS VR

Du kan bruke VR-headsettet over brillene dine, men vær varsom når du justerer visiret.

Hvis brillene dine berører linsen kan det resultere i skader på brillene dine, VR-headsettet eller begge. Ikke dytt inn eller dra ut visiret overdrevent.

Hvis du merker at PS VR-omgivelsene er uklare når du bruker briller, kan du prøve å ta dem av og justere visiret på nytt før du begynner å spille. Prøv å spille med og uten briller for å finne ut hva som fungerer best for deg.