Πώς να συνδέσετε την κονσόλα PS5™ή PS4™ στο Internet και στο PSN

Πώς να συνδέσετε την κονσόλα PS5™ή PS4™ στο Internet και στο PSN

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση στην κονσόλα PS5 ή PS4 για να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet και στο PlayStation™Network (PSN).

Επιλέξτε την κονσόλα PlayStation για να διαμορφώσετε τη σύνδεσή σας στο Internet για πρώτη φορά.

Συνδέστε την κονσόλα PS5 στο Internet

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet με την κονσόλα PlayStation 5 μέσω καλωδίου LAΝ (για ενσύρματη σύνδεση) επιλέγοντας διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet > Διαμόρφωση ενσύρματης σύνδεσης LAN.

 • Αν επιλέξετε Σύνδεση και ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη, επιλέγονται αυτόματα οι τυπικές ρυθμίσεις.
 • Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε Προηγμένες ρυθμίσεις.
Προηγμένες ρυθμίσεις:

Μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τις ακόλουθες ρυθμίσεις πριν συνδέσετε την κονσόλα PS5 στο δίκτυο:

 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Διακομιστής μεσολάβησης

Σημαντικό: Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις ρυθμίσεις, ζητήστε βοήθεια από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο PlayStation Network, πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία λογαριασμού σας ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για το PSN.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet με την κονσόλα PlayStation 5 μέσω Wi-Fi (για ασύρματη σύνδεση), επιλέγοντας διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet.

 • Θα εμφανιστούν τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης αλλά και αυτά που εντοπίστηκαν. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις. 
 • Αν το σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανιστεί, επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ανάλογα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης που υποστηρίζει WPS, μπορείτε να επιλέξετε Διαμόρφωση μέσω WPS για να συνδεθείτε σε μερικά εύκολα βήματα. Η μέθοδος WPS είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.
 • Αν θέλετε να κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται λόγω του περιβάλλοντος του δικτύου σας, μπορείτε να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης και στη συνέχεια Προηγμένες ρυθμίσεις.
Προηγμένες ρυθμίσεις:

Θα μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Διακομιστής μεσολάβησης

Σημαντικό: Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις ρυθμίσεις, ζητήστε βοήθεια από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Αν το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθεί η κονσόλα PS5 προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο λουκέτου.

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφάλειας του οικιακού δικτύου (WPA, WPA2, WEP). Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον κωδικό:

 • στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας
 • επικοινωνώντας με τον διαχειριστή του δικτύου σας
 • επικοινωνώντας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο PlayStation Network, πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία λογαριασμού σας ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για το PSN.

Σύνδεση κονσόλας PS4 στο Internet

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet με την κονσόλα PlayStation 4 μέσω καλωδίου LAΝ (για ενσύρματη σύνδεση) επιλέγοντας διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet και επιλέγοντας Χρήση καλωδίου LAN.

 • Αν επιλέξετε Εύκολη και ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη, επιλέγονται αυτόματα οι τυπικές ρυθμίσεις.
 • Αν θέλετε να κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται λόγω του περιβάλλοντος του δικτύου σας, μπορείτε να επιλέξετε Προσαρμογή.
Εύκολες ρυθμίσεις:

Η κονσόλα σας PS4 θα ανιχνεύσει αυτόματα το δίκτυό σας και θα συνδεθεί σε αυτό.

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις:

Μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τις ακόλουθες ρυθμίσεις πριν συνδέσετε την κονσόλα PS4 στο δίκτυο:

 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Διακομιστής μεσολάβησης

Σημαντικό: Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις παραμέτρους, επιλέξτε Εύκολη ή λάβετε αυτές τις πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή δικτύου σας.

Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα σας ζητηθεί να Ελέγξετε τη σύνδεση στο Internet για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.

Σημείωση: Η είσοδος στο PlayStation Network θα αποτύχει κατά τη δοκιμή της σύνδεσης στο Internet. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο PlayStation Network, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > PlayStation Network/Διαχείριση λογαριασμού > Είσοδος ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό για το PSN.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet με την κονσόλα PlayStation 4 μέσω Wi-Fi (για ασύρματη σύνδεση), επιλέγοντας διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Διαμόρφωση σύνδεσης στο Internet και επιλέγοντας Χρήση Wi-Fi.

 • Αν επιλέξετε Εύκολη, θα εμφανιστούν τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης αλλά και αυτά που εντοπίστηκαν. 
 • Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις. 
 • Αν δεν βλέπετε το δίκτυό σας, επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση και μετά προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης που υποστηρίζει τις μεθόδους WPS ή AOSS, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το σημείο πρόσβασης με μερικά απλά βήματα. Η μέθοδος AOSS είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.
 • Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε Χρήση Wi-Fi > Προσαρμογή.
Εύκολες ρυθμίσεις:

Η κονσόλα σας PS4 θα ανιχνεύσει αυτόματα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στην περιοχή εμβέλειάς της και θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτό που θα επιλέξετε.

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις:

Η κονσόλα σας PS4 θα ανιχνεύσει αυτόματα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στην περιοχή εμβέλειάς της και όταν επιλέξετε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, θα σας επιτρέψει να αλλάξετε μη αυτόματα τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή DHCP
 • DNS
 • MTU
 • Διακομιστής μεσολάβησης

Σημαντικό: Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις παραμέτρους, επιλέξτε Εύκολη ή λάβετε αυτές τις πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή δικτύου σας.

Αν το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθεί η κονσόλα PS4 προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο λουκέτου στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφάλειας του οικιακού δικτύου (WPA, WPA2, WEP). Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον κωδικό:

 • στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας
 • επικοινωνώντας με τον διαχειριστή του δικτύου σας
 • επικοινωνώντας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα σας ζητηθεί να Ελέγξετε τη σύνδεση στο Internet για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.

Σημείωση: Η είσοδος στο PlayStation Network θα αποτύχει κατά τη δοκιμή της σύνδεσης στο Internet. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο PlayStation Network, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > PlayStation Network/Διαχείριση λογαριασμού > Είσοδος ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό για το PSN.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη διαμόρφωση της κονσόλας PlayStation; 

Μεταβείτε στο εργαλείο Fix and Connect για να δείτε λύσεις σύνδεσης για το PS4 και το PS5 ή ελέγξτε την κατάσταση του PSN παρακάτω.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης