Updated 14. januar 2016

NP-31739-3 (PS4-fejlkode)

Download af nyeste opdateringsfil er stadig i gang. Du skal installere denne opdateringsfil, før funktionen kan benyttes.

  1. Vent, til downloaden er fuldført. Du kan se overførselsstatus i [Meddelelser] > [Download].
  2. Luk applikationen for at installere opdateringsfilen.

Gode råd til opdatering af dine applikationer:

  • Du kan automatisere download af applikationsopdateringer, hvis du har et PS Plus-abonnement og aktiverer begge de følgende indstillinger.
  1. [Indstillinger] > [Redigér strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] > [Bevar forbindelsen til internettet]
  2. [Indstillinger] > [System] > [Automatiske downloads og uploads] > [Gemte data og opdateringsfil]
  •  Du kan også manuelt søge efter en opdateringsfil og begynde download af denne.
  1. Fra hjemmeskærmen vælges applikationens ikon.
  2. Tryk på OPTIONS-knappen på controlleren, og vælg [Søg efter opdatering]