Πώς να αλλάξετε την έξοδο ήχου σε κονσόλες PS4

Πώς να αλλάξετε την έξοδο ήχου σε κονσόλες PS4

Μάθετε πώς να αλλάζετε την έξοδο ήχου στην κονσόλα PlayStation®4.

Πώς να αλλάξετε την κύρια θύρα εξόδου ήχου σε κονσόλες PS4

Όταν συνδέετε την κονσόλα PlayStation®4 στην τηλεόραση, στο home cinema ή σε άλλη συνδεδεμένη συσκευή, η μορφή ήχου που εξάγεται από την κονσόλα PS4™ βελτιστοποιείται αυτόματα για τη συγκεκριμένη συσκευή. Αν συνδέσετε μια συσκευή στη θύρα DIGITAL OUT (OPTICAL) της κονσόλας PS4, μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα τη ρύθμιση εξόδου ήχου.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ήχος και οθόνη.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εξόδου ήχου > Κύρια θύρα εξόδου.
 3. Επιλέξτε DIGITAL OUT (OPTICAL).
 • Λάβετε υπόψη ότι αν η επιλεγμένη μορφή εξόδου από την κονσόλα PS4 δεν υποστηρίζεται από τη συνδεδεμένη συσκευή, τα ηχεία μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά.
 • Αν μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με το πρότυπο HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) συνδεθεί στην κονσόλα PS4 μέσω καλωδίου HDMI, δεν μπορεί να εξέλθει ήχος και εικόνα από το σύστημα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το HDCP μόνο για παιχνίδια, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις HDCP σε κονσόλες PS4

Το ακρωνύμιο HDCP σημαίνει High-bandwidth Digital Content Protection (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) και αποτρέπει την εγγραφή περιεχομένου παιχνιδιού και βίντεο με χρήση εξωτερικών υπολογιστών ή συστημάτων καταγραφής βίντεο. Από προεπιλογή, είναι κωδικοποιημένο στην έξοδο HDMI της κονσόλας PS4.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση HDCP ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα.
 2. Στη ρύθμιση Ενεργοποίηση HDCP, επιλέξτε το πλαίσιο για ενεργοποίηση ή αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε το HDCP.
 3. Αποδεχτείτε τη δήλωση ότι όλες οι εφαρμογές θα κλείσουν μόλις κάνετε αυτήν την αλλαγή.
 • Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για παιχνίδια. Αν επιχειρήσετε να αναπαραγάγετε ένα βίντεο Blu-Ray, DVD ή DRM μέσω κάποιας υπηρεσίας μετάδοσης συνεχούς ροής, η κονσόλα PS4 θα εμφανίσει ένα μήνυμα που θα σας ζητάει να ενεργοποιήσετε το HDCP για να προβάλετε το περιεχόμενο.

Πώς να ρυθμίσετε την έξοδο στα ακουστικά

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο που εξέρχεται στα συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε όλους τους ήχους ή μόνο τον ήχο συνομιλίας.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ήχος και οθόνη.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εξόδου ήχου > Έξοδος στα ακουστικά. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ήχος συνομιλίας.

Πώς να ορίσετε τη μορφή ήχου (προτεραιότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή της εξόδου ήχου από την κονσόλα PS4.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ήχος και οθόνη.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εξόδου ήχου > Μορφή ήχου (προτεραιότητα). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Γραμμικό PCM.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης