Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου σε κονσόλες PS5

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε την έξοδο ήχου της κονσόλας PlayStation®5 για την τηλεόραση, τα ακουστικά ή το οπτικοακουστικό σας σύστημα.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου στην κονσόλα PS5

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος.
 2. Επιλέξτε Έξοδος ήχου και στη συνέχεια προσαρμόστε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Συσκευή εξόδου
Επιλέξτε μια συσκευή εξόδου ήχου για να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου από το κέντρο ελέγχου, επιλέγοντας Ήχος.

Αυτόματη εναλλαγή συσκευής εξόδου
Ενεργοποιήστε την επιλογή για να εναλλάσσετε αυτόματα συσκευές εξόδου, όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου, όπως ακουστικά.

Τύπος συσκευής HDMI
Επιλέξτε τον τύπο συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI στην κονσόλα σας και ορίστε τις κατάλληλες επιλογές.
Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ενισχυτή AV ως τον τύπο συσκευής HDMI, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό καναλιών και να ρυθμίσετε τις θέσεις των ηχείων.

Μπορείτε να δείτε αυτές τις επιλογές μόνο αν ως τύπος συσκευής HDMI έχει επιλεγεί ο ενισχυτής AV.

Αριθμός καναλιών
Επιλέξτε τον αριθμό καναλιών που χρησιμοποιεί ο ενισχυτής AV.

Ρύθμιση θέσεων ηχείων
Μετακινήστε τα ηχεία σας για να αποκτήσετε την κατάλληλη ισορροπία ήχου.

Έξοδος στα ακουστικά
Επιλέξτε τον ήχο που ακούγεται από τα ακουστικά.

Μονοφωνικός ήχος για ακουστικά
Παίξτε τον ίδιο ήχο τόσο από το αριστερό όσο και από το δεξί σας ακουστικό.

Μουσική στην αρχική οθόνη
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μουσική που αναπαράγεται στο παρασκήνιο στην αρχική οθόνη σας.

Ηχητικά εφέ
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους ήχους που ακούγονται από ορισμένες λειτουργίες, όπως η κύλιση.

Ένταση επιστροφής ήχου
Ρυθμίστε την ένταση της φωνής σας που ακούγεται από τα ακουστικά. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα ακουστικά.

Μορφή ήχου (προτεραιότητα)
Ορίστε τη μορφή εξόδου ήχου που θα χρησιμοποιείτε για παιχνίδια και εφαρμογές βίντεο. Ορισμένες εφαρμογές, όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής δίσκων, έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις ήχου που πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

 • Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση των συσκευών και των ρυθμίσεων ήχου.
 • Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των ακουστικών ή των ηχείων του χειριστηρίου από τις ρυθμίσεις έντασης ήχου.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του μικροφώνου στην κονσόλα PS5

 1. Πατήστε το κουμπί PS για πρόσβαση στο κέντρο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε Μικρόφωνο
 2. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις συσκευές εισόδου, να ενεργοποιήσετε και να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου σας και να προσαρμόσετε το επίπεδο του μικροφώνου. 

Συσκευή εισόδου
Ορίστε τη συσκευή εισόδου ήχου, επιλέγοντας από μια λίστα συσκευών με μικρόφωνα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Ρύθμιση έντασης μικροφώνου
Προσαρμόστε το επίπεδο του μικροφώνου, ώστε όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, η ένταση της φωνής σας να είναι στο εύρος Καλή.

Κατάσταση μικροφώνου κατά την σύνδεση
Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εισαγωγή αμέσως μόλις συνδεθείτε. Για να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο μόνο όταν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε αυτήν τη ρύθμιση σε Σίγαση.

Κατάσταση μικροφώνου κατά την έναρξη φωνητικής συνομιλίας ή αναμετάδοσης
Για να αποφύγετε καταστάσεις όπου έχετε ξεχάσει κατά λάθος το μικρόφωνο ανοιχτό, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιείται αυτόματα το μικρόφωνο όταν ξεκινάτε μια φωνητική συνομιλία ή μια αναμετάδοση.

Αν επιλέξετε Να μην γίνει αλλαγή, θα διατηρήσετε την τρέχουσα λειτουργία μικροφώνου όταν ξεκινάτε μια φωνητική συνομιλία ή αναμετάδοση.

Αν επιλέξετε Εναλλαγή σε σίγαση, το μικρόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν ξεκινάτε μια φωνητική συνομιλία ή αναμετάδοση. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο, ενεργοποιήστε το από τις αντίστοιχες κάρτες.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα και τη χρήση των ακουστικών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Δεν λειτουργούν όλες οι συσκευές με την κονσόλα σας.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου στην κονσόλα PS5

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος > Ένταση.
 2. Ρυθμίστε την ένταση ήχου των Ακουστικών ή των Ηχείων χειριστηρίου.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ένταση ήχου από το κέντρο ελέγχου, επιλέγοντας Ήχος.

Πατήστε το κουμπί σίγασης στο χειριστήριό σας για να σιγάσετε το μικρόφωνο και τα ηχεία σας. Το κουμπί αναβοσβήνει, το μικρόφωνο μπαίνει σε σίγαση και η έξοδος ήχου σε όλα τα ηχεία απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί ξανά για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή στην κονσόλα PS5

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή και του ήχου 3D, ώστε τα ασύρματα ακουστικά-ψείρες PULSE Explore™, τα ασύρματα ακουστικά PULSE 3D και τα ασύρματα ακουστικά PULSE Elite™ να ακούγονται όπως ακριβώς θέλετε.

Ο ισοσταθμιστής προσαρμόζει τα σχετικά πλεονεκτήματα των διαφορετικών συχνοτήτων ήχου. Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την έξοδο ήχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αυξήσετε τις συχνότητες των μπάσων για ένα εφέ «ενίσχυσης μπάσων».

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας, ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή ώστε να δημιουργήσετε την προτιμώμενη έξοδο ήχου.

 1. Πατήστε το κουμπί PS για πρόσβαση στο κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Ήχος.
 2. Επιλέξτε Προεπιλογές EQ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή.

Α) Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ήχου

 • Τυπική
  Ήχος που εξισορροπεί χαμηλές και υψηλές συχνότητες.
 • Ενίσχυση μπάσων
  Ήχος που δίνει έμφαση στις συχνότητες των μπάσων για πιο έντονα μπάσα.
 • Βολών
  Ήχος που δίνει έμφαση στις βολές και τα βήματα του παιχνιδιού.

Αν επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες, τη Λειτ. ήχου 1, τη Λειτ. ήχου 2 ή τη Λειτ. ήχου 3, μπορείτε να ρυθμίσετε τα ρυθμιστικά στο C για να προσαρμόσετε τη σχετική ισχύ κάθε ζώνης συχνοτήτων στη λειτουργία ήχου που έχετε επιλέξει.

B) Περισσότερα
Μπορείτε να κάνετε ορισμένες ενέργειες, όπως μετονομασία ή επαναφορά των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ήχου.

C) Ρυθμιζόμενο στοπ
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συχνότητας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

D) Προεπισκόπηση ήχου
Κάντε προεπισκόπηση της επιλεγμένης λειτουργίας ήχου.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης