Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος PS5™ και PS4™ με τη χρήση Ασφαλούς λειτουργίας

Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος PS5™ και PS4™ με τη χρήση Ασφαλούς λειτουργίας

Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε την κονσόλα PlayStation® σε «εργοστασιακές ρυθμίσεις» με τις επιλογές Ασφαλούς λειτουργίας 6 και 7. Αυτή η διαδικασία διαγράφει όλα τα δεδομένα χρήστη και εγκαθιστά από την αρχή το υλικολογισμικό PlayStation.

Σημαντικό!

Η επιλογή 7 της Ασφαλούς λειτουργίας (Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος) θα διαγράψει όλα τα δεδομένα από την κονσόλα PlayStation σας και θα αντικαταστήσει το λογισμικό συστήματος. Η χρήση αυτής της επιλογής είναι συνήθως το τελευταίο βήμα που πρέπει να δοκιμάσετε κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πριν την επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις, δοκιμάσατε τα παρακάτω βήματα;

Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος PS5 και PS4

 1. Από έναν υπολογιστή PC ή Mac, δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα «PS5» στη μονάδα USB που έχει διαμορφωθεί ως «FAT32». Μέσα σε αυτόν τον φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα «UPDATE».

 2. Επισκεφτείτε τη σελίδα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του PS5 και επιλέξτε την ενότητα «Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος». Κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης και αποθηκεύστε το στον φάκελο «UPDATE». Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα «PS5UPDATE.PUP».

 3. Συνδέστε τη μονάδα USB που περιέχει το αρχείο στο σύστημα PS5.

 4. Εκκινήστε την κονσόλα PS5 σε Ασφαλή λειτουργία: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το μετά το δεύτερο μπιπ.

 5. Επιλέξτε την επιλογή 7 της Ασφαλούς λειτουργίας: Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος.

 6. Επιλέξτε Ενημέρωση από συσκευή αποθήκευσης USB > OK.

Αν η κονσόλα PS δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με κεφαλαία γράμματα.

 1. Από έναν υπολογιστή PC ή Mac, δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα «PS4» στη μονάδα USB που έχει διαμορφωθεί ως «FAT32». Μέσα σε αυτόν τον φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα «UPDATE».

 2. Επισκεφτείτε τη σελίδα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος του PS4 και επιλέξτε την ενότητα «Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος». Κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης και αποθηκεύστε το στον φάκελο «UPDATE». Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα «PS4UPDATE.PUP».

 3. Συνδέστε τη μονάδα USB που περιέχει το αρχείο εγκατάστασης στην κονσόλα PS4.

 4. Εκκινήστε την κονσόλα PS4 σε Ασφαλή λειτουργία: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το μετά το δεύτερο μπιπ.

 5. Επιλέξετε επιλογή Ασφαλούς λειτουργίας 7: Αρχικοποίηση PS4 (Επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος).

 6. Επιλέξτε Ενημέρωση από συσκευή αποθήκευσης USB > OK.

Αν η κονσόλα PS4 δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με κεφαλαία γράμματα.

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Αν η διαδικασία δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να στείλετε την κονσόλα PlayStation για επισκευή. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε μια επισκευή.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης