Updated 17. februar 2016

CE-32883-4 PS4-feilkode

Det oppstod en intern feil.

 
 

Slå av PS4-systemet, og start det på nytt igjen.