Updated 14. august 2015

8001002F (PS3-fejlkode)

PS3-systemet kunne ikke få adgang til data på en ekstern lagringsenhed, fordi enheden blev fjernet.

 
 

Løsning:

  • Isæt den eksterne lagringsenhed igen, og forsøg at udføre handlingen igen.
  • Kontroller, at forbindelsen mellem det eksterne lagringsmedie og PS3-systemet er sikker, og at tilslutningskablerne ikke er beskadiget.
  • For at få flere tip og gode råd om brug af dit PlayStation-system kan du besøge vores tekniske support-forums på community.eu.playstation.com.