Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη φωνητική συνομιλία σε κονσόλες PlayStation®4

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη φωνητική συνομιλία σε κονσόλες PlayStation®4

Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε κοινά προβλήματα με τη φωνητική συνομιλία σε κονσόλες PS4.

Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου στο PS4

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φωνητική συνομιλία, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

  • Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές ήχου > Συσκευές εξόδου.

  • Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, επιλέξτε Έξοδος στα ακουστικά για να επιλέξετε τον ήχο που θα εξέρχεται από τα ακουστικά.

Η ρύθμιση Ακουστικά με μικρόφωνο συνδεδεμένα στο χειριστήριο εμφανίζεται μόνο όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα στο ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4.

Μπορεί να εξέρχεται η φωνητική συνομιλία και ο ήχος παιχνιδιού του PS4 και από τα ακουστικά με μικρόφωνο και από την τηλεόραση;

Λόγω των προδιαγραφών του PS4, η φωνητική συνομιλία και ο ήχος παιχνιδιού δεν μπορούν να εξέρχονται και από τα ακουστικά με μικρόφωνο και από την τηλεόραση.

  • Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές ήχου > Ρύθμιση έντασης μικροφώνου.

Αν το μικρόφωνο λειτουργεί, η γραμμή Έντασης εισόδου θα ανταποκριθεί.

Αν ο μετρητής έντασης εισόδου δεν ανταποκρίνεται, δοκιμάστε διαφορετικά ακουστικά με μικρόφωνο ή χειριστήριο. Αν δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή ήχου με μια συγκεκριμένη συσκευή, πιθανώς να έχει πρόβλημα η συσκευή. Αν η συσκευή PlayStation εμπίπτει στην περίοδο εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας

  • Επιλέξτε διαδοχικά Γκρουπ > Ρυθμίσεις γκρουπ > Ήχος συνομιλίας και επιλέξτε Προτεραιότητα στη συνομιλία γκρουπ ή Προτεραιότητα στη συνομιλία παιχνιδιού

Διόρθωση διακοπών της φωνητικής συνομιλίας στο PS4 (η φωνητική συνομιλία διακόπτεται) 

Αν ξαφνικά χαθεί η σύνδεση ενώ χρησιμοποιείτε τη φωνητική συνομιλία γκρουπ, αυτό μπορεί να οφείλεται στη σύνδεση που έχετε στο Internet. Δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Τα εικονίδια ηχείου και μικροφώνου αναβοσβήνουν στη διάρκεια της φωνητικής συνομιλίας στο PS4.

Αν το εικονίδιο ηχείου ή μικροφώνου αναβοσβήνει στη διάρκεια της φωνητικής συνομιλίας και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους φίλους σας, πιθανώς το πρόβλημα να σχετίζεται με τη σύνδεσή σας στο Internet. Δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη φωνητική συνομιλία στο PS4

Αν έχετε ασύρματη σύνδεση στο Internet, μεταβείτε σε ενσύρματη σύνδεση για να δείτε αν υπάρχει βελτίωση.

Απενεργοποιήστε το PS4 και τη συσκευή σύνδεσης στο Internet (μόντεμ, δρομολογητής) και κάντε επανεκκίνηση.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και ρωτήστε τον πώς μπορείτε να ανοίξετε τις ακόλουθες θύρες PSN στον δρομολογητή σας:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη συσκευή

Δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων για κάθε συσκευή.

Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης MIC στα ακουστικά με μικρόφωνο δεν έχει τεθεί στη θέση "OFF".

  • Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

  • Αν έχετε κάποιο άλλο ασύρματο χειριστήριο, δοκιμάστε να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε αυτό.

  • Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο των ασύρματων ακουστικών ήχου surround δεν είναι σε σίγαση. Όταν είναι σε σίγαση, η λυχνία κατάστασης των ασύρματων ακουστικών ήχου surround ανάβει με μοβ χρώμα. Η θέση της λυχνίας/του κουμπιού διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
  • Ρυθμίστε την ισορροπία έντασης ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί SOUND / CHAT στα ασύρματα ακουστικά PlayStation με μικρόφωνο.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης