Updated 20. lokakuuta 2015

PlayStation 3:n lapsilukkotoiminnot

Lue, miten voit asettaa lapsilukon ja rajoittaa PlayStation 3 -järjestelmän sovellusten ja toimintojen käyttöä.

 
 

PlayStation 3 -järjestelmän lapsilukkotoiminnon käyttäminen

Vanhemmat tai huoltajat voivat rajoittaa lapsille mahdollisesti sopimattoman PlayStation 3 -sisällön käyttöä ja toistoa. Rajoitukset voi määrittää Asetukset-valikosta.

Lapsilukkotoiminnolla rajoitettavat sisältötyypit

Seuraavia PlayStation 3 -järjestelmän toimintoja voi rajoittaa:

 • pelien pelaaminen
 • Blu-ray- ja DVD-elokuvat
 • selaimen käyttäminen.

Lapsilukon asettaminen ja lapsen ikää vastaavat lapsilukkotasot

Ensiksi sinun on selvitettävä lapsesi ikää vastaava lapsilukon taso.

Pelaajan ikä Alle 3 3–6 7–11 12–15 16–17 Yli 18
PS3:n lapsilukon asetus 1 2 3 5 7 9
Korkein soveltuva ikäluokitus  

Jos siis lapsesi on 12-vuotias, valitse jäljempänä kuvattujen ohjeiden avulla taso 5. Silloin lapsesi voi pelata vain pelejä, joiden ikäluokitus on 12 tai alle.

Samoja lapsilukkotasoja sovelletaan myös elokuviin.

Pelaajan ikä Alle 3 3–6 7–11 12–15 16–17 Yli 18
PS3:n lapsilukon asetus 1 2 3 5 7 9
Korkein soveltuva ikäluokitus  

Lue lisää ikärajoituksista ja lapsilukosta.

Jos et ole varma, minkä tason valitsemalla voit sallia tai estää tietyn tuotteen käytön, voit valita XMB-valikosta kyseessä olevan sovelluksen tai sisällön, painaa kolmionäppäintä ja valita sitten [Info]. Rajoitus tulee näkyviin.

Lapsilukon tasoa ei voi asettaa erikseen jokaiselle PlayStation 3 -järjestelmän käyttäjälle. Määritä siksi lapsilukkoasetukset aina perheesi nuorimman lapsen mukaan. Voit milloin tahansa muuttaa asetuksia, kun aikuinen tai vanhempi lapsi pelaa pelejä tai toistaa sisältöä. Muista kuitenkin palauttaa asetukset, jotta nuorin lapsesi näkee vain ikäisilleen soveltuvaa sisältöä.

Pelien käytön rajoittaminen

 1. Valitse XMB-valikosta [Asetukset] > [Turva-asetukset] > [Lapsilukko].
 2. Määritä lapsilukon taso (matalampi taso tarkoittaa tiukempaa rajoitusta).
 3. Voit myös valita vaihtoehdon Rajoita lapsilukitsemattomien pelien käynnistys. Tällä asetuksella voit rajoittaa sellaisten pelien käyttöä, joille ei alueellasi ole määritetty luokitusta.
 4. Kun taso on asetettu, rajoitetut käyttäjät näkevät pelin tai sovelluksen kuvan sijasta lukkokuvakkeen. Oletustaso on 9, joka vastaa ikärajoitusta 18. Muuta se kotisi nuorimman lapsen iän mukaisesti.
 5. Kun määrität lapsilukkoasetukset ensimmäistä kertaa, sinun on asetettava salasana (oletuksena 0000). Voit asettaa salasanan valitsemalla [Asetukset] > [Turva-asetukset] > [Vaihda salasana].

Blu-ray/DVD-lapsilukon alueen määrittäminen

Voit määrittää Blu-ray/DVD-lapsilukon oletustasot alueesi mukaan.

 1. Valitse XMB-valikosta [Asetukset] > [Turva-asetukset] > [BD/DVD – Lapsilukon aluekoodi].
 2. Valitse alueesi luettelosta.

Blu-ray-elokuvien käytön rajoittaminen

 1. Valitse XMB-valikosta [Asetukset] > [Turva-asetukset] > [BD – Lapsilukko] > [Rajoita (Päällä)].
 2. Määritä lapsilukon taso (matalampi taso tarkoittaa tiukempaa rajoitusta).
 3. Voit poistaa Blu-ray-toiston rajoitukset käytöstä valitsemalla Älä rajoita (Pois päältä).

DVD-elokuvien käytön rajoittaminen

 1. Valitse XMB-valikosta [Asetukset] > [Turva-asetukset] > [DVD – Lapsilukko] > [Rajoita (Päällä)].
 2. Määritä lapsilukon taso (matalampi taso tarkoittaa tiukempaa rajoitusta).
 3. Voit poistaa DVD-toiston rajoitukset käytöstä valitsemalla Älä rajoita (Pois päältä).

Internet-selaimen käytön rajoittaminen

Voit estää lapsen pääsyn Internetiin PlayStation 3 -järjestelmällä rajoittamalla Internet-selaimen käyttöä. Tämä ei estä joidenkin Internetiä käyttävien sovellusten käynnistymistä.

 1. Valitse XMB-valikosta [Asetukset] > [Turva-asetukset] > [Internet-selaimen käynnistyslukitus].
 2. Voit ottaa Internet-selaimen käynnistyksen salasanakyselyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Päällä tai Pois päältä.

Unohtuneen salasanan muuttaminen tai palauttaminen

Lapsilukkoasetusten salasanan muuttaminen.

 • Valitse XMB-valikosta [Asetukset] > [Turva-asetukset] > [Vaihda salasana].

Jos olet unohtanut lapsilukon asetusvalikon salasanan, se on palautettava, ennen kuin asetuksia voi muuttaa tai poistaa.

 1. Voit palauttaa lapsilukon salasanan PlayStation 3:n XMB-valikosta valitsemalla [Asetukset] > [Järjestelmäasetukset] > [Palauta oletusasetukset ennalleen].
 2. Tämän jälkeen PlayStation 3 käynnistyy uudelleen ja lapsilukon salasanaksi palautetaan oletussalasana 0000.

Jos lapsesi pelaa moninpelejä verkossa tai käyttää muita PlayStation 3 -järjestelmän verkkotoimintoja, voit rajoittaa saatavilla olevia toimintoja ja vuorovaikutustapoja luomalla alatilin ja määrittämällä sille soveltuvan lapsilukkotason.

Lue lisää alatileistä ja päätileistä.

Lue lisää alatilin luomisesta.

Lue lisää alatilin lapsilukkotoiminnosta.