Αντιμετώπιση προβλημάτων με τα ακουστικά με μικρόφωνο PlayStation

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τα ακουστικά με μικρόφωνο PlayStation

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε συνηθισμένα προβλήματα με τη σειρά ασύρματων ακουστικών PlayStation με μικρόφωνο.

Η κονσόλα PS5™ ή PS4™ δεν αναγνωρίζει τα ασύρματα ακουστικά PlayStation με μικρόφωνο

Τα ακουστικά με μικρόφωνο μπορεί να βρίσκονται εκτός της εμβέλειας της κονσόλας σας ή κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στον ασύρματο δρομολογητή σας.

 • Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ασύρματο δρομολογητή και δείτε αν η κονσόλα αναγνωρίζει τα ακουστικά με μικρόφωνο. 

 • Αν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά των ακουστικών με μικρόφωνο.

Επαναφορά των ασύρματων ακουστικών PlayStation με μικρόφωνο

 1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο. 
 2. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα στην κονσόλα ή σε μια άλλη τροφοδοτούμενη θύρα USB Type-A.
 3. Τοποθετήστε μια μικρή καρφίτσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο (δεν παρέχεται) στην οπή γύρω από το κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο προσαρμογέα, πιέστε για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε. 
 4. Στα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί CHAT και το κουμπί VOLUME+.
 5. Ενώ πατάτε παρατεταμένα τα κουμπιά CHAT και VOLUME+, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας των ακουστικών με μικρόφωνο στη θέση ενεργοποίησης. Αν είναι επιτυχής η επαναφορά, τα ακουστικά με μικρόφωνο και ο προσαρμογέας θα συνδεθούν.
 1. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα στην κονσόλα ή σε μια άλλη τροφοδοτούμενη θύρα USB.  
 2. Τοποθετήστε μια μικρή καρφίτσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο (δεν παρέχεται) στην οπή γύρω από το κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο προσαρμογέα, πιέστε για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε.
 3. Στα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MUTE.
 4. Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί MUTE, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας/λειτουργίας ήχου στη θέση 1 ή 2.
 1. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα στην κονσόλα ή σε μια άλλη τροφοδοτούμενη θύρα USB.
 2. Τοποθετήστε μια μικρή καρφίτσα ή κάποιο άλλο παρόμοιο αντικείμενο (δεν παρέχεται) στην οπή γύρω από το κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο προσαρμογέα, πιέστε για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε.
 3. Στα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MUTE και το κουμπί VSS.
 4. Ενώ πατάτε παρατεταμένα τα κουμπιά MUTE και VSS, σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση 1 ή 2.

Ηχώ από τα ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο PlayStation 

Προσαρμόστε την ένταση ήχου του μικροφώνου σας για να εξαλείψετε την ηχώ.

 1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος > Μικρόφωνο > Ρύθμιση έντασης μικροφώνου

 2. Σύρετε το ρυθμιστικό μείωσης έντασης ήχου μικροφώνου 2 με 4 θέσεις προς τα αριστερά.

 1. Από την οθόνη Λειτουργιών, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές ήχου > Ρύθμιση έντασης μικροφώνου.

 2. Σύρετε το ρυθμιστικό μείωσης έντασης ήχου μικροφώνου 2 με 4 θέσεις προς τα αριστερά.

Η ενδεικτική λυχνία των ασύρματων ακουστικών PlayStation με μικρόφωνο αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα όταν η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας τα ακουστικά με μικρόφωνο σε μια υποστηριζόμενη συσκευή USB, όπως μια κονσόλα PS4™. Όσο φορτίζεται η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης παραμένει κόκκινη. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σβήνει.

Αν η θύρα USB δεν έχει αρκετή ισχύ για να φορτίσει τα ακουστικά με μικρόφωνο, δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική συσκευή USB ή σε διαφορετική θύρα USB της συσκευής.

Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 3,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών με μικρόφωνο. 

Για να φορτίσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο ενώ η κονσόλα PS5 βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας και ορίστε την επιλογή Παροχή ισχύος στις θύρες USB σε Πάντα ή 3 ώρες.

Για να φορτίσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο ενώ η κονσόλα PS4 βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας > Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας και ορίστε την επιλογή Παροχή ισχύος στις θύρες USB σε Πάντα ή 3 ώρες.

Τα ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο δεν συνδέονται, αποσυνδέονται, ή ο ήχος επιταχύνεται

 • Αφαιρέστε τυχόν συσκευές USB 3.0 από την κονσόλα όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο.

 • Αν χρησιμοποιείτε δύο ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο ή μια συσκευή USB 3.0, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB για να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ των ασύρματων προσαρμογέων και των συσκευών USB. 

Η εφαρμογή Headset Companion δεν αναγνωρίζει τα ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο (μόνο για την κονσόλα PS4)

 • Στην κονσόλα PS4™ μπορεί να είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία πηγές ήχου. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε την άλλη πηγή ήχου.

 • Η εφαρμογή Headset Companion ενδέχεται να χρειάζεται ενημέρωση. Δοκιμάστε να ενημερώσετε την εφαρμογή.

Συνδέστε μόνο έναν ασύρματο προσαρμογέα και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένα και συζευγμένα με τον ασύρματο προσαρμογέα. 

Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή Headset Companion δεν είναι συμβατή με τις κονσόλες PS5.

 1. Στην κονσόλα PS4, εκκινήστε την εφαρμογή Headset Companion. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, επιλέξτε διαδοχικά PlayStation™Store, κατόπιν Εφαρμογές > Headset Companion και κατεβάστε την εφαρμογή.
 2. Επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από την εφαρμογή.
 3. Πατήστε το κουμπί OPTIONS στα ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο.
 4. Επιλέξτε Ακουστικά με μικρόφωνο > Επαναφορά ακουστικών με μικρόφωνοκαι πατήστε Επαναφορά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
 5. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.
 6. Αποσυνδέστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.
 7. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.
 8. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία των ακουστικών με μικρόφωνο πριν δοκιμάσετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης