USB-enhed til udvidet lager på PS4-konsoller

USB-enhed til udvidet lager på PS4-konsoller

Hvis din PlayStation®4-konsol ikke har nok plads til at installere et spil, kan du anvende en enhed med udvidet lager for at tilføje mere lagerplads.

Det skal du bruge for at komme i gang

Når du formaterer en USB-lagerenhed til brug som udvidet lager, kan du bruge den til at installere dine applikationer. Du kan også flytte applikationer fra PS4™ -konsollager til udvidet lager.

 • PS4 -konsol med systemsoftwareversion 4.50 eller nyere.
 • Eksternt harddiskdrev (HDD)*.
  SuperSpeed USB 5 Gbps eller nyere.
  250 GB minimum, 8 TB maksimal kapacitet.

*Korrekt drift kan ikke garanteres for alle modeller af eksterne harddiskdrev.

Følgende SuperSpeed USB-tilslutninger understøttes på PS4-konsoller:

 • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.2 Gen1)
 • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
 • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2).

Hvad du kan gemme på en USB-enhed til udvidet lager 

 • Du kan kun installere applikationer og add-ons på udvidet lager.
 • Du kan downloade add-ons til udvidet lager, selvom den relaterede applikation er installeret på din PS4-konsols systemlager.
 • Opdateringer downloades til det sted, hvor deres tilsvarende applikationer er installeret.
 • Du kan ikke gemme applikationsgemte data, temaer eller skærmbillede/videoklip til udvidet lager.
 • Applikationer, der er installeret på udvidet lager, vises i indholdsområdet som normalt.
 • Applikationer, der er installeret på udvidet lager, forsvinder ikke fra indholdsområdet, når du frakobler enheden til udvidet lager.

Der vises en fejlmeddelelse, hvis du starter en applikation, der er installeret på udvidet lager, når enheden til udvidet lager er frakoblet.

 • Du kan kun anvende én enhed til udvidet lager ad gangen. Selv hvis du har tilsluttet to enheder, der er formateret til brug som udvidet lager, kan kun én være aktiv som udvidet lager.
 • Tilslutning via en USB-hub understøttes ikke. Forbind udvidet lager direkte til din PS4-konsol.
 • Sørg for, at du ikke afbryder forbindelsen under nedlukningsprocessen, eller når du sætter din PS4-konsol i pausetilstand.

Sådan formaterer du en USB-lagerenhed som udvidet lager

 1. Gå til Indstillinger > Enheder > USB-lagerenheder.
 2. Vælg den USB-lagerenhed, der skal formateres, og vælg Formatér som udvidet lager.

 

Når du vil frakoble en enhed til udvidet lager, mens din PS4-konsol er tændt, skal du anvende en af de følgende metoder for at sikre en sikker fjernelse af enheden.

 • Vælg Lyd/enheder > Hold op med at bruge udvidet lager i genvejsmenuen.
 • Gå tiI Indstillinger > Enheder > USB-lagerenheder, og vælg derefter Stop brugen af dette udvidede lager.

Sådan ændrer du din installationsplacering på PS4-konsoller

 1.  Vælg Indstillinger > Lager, og tryk derefter på OPTIONS-knappen .
 2. Vælg Applikationens installationsplacering > Udvidet lager.
 1. Applikationer er nu indstillet til at blive installeret på udvidet lager.
 • Du kan ikke ændre applikationens installationsplacering under en download.

Sådan flytter du applikationer til udvidet lager på PS4-konsoller

Du kan flytte applikationer mellem PS4-konsollens systemlager og udvidet lager.

Bemærk, at hvis en applikation findes i både systemlageret og på udvidet lager, skal du slette den fra enten systemlageret eller det udvidede lager for at anvende enheden til udvidet lager. 

 1. Vælg  Indstillinger > Lager.
 2. Vælg det lager, hvor den applikation, du vil flytte, er placeret, og vælg derefter Applikationer.
 3. Tryk på OPTIONS-knappen, og vælg Flyt til udvidet lager – eller – Flyt til systemlager
 1. Afmærk de applikationer, du vil flytte, og vælg Flyt.

Har du problemer?

 • Jeg oplever problemer med Wi-Fi- og/eller Bluetooth-forbindelse, når udvidet lager er tilsluttet min PS4-konsol.

Prøv at placere enheden til udvidet lager længere væk fra PS4-konsollen.

 • Jeg får en meddelelse om, at mit udvidede lager skal repareres? 

Dette kan forekomme, hvis enheden blev fjernet forkert. Ved frakobling af udvidet lager skal du sørge for at frakoble sikkert.

 • Jeg får fejlen "Denne enheds dataoverførselshastighed er muligvis ikke hurtig nok til at anvende den som udvidet lager. Er du sikker på, at du vil formatere denne enhed?"

Hvis du får denne fejl, anbefaler vi, at du bruger en anden enhed til udvidet lager.

 • Jeg får fejlen "Følgende applikationer er tilgængelige i både udvidet lager og systemlager. Hvis du vil anvende det udvidede lager, skal du slette en af applikationerne."

Hvis det samme spil er installeret på både udvidet lager og systemlager, skal et af dem fjernes, for at du kan anvende harddisken.

Fejlkoder for udvidet lager på PS4

Anvend en ekstern USB-lagerenhed, der opfylder følgende krav:

 • 250 GB minimum, 8 TB maksimal kapacitet

Anvende en ekstern USB-lagerenhed, der opfylder følgende krav:

 • USB 3.0 eller nyere
 • Hvis din harddisk med sikkerhed er USB 3.0, kan det forårsage denne fejlmeddelelse, hvis du tilslutter den for langsomt. Tilslut den eksterne USB-lagerenhed hurtigt og sikkert, men forsigtigt.
 • Tilslut den eksterne USB-lagerenhed direkte til PS4-konsollen.
 • Prøv at formatere harddisken igen.
 1. Formatér harddisken igen.
 2. Hvis fejlen fortsætter, skal du genstarte PS4-konsollen og derefter prøve at formatere.
 1. Tilslut harddisken igen, og reparer filsystemet ved at følge instruktionerne.
 2. Formatér harddisken igen.
 3. Hvis fejlen fortsætter, skal du muligvis anvende en anden harddisk.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister