Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου σε κονσόλες PlayStation®5

Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου σε κονσόλες PlayStation®5

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε την έξοδο ήχου της κονσόλας PS5™ για τηλεόραση, ακουστικά ή οπτικοακουστικό σύστημα.

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου σε κονσόλες PS5

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου σε κονσόλες PS5, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου:

Συσκευή εξόδου
Επιλέξτε μια συσκευή εξόδου ήχου για να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου από την επιλογή Ήχος στο κέντρο ελέγχου.

Αυτόματη εναλλαγή συσκευής εξόδου
Ενεργοποιήστε την επιλογή για να εναλλάσσετε αυτόματα συσκευές εξόδου, όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου, όπως ακουστικά ή το PS VR.

Τύπος συσκευής HDMI
Επιλέξτε τον τύπο συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI στην κονσόλα σας και ορίστε τις κατάλληλες επιλογές. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε ενισχυτή AV ως τον τύπο συσκευής HDMI, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό καναλιών και να ρυθμίσετε τις θέσεις των ηχείων.

Αριθμός καναλιών
Επιλέξτε τον αριθμό καναλιών που χρησιμοποιεί ο ενισχυτής AV.

Ρύθμιση θέσεων ηχείων
Μετακινήστε τα ηχεία σας για να αποκτήσετε την κατάλληλη ισορροπία ήχου.

Έξοδος στα ακουστικά
Επιλέξτε Όλοι οι ήχοι για να ακούτε τα ηχητικά εφέ του παιχνιδιού και τη μουσική από τα ακουστικά, επιπλέον του ήχου συνομιλίας.

Επιλέξτε Ήχος συνομιλίας για να ακούτε μόνο τον ήχο συνομιλίας από τα ακουστικά. Οι υπόλοιποι ήχοι θα ακούγονται από τη συσκευή που επιλέξατε στο στοιχείο Συσκευή εξόδου.

Ενεργοποίηση ήχου 3D
Θα μπορείτε να ακούτε ήχο 3D με τα συμβατά με USB ακουστικά που μπορεί να έχετε ήδη, είτε μέσω σύνδεσης USB-A ή USB-C στην κονσόλα είτε συνδέοντας τα συμβατά ακουστικά σας στην υποδοχή ακουστικών 3,5mm του ασύρματου χειριστηρίου DualSense.

Ρύθμιση προφίλ ήχου 3D 
Όταν ο ήχος 3D είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ ήχου 3D που προτιμάτε.

Μουσική αρχικής οθόνης
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μουσική που αναπαράγεται στο παρασκήνιο στην αρχική οθόνη σας.

Ηχητικά εφέ
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους ήχους που ακούγονται από ορισμένες λειτουργίες, όπως η κύλιση.

Ένταση επιστροφής ήχου
Ρυθμίστε την ένταση της φωνής σας που ακούγεται από τα ακουστικά.

Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα ακουστικά.

Μορφή ήχου (προτεραιότητα)
Ορίστε τη μορφή εξόδου ήχου που θα χρησιμοποιείτε για παιχνίδια και για εφαρμογές βίντεο.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση των συσκευών και των ρυθμίσεων ήχου.

Έχετε προβλήματα με τον ήχο στην κονσόλα PS5;

Επισκεφτείτε το εργαλείο Fix and Replace για να βρείτε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς υποστήριξης