PS5™- en PS4™-systeemsoftware opnieuw installeren via de Veilige modus

PS5™- en PS4™-systeemsoftware opnieuw installeren via de Veilige modus

Ontdek hoe je de fabrieksinstellingen van je PlayStation®-console kunt herstellen met behulp van opties 6 en 7 van de Veilige modus. Hiermee worden alle gebruikersgegevens verwijderd en wordt de PlayStation-firmware opnieuw geïnstalleerd.

Belangrijk!

Optie 7 van de Veilige modus (Systeemsoftware opnieuw installeren) verwijdert alle gegevens op je PlayStation-console en vervangt ook de systeemsoftware. Het selecteren van deze optie moet worden beschouwd als de laatste stap bij het oplossen van problemen.

Heb je deze stappen al geprobeerd, voordat je de fabrieksinstellingen herstelt?

PS5- en PS4-systeemsoftware opnieuw installeren

 1. Maak met een pc of Mac een map met de naam 'PS5' op een USB-station in de FAT32-indeling. Maak in deze map een andere map met de naam 'UPDATE'.

 2. Ga naar de pagina met de PS5-systeemsoftware-update en selecteer de sectie 'Systeemsoftware opnieuw installeren'. Download het installatiebestand en sla het op in de map 'UPDATE'. Sla het bestand op als 'PS5UPDATE.PUP'.

 3. Sluit het USB-station met het bestand aan op het PS5-systeem.

 4. Start de PS5-console in de Veilige modus: houd de activeringstoets ingedrukt en laat los na de tweede pieptoon.

 5. Selecteer optie 7 van de Veilige modus: De systeemsoftware opnieuw installeren.

 6. Selecteer Updaten vanaf USB-opslagapparaat  > OK.

Als de PS5-console het updatebestand niet herkent, controleer je of de mapnamen en bestandsnaam juist zijn. Voer de mapnamen en de bestandsnaam in en gebruik hoofdletters.

 1. Maak met een pc of Mac een map met de naam 'PS4' op een USB-station in de FAT32-indeling. Maak in deze map een andere map met de naam 'UPDATE'.

 2. Ga naar de pagina met de PS4-systeemsoftware-update en selecteer de sectie 'Systeemsoftware opnieuw installeren'. Download het installatiebestand en sla het op in de map 'UPDATE'. Sla het bestand op als 'PS4UPDATE.PUP'.

 3. Sluit het USB-station met het installatiebestand aan op de PS4-console.

 4. Start de PS4-console in de Veilige modus: houd de activeringstoets ingedrukt en laat los na de tweede pieptoon.

 5. Selecteer optie 7 van de Veilige modus: PS4 initialiseren (systeemsoftware opnieuw installeren).

 6. Selecteer Updaten vanaf USB-opslagapparaat  > OK.

Als de PS4-console het updatebestand niet herkent, controleer je of de mapnamen en bestandsnaam juist zijn. Voer de mapnamen en de bestandsnaam in en gebruik hoofdletters.

Nog steeds problemen?

Als dit proces mislukt, moet je mogelijk je PlayStation-console laten repareren. Neem contact met ons op om een reparatie te regelen.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers