Konfigurer totrinsbekræftelse på PSN

Sådan konfigurerer du totrinsbekræftelse på PlayStation Network

Lær, hvordan du konfigurerer og deaktiverer totrinsbekræftelse, og hvor du finder sikkerhedskopikoder til totrinsbekræftelse.

Sådan konfigurerer du totrinsbekræftelse og registrerer sikkerhedskopikoder

Vælg en enhed nedenfor for at konfigurere totrinsbekræftelse.

 1. Log ind på Kontohåndtering på en tilsluttet enhed, og vælg Sikkerhed.
 2. Ved siden af Status for totrinsbekræftelse skal du vælge Rediger Aktivér Fortsæt.
 3. Vælg, hvordan du vil modtage bekræftelseskoden: godkenderapp eller sms

Godkenderapp
Sørg for, at du har en godkenderapp (f.eks. Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) downloadet og konfigureret på din mobilenhed. Åbn godkenderappen og scan QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, skal du kopiere og indsætte den alfanumeriske kode.
Du får vist en bekræftelseskode i godkenderappen. 

SMS
Indtast et mobilnummer eller vælg et eksisterende.
Du modtager en bekræftelseskode via sms.

 1. Indtast bekræftelseskoden. 
 2. Registrer dine sikkerhedskopikoder.
 1. Gå til Indstillinger > Brugere og konti > Sikkerhed > Totrinsbekræftelse
 2. Vælg Aktivér for at slå totrinsbekræftelse til. 
 3. Vælg, hvordan du vil modtage bekræftelseskoden: Godkenderapp eller sms:

Godkenderapp
Sørg for, at du har en godkenderapp (f.eks. Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) downloadet og konfigureret på din mobilenhed. Åbn godkenderappen og scan QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, skal du kopiere og indsætte den alfanumeriske kode.
Du får vist en bekræftelseskode i godkenderappen. 

SMS
Indtast et mobilnummer eller vælg et eksisterende.
Du modtager en bekræftelseskode via sms.

 1. Indtast bekræftelseskoden. 
 2. Registrer dine sikkerhedskopikoder.
 1. Gå til Indstillinger > Kontohåndtering > Kontoinformation > Sikkerhed > Totrinsbekræftelse
 2. Vælg Aktivér for at slå totrinsbekræftelse til. 
 3. Vælg, hvordan du vil modtage bekræftelseskoden: Godkenderapp eller sms:

Godkenderapp
Sørg for, at du har en godkenderapp (f.eks. Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) downloadet og konfigureret på din mobilenhed. Åbn godkenderappen og scan QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, skal du kopiere og indsætte den alfanumeriske kode.
Du får vist en bekræftelseskode i godkenderappen. 

SMS
Indtast et mobilnummer eller vælg et eksisterende.
Du modtager en bekræftelseskode via sms.

 1. Indtast bekræftelseskoden. 
 2. Registrer dine sikkerhedskopikoder.

Sådan logger du på med totrinsbekræftelse

Når du logger på PlayStation™Network (PSN) på en PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsol med totrinsbekræftelse aktiveret, bliver du bedt om at:

 1. Indtaste din kontoadgangskode og dit log ind-ID (e-mailadresse).

 2. Indtaste bekræftelseskoden fra din godkenderapp eller den sms, der blev sendt til dit registrerede mobiltelefonnummer*.

* Bekræftelseskoden er gyldig i 10 minutter efter dit loginforsøg. Hvis din kode er udløbet, skal du vælge Send kode igen fra loginskærmbilledet for at få en ny kode.

Hvornår skal du bruge totrinsbekræftelse?

Konti vil normalt fortsætte med at være logget på, men du modtager en bekræftelseskode, hvis:

 • Du logger på for første gang efter at have aktiveret totrinsbekræftelse

 • Du logger manuelt ud af PlayStation Network og ønsker at logge på igen

 • Du har nulstillet din kontoadgangskode

 • Du har ændret log ind-ID (e-mailadresse) eller online-ID.

Har du problemer med totrinsbekræftelse?

Hvis du har problemer med at logge ind med totrinsbekræftelse, kan du besøge vejledningen nedenfor.

Sådan finder du dine sikkerhedskopikoder til totrinsbekræftelse

Hvis du mister adgangen til dit mobilnummer til totrinsbekræftelse, kan du få adgang til din konto via en sikkerhedskopikode. Uden disse koder skal du bekræfte din identitet for at gendanne kontoen.

 1. Gå til Kontohåndtering på en tilsluttet enhed, og vælg Sikkerhed.

 2. Vælg Sikkerhedskopikoder. Opbevar sikkerhedskopikoderne et sikkert sted.

Hvordan deaktiverer jeg totrinsbekræftelse?

Vælg en enhed nedenfor for at slå totrinsbekræftelse fra.

 1. Log ind på Kontohåndtering på en tilsluttet enhed, og vælg Sikkerhed.
 2. Ved siden af Status for totrinsbekræftelse skal du vælge Rediger Deaktiver.
 1. Gå til Indstillinger > Brugere og konti > Sikkerhed.
 2. Vælg Totrinsbekræftelse, og indstil status til Inaktiv.
 1. Gå til Indstillinger > Kontohåndtering > Kontoinformation > Sikkerhed. 
 2. Vælg Totrinsbekræftelse > Status – Inaktiv.

Sådan skifter du til bekræftelse med godkenderapp

 1. Deaktiver totrinsbekræftelse.

 2. Genaktiver totrinsbekræftelse, og vælg den ønskede bekræftelsesmetode.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister