Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

Αποθήκευση στο διαδίκτυο PlayStation Plus

Αν η αυτόματη μεταφόρτωση δεν είναι ενεργοποιημένη ή θέλετε να ανεβάσετε αποθηκευμένα δεδομένα από ένα προσωρινά ενεργοποιημένο PS4, πρέπει να το κάνετε μη αυτόματα:

  1. Επιλέξτε τον τοπικό χρήστη και μεταβείτε στο μενού [Ρυθμίσεις] > [Διαχείριση δεδομένων εφαρμογών] > [Αποθηκευμένα δεδομένα στον αποθηκευτικό χώρο του συστήματος] > [Αποστολή στον χώρο αποθήκευσης online].
  2. Επιλέξτε τον τίτλο και στη συνέχεια το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε και επιλέξτε [Ναι] στην αντικατάσταση του αρχείου στο cloud.
  1. Επιλέξτε τον τοπικό χρήστη και μεταβείτε στο μενού [Ρυθμίσεις] > [Διαχείριση δεδομένων εφαρμογών] > [Αποθηκευμένα δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης online] > [Λήψη στον χώρο αποθήκευσης συστήματος].
  2. Επιλέξτε τον τίτλο και στη συνέχεια το αρχείο που θέλετε να κατεβάσετε και επιλέξτε [Ναι] στην αντικατάσταση του αρχείου στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος.
  1. Επιλέξτε τον τοπικό χρήστη και μεταβείτε στο μενού  [Ρυθμίσεις] > [Διαχείριση δεδομένων εφαρμογών] > [Αποθηκευμένα δεδομένα στον online αποθηκευτικό χώρο] > [Διαγραφή].
  2. Επιλέξτε τον τίτλο και στη συνέχεια το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε [Ναι].

Προβολή πλήρους άρθρου