Voorwaarden voor softwaregebruik

 1. Wie zijn wij?‎

‎1.1. Wij zijn Sony Interactive Entertainment Europe Limited (met bedrijfsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 1. Definitie termen

‎2.1.‎ ‎'Geautoriseerde systemen' houdt elk van de volgende systemen in: PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 en PlayStation®5.

‎2.2.‎ ‎'PSN' houdt in het PlayStation®Network.‎

‎2.3.‎ ‎'Software' houdt in PlayStation-game- en -applicatiesoftware die is ontwikkeld om op een of meer van de geautoriseerde systemen te werken.

‎2.4.‎ ‎'‏Door gebruikers gegenereerde content', ook wel 'UGC' genoemd: tekst, berichten, opmerkingen, afbeeldingen, foto's, spraak, muziek, video's, game-assets, gamevideo's en game-gerelateerde informatie en andere materialen (i) die door jou of anderen zijn gemaakt op PSN  en/of (ii) die door jou of anderen via PSN worden gedeeld.

 1. Wanneer zijn deze Voorwaarden voor softwaregebruik van toepassing?‎

‎3.1.‎ Deze Voorwaarden voor softwaregebruik ('Voorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van alle Software op Geautoriseerde systemen. Dit geldt ook voor het gebruik van PlayStation™Now, waarmee je toegang hebt tot Software via apparaten zoals pc's en Smart TV's.

 1. Software wordt in licentie gegeven

‎4.1.‎ Wanneer je Software aanschaft, krijg je een licentie om die Software te gebruiken zoals beschreven in deze Voorwaarden, maar je wordt geen eigenaar van de Software.  Als je deze Voorwaarden niet naleeft, kunnen we de Softwarelicentie beëindigen die je onder deze Voorwaarden wordt verleend, wat betekent dat je niet langer het recht hebt om de Software te gebruiken.

 1. Wie geeft mij licenties voor de Software?‎

‎5.1.‎ Er zijn twee typen Software:

‎5.1.1‏‎. software die door ons is gepubliceerd en aan jou in licentie is gegeven; en
5.1.2. software die door andere bedrijven is gepubliceerd en aan jou in licentie is gegeven.

‎5.2.‎ De uitgever wordt geïdentificeerd:

‎5.2.1.‏‎ op de doos - voor software op een fysieke schijf zoals dvd, Blu-ray of PS Vita-kaart ('op schijf gebaseerde software'); of
5.2.2. in de productbeschrijving: voor Software die beschikbaar is gesteld in de PlayStation®Store of in andere digitale winkels die we van tijd tot tijd goedkeuren ('Digitale software‎').‎ 

‎5.3.‎ Als wij de uitgever van de Software zijn, geven we je de licentie om deze te gebruiken op basis van deze Voorwaarden en eventuele andere specifieke voorwaarden met betrekking tot specifieke Software. Hierover word je geïnformeerd.

‎5.4.‎ Als een ander bedrijf de uitgever van de Software is, geeft dat bedrijf je een licentie om de Software te gebruiken onder voorwaarden die deze Voorwaarden en mogelijk ook nog andere voorwaarden omvatten. ‎ Dat bedrijf kan je informeren over andere voorwaarden die het oplegt aan jouw gebruik van de Software, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zijn naast deze Voorwaarden, en niet in plaats van deze voorwaarden. ‎ In geval van een conflict tussen de aanvullende voorwaarden en deze Voorwaarden, zijn deze Voorwaarden van toepassing.

 1. Beperkingen op je gebruik van Software

‎6.1.‎ Je licentie voor het gebruik van de Software is een niet-exclusieve, persoonlijke licentie die uitsluitend is bedoeld voor privégebruik op de toepasselijke geautoriseerde systemen (zoals aangegeven op de doos voor Op disc geleverde software, in de productbeschrijving voor Digitale software, of anderszins door ons aan jou gemeld) en alleen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië. Je licentie om games te spelen is niet overdraagbaar, tenzij de licentie dat volgens de toepasselijke lokale wetgeving wel moet zijn.

‎6.2. Je mag de Software niet commercieel gebruiken, uitzenden, het gebruik ervan in rekening brengen of andere openbare vertoningen van de Software houden zonder uitdrukkelijke toestemming van ons en, als de uitgever een ander bedrijf is, van de uitgever.

‎6.3.‎ Je mag geen enkel deel van de Software leasen, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, wijzigen, aanpassen of vertalen.‎ 

‎6.4.‎ Je mag de Software niet emuleren.

‎6.5.‎ Voor zover wettelijk toegestaan, mag je geen enkel deel van de Software reverse-engineeren, decompileren, demonteren of kopiëren, of afgeleide werken maken, of anderszins proberen broncode te creëren van Software-objectcode.

‎6.6.‎ Je mag geen middelen gebruiken om encryptie-, beveiligings- of verificatiemechanismen voor de Geautoriseerde systemen of enige andere Software te omzeilen of uit te schakelen, of om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of om een account, service, hardware, software of netwerk te verstoren dat is verbonden met het PSN. ‎ 

‎6.7.‎ Gebruik geen gestolen of illegaal verkregen Geautoriseerde systemen of Software.

‎6.8.‎ Het gebruik van de communityfeatures die worden aangeboden door je Geautoriseerde systeem en Geautoriseerde software en die zijn gepubliceerd voor gebruik op het systeem in overeenstemming met de van toepassing zijnde overeenkomsten die worden beschreven in clausule 10.1 zal clausules 6.2 en 6.5 van deze Voorwaarden niet schenden.

 1. Wederverkoop

‎7.1.‏ Je mag op discs geleverde games of digitale games niet doorverkopen, tenzij dit uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd en, als de uitgever een ander bedrijf is, ook door die uitgever is geautoriseerd.

 1. Leeftijdkeuringen

‎8.1.‎ Als de Software een leeftijdsclassificatie weergeeft, betekent dit dat deze inhoud bevat die ongeschikt is voor personen onder die leeftijd. ‎ Als je ouder of voogd bent, ga dan naar www.playstation.com/safety voor informatie over hoe je kunt voorkomen dat games met een classificatie boven een bepaalde leeftijd op je Geautoriseerde systeem worden uitgevoerd.

‎8.2.‎ Als jijzelf, of een accounthouder voor wie je verantwoordelijk bent, een geregistreerde leeftijd heeft die lager is dan de leeftijdsgrens die is aangegeven op specifieke Software, voorkomen we mogelijk dat jij of die accounthouder die Software bekijkt, koopt of gebruikt. ‎ Met betrekking tot Spelsoftware voorkomen we mogelijk dat jij of die accounthouder de online-modi van die game gebruikt, zelfs als de offline-modi wel op je Geautoriseerde systeem kunnen worden gespeeld.

 1. Privacy en het Online gebruik van software

‎9.1. Met PSN kun je je Software online gebruiken. ‎ Als je PSN gebruikt:

‎9.1.1.‏‎ De Servicevoorwaarden en Gebruikersovereenkomst van PSN ('Servicevoorwaarden') die je bent aangegaan met Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited toen je je PlayStation Network-account ('Account') hebt gemaakt, zijn naast deze Voorwaarden van toepassing. De huidige servicevoorwaarden kun je vinden op www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. Wij en Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kunnen informatie over jou verzamelen. ‎ Een uitleg over de manier waarop jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt, vind je in het Privacybeleid van PlayStation. Je vindt de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van PlayStation op www.playstation.com/legal/PSNTerms; en
9.1.3. Als Software aan jou in licentie wordt gegeven door een ander bedrijf, verzamelt dit bedrijf mogelijk ook informatie over je. Uitleg hierover staat dan in het privacybeleid van dit bedrijf.

 1. Je gedrag tegenover ons en andere gebruikers

‎10.1.‎ De Geautoriseerde systemen en Software bieden mogelijk communityfeatures waarmee je via PSN en andere sociale netwerken kunt communiceren en contact kunt hebben met andere mensen. Je gebruik van communityfeatures wordt geregeld door verschillende overeenkomsten met verschillende bedrijven:

‎10.1.1.‏‎ deze Voorwaarden; en
10.1.2. de Servicevoorwaarden; en
10.1.3. het Privacybeleid van PlayStation; en
10.1.4. eventuele aanvullende voorwaarden die door de uitgever van de Software worden verstrekt; en
10.1.5. eventuele aanvullende voorwaarden die worden verstrekt door het bedrijf dat het sociale netwerk dat je gebruikt beheert (waarvoor je mogelijk een account moet hebben).

‎10.2. Jij en je familieleden moeten onze gedragscode volgen bij alle contacten met ons en andere leden van de PlayStation Network-community. Lees deze zorgvuldig door en help ons ervoor te zorgen dat PlayStation Network voor iedereen een fijne plek is om te spelen.

 • Wees inclusiegericht
  PlayStation Network is voor iedereen, ongeacht genderidentiteit, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, immigratiestatus, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, vorm of grootte, familiestatus, politieke overtuiging, religie, en mentale en fysieke vaardigheden of elk ander kenmerk dat mensen gebruiken om anderen te bestempelen of gemeenschappen te verdelen.‎ 
 • Doe en zeg niets haatdragends. Ga voor meer informatie naar playstation.com/hate-speech-policy.‎
 • Je mag niemand  bedreigen, verwonden of verontrusten en ook niemand aanmoedigen om zoiets te doen.
 • Zorg dat je niemand  intimideert, lastigvalt of stalkt.‎ 
 • Wees verstandig. Houd je aan de wet.‎
 • Wees niet  vulgair of beledigend.
 • Moedig niemand  aan zichzelf of iemand anders te bezeren.‎ 
 • Zorg ervoor dat je geen  illegale handelingen dreigt, gedoogd, uitvoert of aanmoedigt.
 • Doe je niet  voor als iemand anders.
 • Maak geen  inbreuk op de privacy van anderen en verspreid over niemand leugens.
 • Maak geen  inbreuk op het intellectuele eigendom van anderen.
 • Wees aardig.‎
 • Help elkaar.‎ Vergeet niet dat jij ooit ook nieuw was. Door vriendelijk te zijn, kun je ervoor zorgen dat de eerste game- en community-ervaringen van iemand goed zijn.‎
  ‎ ‎
 • Wees respectvol.‎
 • We weten dat niet iedereen het altijd met elkaar eens kan zijn. Wees dan respectvol of trek je terug.
 • Schaad het merk PlayStation of de PlayStation Network-community niet.

 

 • Wees verantwoordelijk.‎
 • Als je vermoedt een kwetsbaar punt te hebben gevonden in producten of diensten van PlayStation Network, laat het ons dan weten, zodat we dit kunnen verbeteren. Ga naar HackerOne.com/PlayStation voor meer informatie over ons BugBounty-programma.
 • Gebruik PlayStation Network of de producten niet voor spam of commerciële activiteiten en associeer ze daar ook niet mee.
 • Zorg ervoor dat je accounts of accountgegevens en andere gegevens niet deelt, koopt, verkoopt, verhuurt, in licentie geeft, verhandelt of overdraagt.
 • Wees een teamspeler.‎
 • Verstoor of onderbreek gameplay niet ‎.
 • Speel niet  vals.
 • Haal geen  voordeel uit bugs, glitches, kwetsbaarheden of onbedoelde mechanismen in producten of PlayStation Network.
 • Draag accounts, accountgegevens of andere gegevens niet over en verzamel ze niet.
 • Stuur niemand  van je contactpersonen aanbevelingen of aanbiedingen door zonder dat je daar hun toestemming voor hebt.
 • Deel of verstuur geen informatie die misleidend is voor anderen.
 • Wees discreet. Wees netjes.‎
 • Gebruik altijd je gezond verstand en toon goede manieren. Dingen die je online zegt en doet, hebben invloed op andere mensen en hebben gevolgen in de echte wereld. Denk na voordat je iets online plaatst. Houd er rekening mee dat informatie die je online plaatst, kan worden verspreid en kan worden gezien door mensen van wie je niet had verwacht dat ze die zouden kunnen zien.‎ 
 • Geef geen persoonlijke informatie over anderen of jezelf. Als je dat toch doet, dan maak je anderen en/of jezelf kwetsbaar. Persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, handles van sociale netwerken, profielen op berichten-apps, telefoonnummers, e-mailadressen en fysieke adressen zoals je huisadres, schooladres of het adres van een tijdelijke locatie.
 • Deel geen  pornografisch of obsceen materiaal, of materiaal dat extreem of afschuwelijk geweld toont.
 • Deel geen  beelden en andere media van iemand anders en dreig dit ook niet te doen zonder hun toestemming.‎
  ‎ ‎
 • Help ons ervoor te zorgen dat PSN de beste plaats is om te spelen.‎
 • Wij willen een veilige en gastvrije omgeving bieden. Als je de gedragscode schendt, of als je gedrag buiten PlayStation Network ons een reden geeft om te geloven dat je de veiligheid of het welzijn van onze community mogelijk in gevaar kunt brengen, kunnen we alle benodigde stappen ondernemen om PlayStation Network en onze spelers te beschermen.
 • Als je denkt dat iemand de gedragscode heeft geschonden, vragen we je om dat aan ons te vertellen, zodat we maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat PlayStation Network en onze community een veilige plek blijven. Het is vooral belangrijk om het ons te vertellen als je denkt dat er een risico bestaat dat iemand in de echte wereld gewond zou kunnen raken.
 • Als je ziet dat iemand anders zich verkeerd gedraagt:
 • Rapporteer ze met onze contextuele tools voor het melden van klachten. Voor meer informatie over het melden van klachten en gebruikers blokkeren, ga je naar playstation.com/reporting en playstation.com/blocking‎.
 • Blijf kalm en respectvol als je ze zelf aanspreekt. Geef het goede voorbeeld en schend deze gedragscode zelf niet.
 • Meld geen valse klachten en misbruik het klachtenmeldingsysteem op geen enkele andere manier.
 • Volg alle specifieke regels voor elk product.‎
 • Ga voor meer informatie naar playstation.com/safety en playstation.com/behavior.‎
 1. Online creëren en delen

‎11.1.‎ UGC die door jou is gemaakt en gedeeld, is jouw eigendom, maar wij en, waar van toepassing, de relevante uitgever van de Software hebben nog steeds intellectuele eigendomsrechten op jouw UGC. Dit houdt in dat je je UGC niet commercieel mag exploiteren zonder onze toestemming en de toestemming van de uitgever van de Software.‎ 

‎11.2.‎ Je machtigt ons, onze gelieerde ondernemingen en andere PSN-gebruikers om je UGC, je online-id voor PSN (en, als je deze gebruikt, je naam) te gebruiken, distribueren, kopiëren, wijzigen, weergeven en publiceren in het volledige PSN en andere gerelateerde services, zoals websites die aan de Software zijn gekoppeld. Je machtigt ons ook, zonder dat we je hiervoor moeten betalen, om je UGC in licentie te geven, te verkopen en anderszins commercieel te exploiteren (bijvoorbeeld via het verkopen van abonnementen om toegang te krijgen tot je UGC (alleen of in combinatie met andere UGC) en/of om advertentie-inkomsten uit je UGC te ontvangen), en om je UGC te gebruiken bij de promotie van producten, software en services van PlayStation®. Je erkent dat wij en andere PSN-gebruikers je UGC kunnen wijzigen of verwijderen. Door UGC te publiceren, geef je bij ons aan dat je over alle rechten beschikt die nodig zijn voor deze UGC en dat je de rechten verleent die in deze clausule uiteengezet zijn.

 1. Wat als ik een slechte online ervaring heb?‎

‎12.1.‎ We willen dat jullie allemaal genieten van onze online community, maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich naar behoren zal gedragen. ‎ Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid jegens jou voor de activiteiten van andere PSN-gebruikers en UGC en geen aansprakelijkheid jegens anderen voor jouw activiteiten en UGC. ‎ 

‎12.2.‎ Als je tijdens het gamen onacceptabel of ongepast gedrag ervaart, willen we dat je de relevante uitgever (mogelijk zijn wij dit) hiervan op de hoogte stelt.

‎12.3.‎ Hoewel we jou en andere gebruikers in staat kunnen stellen om berichten te plaatsen op sociale netwerkservices en andere sites van derden, zijn we niet verantwoordelijk voor deze services. ‎ Als je enig onacceptabel of ongepast gedrag ervaart op een sociale netwerkdienst of website van derden, meld dit dan aan de sociale netwerkdienst of de website van derden met behulp van hun proces voor het melden van klachten.

 1. Een melding maken in games die we publiceren

‎13.1.‎ In de games die we publiceren en voor functionaliteit die we via onze geautoriseerde systemen bieden (bijv. PSN messaging), voegen we mechanismen toe voor het melden van klachten waar wij denken dat ze het meest relevant zijn. ‎ In alle games die we publiceren, zie je bijvoorbeeld een meldoptie naast berichten die je op PSN ontvangt, en je ziet in-game tools om meldingen te maken als die game de mogelijkheid biedt om UGC te delen. ‎ Gebruik de meest passende tool voor het rapporteren van de klacht. Je kunt bij het indienen van de klacht ook bewijs aan ons leveren zodat wij de melding beter kunnen beoordelen. ‎ Dit betekent natuurlijk dat andere mensen ook een klacht kunnen indienen over jou en je UGC.‎ 

‎13.2.‎ Ga voor meer informatie over klachten naar www.playstation.com/safety.

 1. Houden we bij wat je online doet?‎

‎14.1.‎ Ja, maar we kunnen niet alle activiteiten volgen en we streven daar ook niet naar.

‎14.2.‎ We kunnen je softwareactiviteiten bijhouden en registreren, en je UGC die in strijd is met deze voorwaarden verwijderen zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Andere gebruikers kunnen dingen die ze zien, vastleggen en naar ons verzenden.

‎14.3.‎ Tot de informatie die we krijgen, kunnen je content, spraak- en tekstcommunicatie, gameplayvideo's, de tijd en locatie van je activiteiten, je echte naam, je online-id voor PSN en je IP-adres behoren.

‎14.4. Wij (of onze gelieerde bedrijven) gebruiken deze informatie om deze voorwaarden te handhaven, om te voldoen aan de wet, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om onze community te beschermen. Wij kunnen deze informatie doorgeven aan de politie of andere bevoegde instanties.

‎14.5.‎ Raadpleeg ons privacybeleid op www.playstation.com/legal/PSNTerms/ voor meer informatie over dit gebruik van je gegevens.‎ 

 1. Feedback en bètatests

‎15.1.‎ We ontvangen graag jouw ideeën en feedback over onze diensten en producten, maar je mag ons alleen jouw eigen ideeën en feedback geven. Door jouw ideeën en feedback aan ons te geven, draag je het eigendom van deze ideeën over aan ons, hoewel we ze wel of niet kunnen implementeren. Je krijgt niet betaald en je ontvangt ook geen andere compensatie voor je ideeën of feedback.‎  

‎15.2.‎ Als je deelneemt aan of een tegoedbon inwisselt voor een gratis bètatest, ga je akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:

‎15.2.1.‏‎ je moet de bètasoftware veilig en in goede staat houden en mag de bètasoftware niet kopiëren, aan iemand geven of verkopen, de software proberen te reverse engineren, noch gebruiken om afgeleide werken te maken;
15.2.2. je hebt een licentie waarmee je de bètasoftware alleen mag gebruiken tijdens de bèta;
15.2.3. we garanderen niet dat de bètasoftware correct (of überhaupt) zal werken;
15.2.4. tijdens de bètaversie kunnen we de bètasoftware zonder kennisgeving wijzigen. Hiermee kunnen gegevens, inhoud en functionaliteit worden toegevoegd en verwijderd, en je gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor dergelijk verlies van gegevens, inhoud of functionaliteit; en
15.2.5. we kunnen de bètaversie op elk gewenst moment beëindigen of de toegang tot de bètaversie stopzetten.‎ 

 1. Software-updates en Beëindiging van services

‎16.1.‏ Soms updaten we de Software, maar alleen waar redelijk omdat dit kleine en gerechtvaardigde wijzigingen zijn. De wijzigingen worden bijvoorbeeld aangebracht om:

‎16.1.1 te garanderen dat de Software naar behoren werkt (bijv. bugs en problemen oplossen) en om de efficiëntie te verbeteren;

‎16.1.2. veiligheidsredenen;

‎16.1.3 de Software aan te passen aan een nieuw systeem of technische omgeving;

‎16.1.4 de Software te verbeteren. Dit kan het bijwerken van items, niveaus en taken in games omvatten of het wijzigen van de beloningen voor het voltooien van activiteiten in games; of

‎16.1.5 de Software aan te passen aan een wijziging van het aantal gebruikers en/of om de commerciële levensvatbaarheid van de Software te garanderen.

