NW-31254-5

Der opstod en netværksfejl. Svar fra DNS-serveren er forsinket eller ustabilt.

  1. Genstart PlayStation 4-systemet og routeren for at opdatere netværksforbindelsen.
  2. Gå til Indstillinger  > Netværk  > Test internetforbindelse for at teste forbindelsesstatus.
  3. Se, om din internetudbyder gennemfører vedligeholdelse.
  4. Hvis du valgte Manuel under IP-adresseindstillinger eller DNS-indstillinger ], da du indstillede internetforbindelsen, skal du kontrollere, at Primær DNS og Sekundær DNS er indstillet korrekt.

    I nogle tilfælde har systemet muligvis ikke indhentet en IP-adresse endnu, eller nogle DNS-indstillinger kan være blevet ændret. Få yderligere hjælp ved at kontakte din internetudbyder.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister