De audio-instellingen op PS5-systemen aanpassen

Ontdek hoe je de audio-uitvoer van het PlayStation®5-systeem kunt aanpassen voor je tv, headset of AV-systeem.

Audio-instellingen aanpassen op je PS5-systeem

 1. Ga naar Instellingen > Geluid.
 2. Selecteer Audio-uitvoer en pas vervolgens een van de volgende instellingen aan.

Uitvoerapparaat

Hiermee selecteer je het audio-uitvoerapparaat dat je wilt gebruiken. Je kunt het uitvoerapparaat ook wijzigen via het controlecentrum door Geluid te selecteren.

Uitvoerapparaat automatisch schakelen
Hiermee schakel je het automatisch wisselen tussen uitvoerapparaten in wanneer een audioapparaat zoals een headset wordt aangesloten.

HDMI-apparaattype
Hiermee kies je het type apparaat dat via een HDMI-kabel op je systeem is aangesloten en selecteer je de relevante opties.
Als je bijvoorbeeld AV-versterker als type HDMI-apparaat selecteert, kun je het aantal kanalen instellen en de luidsprekerposities aanpassen.

Je kunt deze opties alleen bekijken als AV-versterker is geselecteerd als het type HDMI-apparaat.

Aantal kanalen
Hiermee selecteer je het aantal kanalen dat je AV-versterker gebruikt.

Luidsprekerposities aanpassen
Hiermee verplaats je de luidsprekers voor de juiste geluidsbalans.

uitvoer naar hoofdtelefoon
Hiermee selecteer je wat je via de hoofdtelefoon hoort.

Mono-audio voor hoofdtelefoons
Speel dezelfde audio zowel links als rechts af.

Muziek op beginscherm
Hiermee zet je de muziek die op het beginscherm op de achtergrond wordt afgespeeld, aan of uit.

Geluidseffecten
Hiermee zet je de geluiden die je tijdens bepaalde functies hoort, zoals scrollen, aan of uit.

Zijtoonvolume
Hiermee stel je in hoe luid je eigen stem via je headset klinkt. Deze instelling is niet voor alle headsets beschikbaar.

Audio-indeling (Prioriteit)
Hiermee stel je de audio-uitvoerindeling in die voor games en video-apps wordt gebruikt. Sommige apps, zoals de discspeler, hebben eigen audio-instellingen die je prioriteit moet geven.

 • De beschikbare instellingen kunnen variëren, afhankelijk van je apparaten en de configuratie van de audio-instellingen.
 • Je kunt het volume van de hoofdtelefoon of luidsprekers van de controller aanpassen in de volume-instellingen.

Microfooninstellingen aanpassen op je PS5-systeem

 1. Druk op de PS-toets om het controlecentrum te openen en selecteer vervolgens Mic
 2. Selecteer een van de onderstaande instellingen om invoerapparaten te wijzigen, het geluid van je microfoon in of uit te schakelen en je microfoonniveau aan te passen. 

Invoerapparaat
Stel je apparaat voor audio-invoer in door te kiezen uit een lijst met apparaten met microfoons die je kunt gebruiken.

Microfoonniveau aanpassen
Pas het microfoonvolume zo aan dat wanneer je in de microfoon spreekt, je invoervolume zich in het bereik Goed bevindt.

Microfoonstatus na inloggen
Wanneer deze optie is ingeschakeld, kun je direct nadat je je hebt aangemeld spraakinvoer gebruiken. Als je de microfoon alleen wilt gebruiken wanneer dat nodig is, kies je de instelling Dempen.

Microfoonstatus bij het starten van Spraakchat of Uitzenden
Om onbedoelde situaties met een ingeschakelde microfoon te voorkomen, kun je ervoor kiezen je microfoon automatisch uit te schakelen wanneer je een spraakchat of uitzending start.

Als je Niet wijzigen selecteert, wordt de huidige microfoonfunctie behouden wanneer je een spraakchat of uitzending start.

Als je Overschakelen naar dempen selecteert, wordt de microfoon automatisch uitgeschakeld wanneer je een spraakchat of uitzending start. Als je je microfoon wilt gebruiken, schakel je deze in vanaf de betreffende kaarten.

 • Neem contact op met de fabrikant van je apparaat voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van de headset. Niet alle apparaten zijn compatibel met je systeem.

Volume-instellingen aanpassen op je PS5-systeem

 1. Ga naar Instellingen > Geluid > Volume.
 2. Het volume van de Hoofdtelefoon of Luidspreker controller aanpassen.

Je kunt het volume ook wijzigen door Geluid te selecteren.

Druk op de MUTE-toets op je controller om het geluid van je microfoon en luidsprekers uit te schakelen. De knop knippert, je microfoon is gedempt en de geluidsuitvoer naar alle luidsprekers is uitgeschakeld. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de oorspronkelijke stand.

Equalizerinstellingen aanpassen op je PS5-systeem

Pas de equalizer- en 3D-audio-instellingen aan zodat de PULSE Explore draadloze oordopjes, PULSE 3D draadloze headset of PULSE Elite draadloze headset precies klinken zoals jij dat wilt.

Een equalizer past de relatieve sterktes van verschillende audiofrequenties aan. Hiermee kun je de audio-uitvoer aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de basfrequenties verhogen voor een 'Bass Boost'-effect.

Voordat je de headset gebruikt, moet je met equalizer de gewenste audio-uitvoer instellen.

 1. Druk op de PS-toets om het controlecentrum te openen en selecteer vervolgens Geluid.
 2. Selecteer EQ-voorinstellingen om je equalizer-instellingen aan te passen.

A) Schakelen tussen audiomodi

 • Standaard
  Geluid met evenwichtige lage en hoge frequenties.
 • Bas-boost
  Geluid dat de basfrequenties benadrukt voor een meer uitgesproken bas.
 • Shooter
  Geluid dat tijdens de gameplay de nadruk legt op schoten en voetstappen.

Als je een van deze modi kiest, Audiomodus 1, Audiomodus 2 of Audiomodus 3, kun je de schuifregelaars in C aanpassen om de relatieve sterkte van elke frequentieband in de geselecteerde audiomodus aan te passen.

B) Meer
Je kunt dingen doen, zoals de naam van je aangepaste audio-instellingen wijzigen of resetten.

C) Schuifregelaar
Verschuif de schuifregelaar om de frequentie-instellingen aan te passen.

D) Audiovoorbeeld
Bekijk een voorbeeld van de geselecteerde audiomodus.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers