Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη φωνητική συνομιλία 

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη φωνητική συνομιλία στο PSN 

Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε συνηθισμένα προβλήματα με τη φωνητική συνομιλία του PlayStation™Network σε κονσόλες PlayStation®5 και PlayStation®4.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ρυθμίσεις ήχου στην κονσόλα PS5

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φωνητική συνομιλία, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου και επιλέξτε Συσκευή εξόδου και επιλέξτε μια συσκευή εξόδου ήχου για χρήση.

 2. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον ήχο που ακούτε μέσω ακουστικών επιλέγοντας Έξοδος στα ακουστικά.

Το χειριστήριό σας διαθέτει ένα μικρόφωνο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για φωνητική συνομιλία και είσοδο ήχου. Πατήστε το κουμπί σίγασης στο χειριστήριό σας για σίγαση και κατάργηση σίγασης του μικροφώνου σας.

 1. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του μικροφώνου για το χειριστήριό σας, τα ακουστικά ή το μικρόφωνο USB, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος > Μικρόφωνο
 2. Από αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τη Συσκευή εισόδου και την Προσαρμογή επιπέδου μικροφώνου.
 • Πατήστε το κουμπί PS για να μεταβείτε στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Game Base. Στη συνέχεια, επιλέξτε το γκρουπ σας από τη λίστα. 

 • Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της συνομιλίας γκρουπ και της συνομιλίας παιχνιδιού επιλέγοντας το αναπτυσσόμενο μενού στην κάρτα φωνητικής συνομιλίας στο κέντρο ελέγχου.

 • Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία ήχου ανάμεσα στη φωνητική συνομιλία και στον άλλο ήχο στην κονσόλα σας επιλέγοντας το ρυθμιστικό στην κάρτα φωνητικής συνομιλίας σας στο κέντρο ελέγχου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ρυθμίσεις ήχου στην κονσόλα PS4

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φωνητική συνομιλία, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές ήχου > Συσκευές εξόδου.

 2. Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, επιλέξτε Έξοδος στα ακουστικά για να επιλέξετε τον ήχο που θα εξέρχεται από τα ακουστικά.
 • Η ρύθμιση Ακουστικά με μικρόφωνο συνδεδεμένα στο χειριστήριο εμφανίζεται μόνο όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα στο ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4.
 • Λόγω των προδιαγραφών της κονσόλας PS4, η φωνητική συνομιλία και ο ήχος παιχνιδιού δεν μπορούν να εξέρχονται και από τα ακουστικά με μικρόφωνο και από την τηλεόραση.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευές > Ήχος Συσκευές. 
 2. Επιλέξτε Ρύθμιση έντασης μικροφώνου.

Αν το μικρόφωνο λειτουργεί, η γραμμή Έντασης εισόδου θα ανταποκριθεί.

Αν ο μετρητής έντασης εισόδου δεν ανταποκρίνεται, δοκιμάστε διαφορετικά ακουστικά με μικρόφωνο ή χειριστήριο. Αν δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή ήχου με μια συγκεκριμένη συσκευή, πιθανώς να έχει πρόβλημα η συσκευή.

 1. Επιλέξτε Γκρουπ > Ρυθμίσεις γκρουπ > Ήχος φωνητικής συνομιλίας. 
 2. Επιλέξτε Προτεραιότητα συνομιλίας σε γκρουπ ή Προτεραιότητα συνομιλίας παιχνιδιού

Επισκεφθείτε τον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήσης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις της κονσόλας PS4™ για τις ρυθμίσεις γκρουπ

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σύνδεση Internet

Αν χάσετε τη σύνδεση ή αν αναβοσβήνει το εικονίδιο μικροφώνου, κατά τη διάρκεια της φωνητικής συνομιλίας γκρουπ, δοκιμάστε τα εξής:

 1. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση.
 2. Απενεργοποιήστε την κονσόλα και τη συσκευή Internet (μόντεμ και δρομολογητής). Περιμένετε 5 λεπτά και ενεργοποιήστε τα ξανά.
 3. Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή, δοκιμάστε να ανοίξετε τις θύρες. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet και ρωτήστε τον πώς μπορείτε να ανοίξετε τις ακόλουθες θύρες στον δρομολογητή σας:
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη συσκευή σας

Δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων για κάθε συσκευή.

Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης MIC στα ακουστικά με μικρόφωνο δεν έχει τεθεί στη θέση "OFF".

 • Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

 • Αν έχετε κάποιο άλλο ασύρματο χειριστήριο, δοκιμάστε να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε αυτό.

 • Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο των ασύρματων ακουστικών ήχου surround δεν είναι σε σίγαση. Όταν είναι σε σίγαση, η λυχνία κατάστασης των ασύρματων ακουστικών ήχου surround ανάβει με μοβ χρώμα. Η θέση της λυχνίας/του κουμπιού διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
 • Επισκεφθείτε τον παρακάτω οδηγό για να προσαρμόσετε την ισορροπία της έντασης ήχου των ασύρματων ακουστικών PlayStation.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης