PlayStation® en het milieu

Wat we doen om onze invloed op het milieu te verkleinen en hoe jij kunt helpen.

Onze milieuvoetafdruk

Behalve te zorgen voor de beste plaats om te spelen. hebben we bij PlayStation een aantal ambitieuze toezeggingen gedaan om de ecologische voetafdruk van onze producten en bedrijfsactiviteiten aan te pakken. Lees verder voor meer informatie.

Belangrijke initiatieven

We zetten ons in voor een aantal beleidsinitiatieven van de overheid om mondiale milieuproblemen aan te pakken.

Play4Forests: klimaatpetitie

Play4Forests is de klimaat- en bossamenwerking tussen de Verenigde Naties en het Playing for the Planet Alliance, wat een aantal van de grootste namen uit de game-industrie samenbrengt om gamers te betrekken bij het beschermen en herstellen van bossen.

Onze bossen – een van onze beste bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering – lopen steeds meer gevaar. Jouw stem kan bijdragen aan een betere toekomst voor zowel bossen als mensen. De VN heeft een missie om de wereld te veranderen voor een duurzame toekomst. Als je de petitie ondertekent, bezorgt Play4Forests jouw boodschap aan wereldleiders.

Verenigde Naties: Playing for the Planet Alliance

PlayStation maakt deel uit van Playing for the Planet Alliance ('P4P') van de VN, gelanceerd als onderdeel van de top Klimaatactie van de secretaris-generaal van de VN in september 2019. Het verdrag is een consortium van meer dan 30 bedrijven in videogames, dat formeel heeft toegezegd actie te zullen ondernemen op het gebied van klimaatverandering met behulp van het bereik van onze platforms.

Initiatieven van Playing for the Planet Alliance:

Het streven naar klimaatneutraliteit en reduceren van broeikasgassen:

Road to Zero is het mondiale milieuplan van Sony, wat ernaar streeft om ervoor te zorgen dat vóór 2050 de levenscycli van onze producten en bedrijfsactiviteiten geen milieuvoetafdruk meer achterlaten.

PS4: voortgang blijven maken en het vermijden van 30 miljoen* ton aan broeikasgassen voor PS4 (vergeleken met PS3) vóór 2030.

* Ongeveer 1,8 MtCO2e hiervan is het gevolg van de naleving van de stand-by- en netwerkstand-byvereisten die volgens de Europese richtlijn (EG 1275/2008, zoals gewijzigd door EU 801/2013) van toepassing zijn binnen EU-landen.

PS5: naast lage stroomstanden (die 0,5W of minder verbruiken), introduceren we nieuwe energie-efficiënte technologie op PS5 die naar schatting 32.300 tot 39.000 ton aan CO2 per jaar bespaart per miljoen verkochte consoles. Dit zijn onder andere de nieuwe efficiënte USB-oplaadmodus (die de helft minder stroom gebruikt zodra de PS4 is opgeladen), chiparchitectuur, SSD en 7 nm chipset.

Groene actie in games:

Om klimaatverandering onder de aandacht te brengen, zullen we een toegewijde VR-toepassing maken en lanceren die gratis verkrijgbaar zal zijn voor onze klanten.

We nemen deel aan de P4P games jam van 2021, waarvoor we onze klanten uitnodigen om speelbare gamecontent te maken met Dreams.

Thematisch leiderschap op een belangrijk aandachtsgebied:

We zullen daarnaast een tool om ontwikkelen om CO2-voetafdrukken mee te berekenen en deze beschikbaar stellen voor alle bedrijven in videogames om de levenscycli en CO2-uitstoot van hun producten in te schatten en onder controle te krijgen.

Bijdrage aan de Alliance:

Om klimaatverandering onder de aandacht te brengen, zullen we een toegewijde VR-toepassing maken en lanceren die gratis verkrijgbaar zal zijn voor onze klanten.

We nemen deel aan de P4P games jam van 2021, waarvoor we onze klanten uitnodigen om speelbare gamecontent te maken met Dreams.

Als onderdeel van P4P zullen we deelnemen aan een aantal evenementen binnen de gamesector en de Verenigde Naties om onze voortgang en nieuwe content te laten zien.

Vrijwillige overeenkomst van de Europese Unie met betrekking tot gamesystemen

Vrijwillige overeenkomst van de Europese Unie met betrekking tot gamesystemen

Binnen de Europese Unie zijn PlayStation, Microsoft en Nintendo ondertekenaars van de vrijwillige overeenkomst met betrekking tot gamesystemen (EU-richtlijn 2009/125/EG). De vrijwillige overeenkomst is in 2015 officieel erkend door de Europese Commissie en beschrijft maatregelen om de energie- en bronnenefficiëntie van gamesystemen te verbeteren, waaronder:

  • Verplichte tijdslimieten voor automatische uitschakeling.
  • Grenzen voor maximaal stroomverbruik voor systemen in media- en navigatiemodi. 
  • Eis voor systeemfabrikanten om het stroomverbruik van hun systeem te publiceren.   
  • Het streven om een reparatieservice buiten de garantie te leveren en aan gebruikers informatie te verstrekken om te helpen hun systemen te onderhouden.
  • Toezeggingen om de recycling van systemen te verbeteren.  

De vrijwillige overeenkomst zal gedurende de levensduur van de generatie systemen die Ultra HD ondersteunen (inclusief de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro) een energiebesparing opleveren van naar schatting 48 TWh (wat overeenkomt met de jaarlijkse elektriciteitsproductie van Portugal). Daarnaast zullen er naar schatting verdere energiebesparingen van 38 TWh zijn over de levensduur van consoles die 8K ondersteunen (inclusief PlayStation 5), op basis van op de technologische verbeteringen van energie-efficiëntie vergeleken met Ultra HD-consoles. De overeenkomst wordt elke twee jaar herzien om continue verbetering te garanderen.

Onze producten

Lees meer over hoe we de milieueffecten van onze producten hebben teruggedrongen, inclusief het energieverbruik van je PlayStation-console.

Onze toeleveringsketen

Vrachtvervoer over de weg en door de lucht zijn de twee transportmethodes met de hoogste CO2-uitstoot. In onze mondiale activiteiten transporteren we goederen zo veel mogelijk in bulk over water en het spoor om de uitstoot van het transport zo laag mogelijk te houden.

Het grootste deel van onze randapparatuur wordt in bulk vanuit China verzonden en lokaal verpakt, waardoor het aantal transportcontainers dat wordt gebruikt om deze te vervoeren aanzienlijk wordt teruggedrongen. 

Kantooractiviteiten 

We hebben locatiespecifieke doelen en activiteiten ontwikkeld om de milieueffecten van onze kantooractiviteiten te verminderen. Tot nu toe hebben we de volgende activiteiten ondernomen:

Energie 

Op veel van onze wereldwijde locaties zijn initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie gerealiseerd. In al onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk kopen we 100% hernieuwbare elektriciteit en hebben we het totale energieverbruik met 12% teruggedrongen ten opzichte van 2015 (in lijn met Sony's vijfjaarlijkse Green Management-plan).

In onze kantoren in Londen hebben we een groot renovatieprogramma voltooid dat het energieverbruik sinds 2015 met 19% heeft verlaagd, ondanks het feit dat er 15% meer vloerruimte en een sportzaal voor het personeel zijn toegevoegd.

In Noord-Amerika onderzoeken we het gebruik van 100% ingekochte hernieuwbare elektriciteit op alle locaties. Voor onze grootste locaties: San Mateo, CA is al overgestapt op 100% schone energie en onze locatie in Sorrento Valley, CA is bezig met de aanschaf van hernieuwbare energiecertificaten. We voeren dit initiatief door op al onze locaties in Noord-Amerika. We installeren ook energiebesparende apparaten op alle locaties, waaronder ledlampen en bewegingsdetectiesystemen, als onderdeel van ons doorlopende renovatieprogramma voor kantoren dit jaar. Er zijn ook oplaadstations voor elektrische voertuigen aanwezig op onze locaties.  

In Azië worden onze medewerkers aangemoedigd om energie te besparen door middel van goede praktijken en worden energiebesparende technologieën in overweging genomen en toegepast bij de renovatie van kantoren.

Recyclen

In onze kantoren in het Verenigd Koninkrijk is 74% van al het afval uit 2018 gerecycled. We hebben ook zero afval bereikt dat normaliter bestemd was voor de stortplaats, waarbij afval ofwel wordt gerecycled, afgevoerd voor aerobe afbraak of verbrand om energie te genereren. Daarnaast richten we ons op afvalvermindering en hebben we tot nu toe alle waterflessen en kartonnen verpakkingen verwijderd uit onze kantoren in Londen, Liverpool en Amsterdam en zijn onze kantines voorzien van herbruikbare koffiekopjes. Nu wordt slechts een op de vijf koppen koffie die in onze kantine in Londen worden gekocht, geschonken in een beker voor eenmalig gebruik (op basis van data uit 2019).

In Amerika hebben we de hoeveelheid plastic verminderd in al onze kantines en moedigen we het gebruik van herbruikbare drinkbekers en voedselcontainers aan. Kleinverpakkingen van dranken zijn alleen verkrijgbaar in glazen, blikjes of karton; daarnaast stimuleren we het kopen van voedsel afkomstig uit lokale bronnen.  Ook maken we gebruik van het 'root to stem'-principe, waarbij we alle onderdelen van een ingrediënt gebruiken en zo weinig mogelijk afval produceren in de keuken. Indien er wel voedsel overblijft, doneren we dat aan liefdadigheidsgroepen in de buurt. In 2019 hebben we een steeds grotere hoeveelheid afval van de stortplaats gered, met een verhoging van 63% naar 90% in onze kantoren in San Mateo, CA.

Onze kantoren in Azië hebben ook recyclingsystemen geïntroduceerd om recycleerbare materialen te scheiden om op die manier hun recyclingpercentages in de regio te verhogen.

Activiteiten voor de gemeenschap

Ontdek hoe onze medewerkers betrokken kunnen worden bij lokale en regionale activiteiten van de community ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van natuurbehoud, milieu en liefdadigheid.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de milieupagina van Sony en naar onze pagina over de  Modern Slavery Act .