Πώς να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα που αφορούν τα ασύρματα ακουστικά PlayStation

Πώς να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα που αφορούν τα ασύρματα ακουστικά PlayStation

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε συνηθισμένα προβλήματα με τη σειρά ασύρματων ακουστικών PlayStation.

Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα που αφορούν τη σύζευξη των ασύρματων ακουστικών PlayStation

Τα ακουστικά μπορεί να βρίσκονται εκτός της εμβέλειας της κονσόλας σας ή κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στον ασύρματο δρομολογητή σας.

 1. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τον ασύρματο δρομολογητή.
 2. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε να επαναφέρετε τα ακουστικά σας.

Πώς να επαναφέρετε τα ασύρματα ακουστικά PlayStation

 1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.
 2. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα στην κονσόλα σας.
 3. Τοποθετήστε μια μικρή καρφίτσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο (δεν παρέχεται) στην οπή γύρω από το κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο προσαρμογέα, πιέστε για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε.
 4. Στα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί CHAT και το κουμπί VOLUME+.
 5. Ενώ πατάτε παρατεταμένα τα κουμπιά CHAT και VOLUME+, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας των ακουστικών στη θέση ενεργοποίησης. Αν είναι επιτυχής η επαναφορά, τα ακουστικά και ο προσαρμογέας θα συνδεθούν.
 1. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα στην κονσόλα σας.
 2. Τοποθετήστε μια μικρή καρφίτσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο (δεν παρέχεται) στην οπή γύρω από το κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο προσαρμογέα, πιέστε για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε.
 3. Στα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MUTE.
 4. Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί MUTE, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας/λειτουργίας ήχου στη θέση 1 ή 2.
 1. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα στην κονσόλα σας.
 2. Τοποθετήστε μια μικρή καρφίτσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο (δεν παρέχεται) στην οπή γύρω από το κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο προσαρμογέα, πιέστε για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε.
 3. Στα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ΣΙΓΑΣΗΣ και VSS.
 4. Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση 1 ή 2.

Οι κονσόλες PS4 σάς επιτρέπουν να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στα ακουστικά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Headset Companion. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά των ασύρματων ακουστικών Gold και των ασύρματων ακουστικών Platinum.

 1. Στην κονσόλα PS4, ανοίξτε την εφαρμογή Headset Companion.
  Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, επιλέξτε διαδοχικά PlayStation™Store, TV και βίντεο > Εφαρμογές > Headset Companion και κατεβάστε την εφαρμογή.
 2. Επιλέξτε τα ακουστικά από την εφαρμογή.
 3. Πατήστε το κουμπί OPTIONS στο ασύρματο χειριστήριο.
 4. Επιλέξτε Ακουστικά με μικρόφωνο > Επαναφορά ακουστικών με μικρόφωνο και πατήστε Επαναφορά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
 5. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.
 6. Αποσυνδέστε τα ακουστικά και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.
 7. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
 8. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία των ακουστικών πριν δοκιμάσετε να τα συζεύξετε.

Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή Headset Companion δεν είναι συμβατή με τις κονσόλες PS5™.

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη του PlayStation.

Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ηχώ των ασύρματων ακουστικών PlayStation

Προσαρμόστε την ένταση ήχου του μικροφώνου σας για να εξαλείψετε την ηχώ.

 1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος > Μικρόφωνο > Ρύθμιση έντασης μικροφώνου.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό μείωσης έντασης ήχου μικροφώνου 2 με 4 θέσεις προς τα αριστερά.
 1. Από την οθόνη Λειτουργιών, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές ήχου > Ρύθμιση έντασης μικροφώνου.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό μείωσης έντασης ήχου μικροφώνου 2 με 4 θέσεις προς τα αριστερά.

Αν εξακολουθείτε να ακούτε ηχώ, επαναφέρετε τα ακουστικά σας.

Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα που αφορούν το παιχνίδι ή τον ήχο συνομιλίας

Τα ακουστικά σας επιτρέπουν να ακούτε ταυτόχρονα ήχο συνομιλίας και ήχο παιχνιδιού. Αν ακούτε μόνο έναν τύπο ήχου, προσαρμόστε την ισορροπία έντασης ήχου της συνομιλίας/του ήχου του παιχνιδιού.

 • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CHAT/GAME για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου συνομιλίας σε σχέση με τον ήχο του παιχνιδιού.
 • Πατήστε τα κουμπιά CHAT και GAME ταυτόχρονα για να κάνετε επαναφορά της έντασης ήχου.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά SOUND/CHAT για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου συνομιλίας σε σχέση με τον ήχο παιχνιδιού.

Η ενδεικτική λυχνία των ασύρματων ακουστικών PlayStation αναβοσβήνει με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα

 • Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας τα ακουστικά σε μια υποστηριζόμενη συσκευή USB, όπως μια κονσόλα PS5 ή PS4. Η ένδειξη κατάστασης αλλάζει συμπεριφορά κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
 • Αν η θύρα USB δεν έχει αρκετή ισχύ για να φορτίσει τα ακουστικά, δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική συσκευή USB ή σε διαφορετική θύρα USB της συσκευής.
 • Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 3,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας.
 2. Ρυθμίστε την Παροχή τροφοδοσίας στις θύρες USB σε Πάντα ή 3 ώρες.
 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας> Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας
 2. Ρυθμίστε την Παροχή τροφοδοσίας στις θύρες USB σε Πάντα ή 3 ώρες.

Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα που αφορούν την αποσύνδεση των ακουστικών και την παράλειψη ήχου

 • Όταν χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά PlayStation, αφαιρέστε τυχόν συσκευές USB 3.0 από την κονσόλα.
 • Αν χρησιμοποιείτε δύο ασύρματα ακουστικά PlayStation ή μια συσκευή USB 3.0, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB για να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ των ασύρματων προσαρμογέων και των συσκευών USB.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επαναφέρετε τα ακουστικά σας.

Η εφαρμογή Headset Companion δεν αναγνωρίζει τα ασύρματα ακουστικά (μόνο για την κονσόλα PS4)

 • Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συζευγμένα με τον ασύρματο προσαρμογέα.
 • Στην κονσόλα PS4 μπορεί να είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία πηγές ήχου. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε την άλλη πηγή ήχου.
 • Η εφαρμογή Headset Companion ενδέχεται να χρειάζεται ενημέρωση. Δοκιμάστε να ενημερώσετε την εφαρμογή.
 • Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή Headset Companion δεν είναι συμβατή με τις κονσόλες PS5.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης