Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων PS4 με εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων PS4 με εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά" για να δημιουργήσετε εύκολα αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων PlayStation®4, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος και των δεδομένων προφίλ χρήστη για λογαριασμούς ενηλίκων και παιδιών.

Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα PlayStation®4

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, χρειάζεστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης με μορφοποίηση FAT32 ή exFAT, με τουλάχιστον τον διπλάσιο χώρο αποθήκευσης από αυτόν που διαθέτει ο σκληρός δίσκος του PS4™. Αν δεν έχετε αρκετό χώρο για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στη συσκευή σας για όλα τα αρχεία, μπορείτε να επιλέξετε να μην δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα εφαρμογών.

 1. Είναι σημαντικό να συγχρονίσετε πρώτα τα Τρόπαιά σας, επειδή δεν περιλαμβάνονται στα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων. Μεταβείτε στην επιλογή Τρόπαια, πατήστε το κουμπί OPTIONS και επιλέξτε Συγχρονισμός Τροπαίων με το PSN

 2. Εισαγάγετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μία από τις θύρες USB του PS4™.

 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

 5. Επιβεβαιώστε για ποια δεδομένα θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. Είναι σημαντικό να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αποθηκευμένων δεδομένων, ώστε να μην κινδυνεύετε να χάσετε την πρόοδο του παιχνιδιού σε περίπτωση αντικατάστασης του σκληρού δίσκου . 

 6. Μια γραμμή προόδου θα δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε να την ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή.

 7. Στην επόμενη οθόνη, πρέπει να προσαρμόσετε το όνομα του αντιγράφου ασφαλείας. Όταν ολοκληρώσετε την ενέργειά σας, επισημάνετε την επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και πατήστε το κουμπί X.

 8. Αφαιρέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης από το σύστημα PS4™.

Πώς να επαναφέρετε τα δεδομένα του PlayStation®4

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά.

 2. Εισαγάγετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα αντίγραφα ασφαλείας σε μία από τις θύρες USB του PS4™.

 3. Επιλέξτε Επαναφορά PS4.

 4. Επιλέξτε το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να επαναφέρετε.

 5. Θα δείτε μια οθόνη που σας ενημερώνει ότι θα γίνει επανεκκίνηση και προετοιμασία του συστήματος, είτε η διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας ολοκληρώθηκε είτε όχι. Επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε.

Η επαναφορά των δεδομένων PS4 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο σύστημά σας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης