PlayStation.com

Privacy beleid

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Deze website wordt geëxploiteerd door of namens Sony Interactive Entertainment Europe Limited, gevestigd te 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk (SIEE). Wij exploiteren (of exploiteerden) een aantal websites waarvan enkele u de gelegenheid geven om u te registreren of die ons persoonlijke informatie over uzelf geven. Registratie kan vereist zijn om toegang te krijgen tot bepaalde features of promotieacties. Dit cookie- en privacybeleid geeft uitleg over de wijze waarop deze informatie wordt gebruikt en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen hebt of bezorgd bent.

1. Wat voor soort informatie verzamelen wij?

Als u zich op onze sites wilt registreren, dan kunnen wij u om informatie vragen zoals uw naam, e-mailadres, postadres, leeftijd, geslacht, telefoonnummer en productinformatie. Er kunnen optionele enquêtes op onze sites staan waarin uw mening wordt gevraagd over verschillende producten en diensten. Als u content van onze sites downloadt, controleren wij automatisch uw hardwaregegevens. Als u communitytools gebruikt, kunnen wij de content en communicaties die u verstuurt en ontvangt bewaren. Wij behouden ons bovendien het recht voor om uw communicaties te controleren. Wij kunnen ook uw activiteiten en persoonlijke voorkeuren vastleggen als u onze sites bezoekt (zie Cookies hieronder).

U dient altijd toestemming te vragen voordat u ons de persoonlijke informatie van een ander geeft (bijv. voor 'send-a-friend'-promotieacties). Zorg ervoor dat alle door u opgegeven persoonlijke gegevens juist en actueel zijn en dat veranderingen daarin aan ons worden doorgegeven.

2. Wat doen wij met de door ons verzamelde informatie?

We gebruiken de door ons verzamelde informatie op verschillende manieren:
om onze websites te exploiteren en de informatie en diensten te leveren die door u worden gevraagd, met inbegrip van downloads, chatrooms, bulletinboards, promotieacties en prijsvragen
om uw vragen aan de klantenservice te beantwoorden
voor interne analyse en onderzoek om onze websites en andere producten en diensten te verbeteren
om u nieuwsbrieven en marketinginformatie te sturen over PlayStation-producten en -services, aanbiedingen en producten en services van geselecteerde third party-bedrijven, maar uitsluitend voor zover dit rechtens is toegestaan of door u is verzocht (zie Hoe afmelden hieronder). Dit houdt onder meer in dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor het identificeren van producten, services en promoties die volgens ons interessant voor u kunnen zijn
voor marketing en promotie van nieuwe producten en services aan u via onze websites en services en reclamediensten van derde partijen. Dit houdt onder meer in dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor het identificeren van producten, services en promoties die volgens ons interessant voor u kunnen zijn
om administratieve e-mails te sturen (bijv. als u uw wachtwoord bent vergeten)
om fraude en misbruik van onze sites of services te voorkomen en op te sporen
We kunnen de informatie die we uit verschillende bronnen over u verzamelen aan elkaar koppelen en combineren. Informatie kan worden gekoppeld via een unieke identificatiecode of we kunnen besluiten twee of meer databases samen te voegen tot één database met klanteninformatie. Dit kunnen we doen ten gunste van u of ons (bijvoorbeeld om u beter te kunnen ondersteunen als u contact met ons opneemt of om u betere, op u persoonlijk afgestemde services, content, aanbevelingen, marketing en reclame te bieden).

3. Op u persoonlijk afgestemde content, aanbevelingen en reclame

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om onze online winkels, services, content, aanbevelingen, marketing en reclame persoonlijker te maken. U kunt dit merken als u onze producten en services gebruikt, als we u marketingcommunicaties sturen of als u onze websites bezoekt of websites van derde partijen met daarop content, aanbevelingen of reclame van ons. (U ziet bijvoorbeeld een reclame voor een product dat u onlangs hebt bekeken via een van onze websites of services).
Een deel van de persoonlijke afstemming die u ziet op onze websites, services en online reclames maakt gebruik van cookies die zijn ingesteld door ons of door externe reclamepartners. Zie hoofdstuk 5 hieronder voor meer informatie. Sommige van onze websites en services hebben mogelijk specifieke instellingen om gepersonaliseerde content te beheren. U kunt de betreffende gidsen of beleidsdocumenten raadplegen voor meer informatie.

4. Wie heeft verder toegang tot uw informatie?

Aan ons gerelateerde bedrijven, plaatselijke distributeurs en andere organisaties die voor ons werken, kunnen toegang krijgen tot uw informatie om die informatie voor ons te beheren en om u te voorzien van informatie en services die door u zijn aangevraagd. Enkele van die bedrijven kunnen eventueel uw informatie in landen verwerken die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen, zoals de Verenigde Staten en Japan. Het is mogelijk dat de wetten in deze landen op het gebied van gegevensbescherming niet dezelfde mate van bescherming bieden als die in de EER. Als u liever niet wilt dat wij uw informatie op deze wijze overdragen, dient u geen gebruik van onze websites te maken.

In buitengewone omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken indien wettelijk vereist of om ons of anderen te beschermen of te verdedigen tegen illegale of schadelijke activiteiten. Als ons bedrijf wordt verkocht of gereorganiseerd, kan uw informatie als onderdeel van het bedrijf worden overgedragen.

5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website naar uw computer stuurt om uw online activiteiten vast te leggen. Cookies worden gebruikt om de navigatie op websites voor gebruikers eenvoudiger te maken en om verschillende functies uit te voeren. Cookies verbeteren de gebruiksvriendelijkheid en de processen van websites. Als u cookies uitschakelt, functioneert de website wellicht niet zoals verwacht en zijn bepaalde functies mogelijk niet toegankelijk.

Welke cookies worden door ons gebruikt?

Sessie-id-cookies

Deze cookies slaan een willekeurige identificatie op waarmee acties kunnen worden gekoppeld om de website correct weer te geven en de aangevraagde services te leveren. Deze cookies zijn alleen actief terwijl u de site bezoek en worden niet opgeslagen op uw apparaat als de browsersessie wordt afgesloten.

Browse-ervaringcookies

Deze cookies slaan niet-identificerende gebruikersvoorkeuren op (bijv. taal, land en leeftijd) en worden gebruikt om de browse-ervaring te verbeteren en gepaste content weer te geven. Sommige van deze cookies blijven alleen gedurende de sessie actief, terwijl andere cookies (zoals taalvoorkeuren) op uw apparaat worden opgeslagen zodat dezelfde voorkeuren worden gebruikt tijdens een volgend bezoek aan onze websites.

Webanalysecookies

Deze cookies slaan anoniem gegevens op over de manier waarop u en anderen gebruik maken van onze websites en advertenties. We gebruiken deze gegevens om de prestaties van onze websites en advertenties te meten en om te begrijpen hoe deze verbeterd kunnen worden. Deze cookies kunnen geplaatst worden wanneer u deze website bezoekt en bij een bezoek aan de websites van anderen die onze advertenties vertonen. Deze cookies kunnen door derden beheerd worden die deze 'webanalyse'-diensten aan ons leveren en zullen op uw apparaat blijven staan wanneer uw sessie afgesloten is.

Single sign-on-cookies

Als u zich via onze website bij uw Sony Entertainment Network-account aanmeldt, gebruiken wij een cookie om u in staat te stellen andere gerelateerde, door of namens SIEE geëxploiteerde websites te bezoeken. Deze cookies zijn alleen actief terwijl u de site bezoekt en worden niet opgeslagen op uw apparaat als de browsersessie wordt afgesloten.

Sociale plug-incookies

Als u zich bij een sociaal netwerk zoals Facebook hebt aangemeld, kan er een cookie op uw apparaat worden geplaatst zodat u wordt herkend als u content op onze websites bekijkt. Met deze cookies kunt u door middel van deelmogelijkheden content via sociale media delen.

Reclamecookies

Deze worden gebruikt om internetreclame weer te geven op basis van informatie uit cookies. Dit wordt 'retargeting' genoemd. Het doel is om reclames voor relevante producten te tonen op basis van wat je eerder hebt bekeken of waar je naar hebt gezocht of op hebt geklikt toen je interactie had met onze sites, services of reclames.
Reclamepartners kunnen aan de hand van deze cookies bepalen welke reclames je krijgt te zien wanneer je andere geselecteerde websites bezoekt en hoe vaak een bepaalde reclame wordt getoond voor dezelfde internetbrowser.
Je kunt ervoor kiezen dit type reclame permanent uit te schakelen door naar www.youronlinechoices.eu te gaan.

6. Beveiliging

Wij nemen uit commercieel oogpunt redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Daaronder ressorteert het instellen van processen en procedures om de onbevoegde toegang tot of bekendmaking van uw informatie te minimaliseren. Wij garanderen echter niet dat wij alle risico's van misbruik van uw persoonlijke informatie door indringers kunnen elimineren. U dient eventuele wachtwoorden voor uw accounts veilig te houden en ze aan niemand bekend te maken. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u merkt dat uw wachtwoord ongeoorloofd wordt gebruikt of de beveiliging op enige andere wijze wordt geschonden.

Bulletinboards, chatrooms en andere gemeenschappelijke gebieden op onze sites zijn toegankelijk voor het algemene publiek. U moet geen informatie in deze gebieden bekendmaken waardoor u of iemand anders kan worden geïdentificeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming of beveiliging van informatie die u in deze gebieden bekendmaakt.

7. Controleren en registreren

We kunnen niet al onze websites en online diensten controleren en verplichten ons ook niet om dat te doen. We behouden ons echter het recht voor om naar eigen goeddunken uw online activiteiten en communicatie op onze websites en online diensten te controleren en vast te leggen en enigerlei inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen en/of te wissen van onze websites en online diensten zonder verdere kennisgeving aan u en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat we dat mogen doen. Op deze wijze verkregen informatie kan bestaan uit:
• de inhoud van uw forumberichten en andere communicatie evenals uw online-id en geregistreerde accountgegevens; en
• serverloginformatie zoals IP-adres, browserinformatie (inclusief HTTP useragentstrings), HTTP clientverzoekinformatie en de tijd en locatie van uw activiteiten.
Deze informatie kan samengevoegd worden met gelijksoortige informatie die vastgelegd is door andere bedrijven van de Sony groep en derden en kan door ons en andere bedrijven van de Sony groep gebruikt worden om onze servicevoorwaarden af te dwingen, de wet na te leven en onze rechten en die van onze licentiegevers, gebruikers en anderen te beschermen en voor de persoonlijke veiligheid van onze werknemers, gebruikers en anderen. Deze informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan de politie of andere autoriteiten. Door onze websites en online diensten te gebruiken, geeft u hier uitdrukkelijk toestemming toe.

8. Kinderen

Wij doen ons best om rekening te houden met de bezorgdheid van ouders over het gebruik van de persoonlijke informatie van hun kinderen. Wij vragen aan iedereen die onze site bezoekt en onder de 13 jaar (of in sommige gevallen ouder) is om de toestemming van een van hun ouders of hun voogd te vragen alvorens persoonlijke informatie op te geven.

9. Hoe afmelden

Als u niet langer ons marketingmateriaal wenst te ontvangen, volg dan de koppeling van een willekeurige marketing-e-mail of ga naar het registratiegebied van de website waar u zich hebt geregistreerd en verander uw communicatieopties. In geval u zich op geen enkele site hebt geregistreerd, kunt u een e-mail sturen aan unsubscribe@eu.playstation.com met als onderwerptitel Unsubscribe (Afmelden).

10. Contact met ons opnemen

Op grond van de wet hebt u het recht om te weten welke persoonlijke informatie een organisatie over u bezit en hoe die informatie wordt verwerkt. Als u wilt weten welke informatie wij momenteel over u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via dpo@scee.net ter attentie van Data Protection Officer, Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk, onder vermelding van het adres van de website waar u bent geregistreerd. U moet erop letten dat wij u kunnen verzoeken een legitimatiebewijs te overleggen en wij brengen u daarvoor een kleine vergoeding in rekening.

Bijgewerkt: augustus 2013 (2e update)