Updated 25. april 2017

CE-33327-8 PS4-feilkode

PS VR USB-feil

 
 
  1. Slå PS4 helt av (ikke gå i hvilemodus).
  2. Koble strømkabelen fra på baksiden av prosessorenheten til PS VR. Ha den frakoblet i to minutter. Koble til strømkabelen til prosessorenheten til PS VR igjen.
  3. Koble USB-kabelen fra PS VR og PS4.
  4. Koble USB-kabelen til PS VR og PS4 igjen.
  5. Start PS4 på nytt.

Hvis feilkoden vises igjen, må du kontakte kundeservice.