 1. Auteursrecht

‎17.1.‎ Alle Software bevat bibliotheekprogramma's, waarvan het auteursrecht eigendom is van Sony Interactive Entertainment Inc. en die uitsluitend aan ons in licentie zijn gegeven voor ons geografische werkgebied. ‎ Er zijn ook andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van toepassing op de Software. Deze kunnen van tijd tot tijd aan je worden meegedeeld.

 1. Naleving van de Voorwaarden voor softwaregebruik ‎

‎18.1.‎ Je gaat ermee akkoord dat we deze Voorwaarden kunnen afdwingen. Dit geldt voor alle Software, ongeacht of we de uitgever zijn of niet.‎  

 1. Jouw rechten en onze aansprakelijkheid

‎19.1.‎ Als consument heb je mogelijk rechten onder de toepasselijke lokale wetgeving die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang boven alles in deze voorwaarden, waaronder in deze clausule 20.‎

 

‎19.2.‎ Deze voorwaarden:

‎19.2.1.‏‎ hebben geen invloed op eventuele wettelijke garanties of garanties die je als consument hebt krachtens lokale toepasselijke wetten (zoals je rechten wanneer de Software defect is);

‎19.2.2.‏‎ ‏ beperken onze aansprakelijkheid niet en sluiten deze niet uit bij overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers;
19.2.3. beperken onze aansprakelijkheid niet en sluiten deze niet uit bij opzettelijke inbreuk, fraude, frauduleuze misleiding of grove nalatigheid; of

19.2.4. beperken onze aansprakelijkheid niet en sluiten deze niet uit, tenzij dit is toegestaan krachtens je lokale toepasselijke wetten.

‎19.3.‎ Als je een consument bent, is, onder voorbehoud van clausule 20.1 en 20.2, onze aansprakelijkheid ten opzicht van jou beperkt tot £ 100 (of het equivalent in lokale valuta) of, indien hoger, de prijs van de software in de PlayStation Store waar de aansprakelijkheid uit is voortgekomen.

‎19.4.‎ Voor zover je de software gebruikt, anders dan als consument:

‎19.4.1‏‎ we beperken of limiteren onze aansprakelijkheid niet voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (ii) fraude of frauduleuze misleiding; (iii) enige aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke lokale wetgeving.

19.4.2 onder voorbehoud van clausule 19.4.1 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor (i) winstderving; (ii) omzet- of bedrijfsverlies; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of beschadiging van software; (vi) gegevens of informatie; (vii) verlies van of schade aan goodwill; en (viii) eventuele indirecte of gevolgschade.

19.4.3 onder voorbehoud van artikel 19.4.1 zal onze totale aansprakelijkheid ten opzichte van jou onder of in verband met deze Voorwaarden, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, niet meer bedragen dan £ 100 (of het equivalent in lokale valuta).

 1. Wijzigingen in deze Voorwaarden en ons recht om onze contracten met jou over te dragen

‎20.1 ‏Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als de wijzigingen kleine en gerechtvaardigde wijzigingen zijn, zullen wij je op redelijke wijze op de hoogte stellen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail. Als je minderjarige familielid de hoofdgebruiker is, moet jij de voorwaarden mogelijk accepteren voordat hij of zij zich opnieuw kan aanmelden.

 1. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden

‎21.1. Als je de software gebruikt als consument:‎

‎21.1.1.‏ ‎ Deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming met deze voorwaarden zijn aangegaan en eventuele geschillen die we hebben met betrekking tot deze voorwaarden, zijn onderhevig aan en worden bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales, maar je bent extra beschermd middels de verplichte wetten van het land waarin je woont. De verplichte wetten van het land waarin je woont, hebben voorrang boven de wetten van Engeland en Wales.

‎21.1.2.‏ ‎ kunnen we deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van bevoegde jurisdictie van het land waarin je woont.

‎21.1.3.‏ ‎ kun je deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van bevoegde jurisdictie in het land waar je woont of waar ons bedrijf is geregistreerd.‎ 

‎21.2.‎ Voor zover je de software gebruikt, anders dan als consument:

‎21.2.1.‏‎ deze Voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming met deze voorwaarden zijn aangegaan en eventuele geschillen die we hebben met betrekking tot deze voorwaarden, zijn onderhevig aan en worden bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales; en

‎21.2.2.‏‎ de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie.

Laatst bijgewerkt: december 2022 (v2)