Δεν μπορώ να εκκινήσω την κονσόλα PlayStation®4 ή PlayStation®5 στην Ασφαλή λειτουργία.

Δεν μπορώ να εκκινήσω την κονσόλα PlayStation®4 ή PlayStation®5 στην Ασφαλή λειτουργία.

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε τυχόν ζητήματα κατά την πρόσβαση στην Ασφαλή λειτουργία από την κονσόλα PS5™ ή PS4™ και βρείτε συνδέσμους για διαγνωστικά εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλή λειτουργία.

Αν παρουσιάζονται δυσκολίες όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε την κονσόλα PS4 ή PS5, ή αν διαπιστώσετε ότι το σύστημα δεν μεταβαίνει σε Ασφαλή λειτουργία, υπάρχουν μερικές πιθανές λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Πώς ξεκινάει η κονσόλα PS5 ή PS4 σε Ασφαλή λειτουργία;

  1. Απενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί λειτουργίας στο μπροστινό πλαίσιο. Η ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήσει για λίγο, προτού απενεργοποιηθεί.

  2. Μόλις το σύστημα απενεργοποιηθεί, πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας. Μόλις ακούσετε δύο μπιπ, το πρώτο με το πρώτο πάτημα και το δεύτερο επτά δευτερόλεπτα αργότερα, αφήστε το κουμπί.

  3. Συνδέστε το χειριστήριο με το καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο.

Λειτουργούν σωστά τα καλώδια USB, HDMI, και τροφοδοσίας;

Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα καλώδιο USB, τροφοδοσίας ή HDMI. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια USB/HDMI/τροφοδοσίας και να τα συνδέσετε σε διαφορετικές θύρες HDMI ή πρίζες. Επίσης είναι καλή ιδέα να ελέγξετε αν λειτουργούν σωστά τα καλώδιά σας με κάποιο άλλο σύστημα, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Αν ελέγξετε όλες τις θύρες και τα καλώδια, θα εντοπίσετε πιο εύκολα πού βρίσκεται το πρόβλημα. 

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της κονσόλας PlayStation

Αν λειτουργούν σωστά όλα τα καλώδια, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα για να διορθωθεί το πρόβλημα:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε εντελώς το PlayStation.

  2. Περιμένετε μέχρι να πάψει να αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας και μετά αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε το σύστημα για 20 λεπτά.

  3. Συνδέστε ξανά το σύστημα και προσπαθήστε να το εκκινήσετε σε Ασφαλή λειτουργία.

Διαγνωστικό εργαλείο Fix and Replace

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να μεταβείτε σε Ασφαλή λειτουργία αφού δοκιμάσετε όλες τις πιθανές λύσεις που αναφέρονται παραπάνω, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Fix and Replace για να δείτε τι άλλο μπορείτε να κάνετε και να κανονίσετε μια επισκευή.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης