Ενημέρωση λογισμικού συστήματος PS5™ και PS4™ με τη χρήση Ασφαλούς λειτουργίας

Ενημέρωση λογισμικού συστήματος PS5™ και PS4™ με τη χρήση Ασφαλούς λειτουργίας

Αν το σύστημα PlayStation δεν έχει συνδεθεί στο PlayStation™Network (PSN) για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν δεν έχει γίνει σωστά μια ενημέρωση λογισμικού συστήματος, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το «υλικολογισμικό» του PlayStation μη αυτόματα.

Αν εμφανιστούν προβλήματα με τη σύνδεση κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης ή αν το σύστημά σας έχει κάποια απαρχαιωμένη έκδοση του λογισμικού συστήματος, ίσως χρειαστεί να γίνει μη αυτόματη ενημέρωση για να ξεκινήσει σωστά η λειτουργία της κονσόλας σας.

Λήψη ενημέρωσης λογισμικού συστήματος στην κονσόλα

Αν έχετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη, αλλά η ενημέρωση λογισμικού συστήματος έχει αποτύχει, συνδέστε την κονσόλα PlayStation στον δρομολογητή σας (router) με καλώδιο LAN και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Ενημέρωση λογισμικού συστήματος.

 2. Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού συστήματος.

 1. Μεταβείτε στις Ειδοποιήσεις και διαγράψτε όλα τα υπάρχοντα αρχεία ενημερώσεων πατώντας το κουμπί OPTIONS και επιλέγοντας Διαγραφή

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού συστήματος.

Αν είστε συνδεδεμένοι στο PlayStation™Network, αλλά δεν μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική οθόνη, εκκινήστε την κονσόλα σε Ασφαλή λειτουργία και χρησιμοποιήστε την επιλογή Ασφαλούς λειτουργίας 3: Ενημέρωση λογισμικού συστήματος. Αν η ενημέρωση αποτύχει, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Ενημερώστε το λογισμικό συστήματος μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας μια μονάδα USB

Απαιτήσεις μη αυτόματης ενημέρωσης

 • Ασύρματο χειριστήριο DualSense (PS5) ή DUALSHOCK 4 (PS5/PS4) και καλώδιο USB

 • Υπολογιστής PC ή Mac συνδεδεμένος στο διαδίκτυο

 • Συσκευή αποθήκευσης USB FAT 32, όπως μια μονάδα USB flash, με ελεύθερο χώρο περίπου 460 MB.

 1. Από έναν υπολογιστή PC ή Mac, δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα «PS5» στη μονάδα USB που έχει διαμορφωθεί ως «FAT32». Μέσα σε αυτόν τον φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα «UPDATE».

 2. Επισκεφτείτε τη σελίδα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του PS5 και επιλέξτε την ενότητα «Ενημέρωση λογισμικού συστήματος». Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης και αποθηκεύστε το στον φάκελο «UPDATE». Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα «PS5UPDATE.PUP».

 3. Συνδέστε τη μονάδα USB που περιέχει το αρχείο στην κονσόλα PS5.

 4. Εκκινήστε την κονσόλα PS5 σε Ασφαλή λειτουργία: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το μετά το δεύτερο μπιπ.

 5. Επιλέξτε την επιλογή 3 της Ασφαλούς λειτουργίας: Ενημέρωση λογισμικού συστήματος.

 6. Επιλέξτε Ενημέρωση από συσκευή αποθήκευσης USB > OK.

Αν η κονσόλα PS5 δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με κεφαλαία γράμματα.

 1. Από έναν υπολογιστή PC ή Mac, δημιουργήστε έναν φάκελο στη μονάδα USB FAT32 με όνομα «PS4». Μέσα σε αυτόν το φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα «UPDATE».
 2. Επισκεφτείτε τη σελίδα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του PS4 και επιλέξτε την ενότητα «Ενημέρωση λογισμικού συστήματος». Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης και αποθηκεύστε το στον φάκελο «UPDATE». Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα «PS4UPDATE.PUP».
 3. Συνδέστε τη μονάδα USB που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης συστήματος στην κονσόλα PS4.
 4. Αν εμφανιστεί το σφάλμα: «SU-41350-3», τότε ο υπολογιστής έχει μετονομάσει το αρχείο PUP, επειδή κατεβάσατε πολλές φορές το ίδιο αρχείο. Ελέγξτε τη θέση λήψης του αρχείου στον υπολογιστή σας PC ή Mac και διαγράψτε τυχόν προηγούμενες εκδόσεις. Βεβαιωθείτε ότι το τρέχον αρχείο έχει το όνομα: PS4UPDATE.PUP
 5. Εκκινήστε την κονσόλα PS4 σε Ασφαλή λειτουργία: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το μετά το δεύτερο μπιπ.
 6. Ορίστε την επιλογή Ασφαλούς λειτουργίας 3: Ενημέρωση λογισμικού συστήματος.
 7. Επιλέξτε Ενημέρωση από συσκευή αποθήκευσης USB > OK.

Η μη αυτόματη ενημέρωση λογισμικού συστήματος PlayStation απέτυχε, τι πρέπει να κάνω;

Αν η κονσόλα σας δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB είναι μορφοποιημένη ως FAT32 και ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με χαρακτήρες του ενός byte και κεφαλαία γράμματα.

Αν η διαδικασία δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό συστήματος. Αυτή η διαδικασία είναι όμοια με την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και θα επαναφέρει την κονσόλα στην αρχική της κατάσταση —αν είναι εφικτό, δημιουργήστε πρώτα ένα αντίγραφο ασφαλείας ακολουθώντας τον παρακάτω οδηγό.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης