Jak připravit optickou mechaniku pro konzoli PS5

Zjisti, jak ke konzoli PlayStation®5 připojit optickou mechaniku (skupina modelů CFI-2000 – slim)

Upozorňujeme, že optická mechanika je kompatibilní pouze s konzolemi PS5® (skupina modelů CFI-2000 – slim).

Jak připojit optickou mechaniku ke konzoli PS5 (skupina modelů CFI-2000 – slim)

Před připojením optické mechaniky polož konzoli na měkkou látku rozprostřenou na rovném povrchu.

 1. Přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Napájení > Vypnout systém PS5.
  Obrazovka zčerná, kontrolka napájení bliká bíle a poté zhasne.
 2. Odpoj síťový kabel AC a ostatní kabely a počkej, až konzole PS5 vychladne.
  Hlavní jednotka konzole bude krátce po použití stále horká.
 3. Umísti konzoli tak, aby její spodní část směřovala vzhůru a přední strana mířila směrem k tobě, a následně sundej nohy horizontálního podstavce (krátké).
 1. Mírně nadzvedni kryt s kolečkem směrem od konzole, aby se odpojily jeho svorky, a sejmi jej.
 1. Zarovnej svorky optické mechaniky se 2 otvory označenými vzhůru nohama otočeným trojúhelníkem a následně je zatlač dovnitř, dokud se neozve „cvaknutí“.
 1. Připevni kryt s kolečkem a nohy horizontálního podstavce (dlouhé) dodávané spolu s optickou mechanikou.
  Zarovnej svorky krytu s odpovídajícími otvory na konzoli a zatlač je dovnitř, dokud se neozve „cvaknutí“.
 1. Připoj síťový kabel AC a jiné kabely a poté konzoli zapni.
 • Nohy a kryt, které jsme sundali v krocích 3 a 4, uchovej někde na bezpečném místě. Jsou potřeba, pokud budeš chtít konzoli PS5 používat bez připojené optické mechaniky.
 • Ke spárování optické mechaniky s konzolí PS5 je při nastavování třeba připojení k internetu.

Jak odpojit optickou mechaniku od konzole PS5 (skupina modelů CFI-2000 – slim)

Před připojením optické mechaniky polož konzoli na měkkou látku rozprostřenou na rovném povrchu.

 1. Přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Napájení > Vypnout systém PS5.
  Obrazovka zčerná, kontrolka napájení bliká bíle a poté zhasne.
 2. Odpoj síťový kabel AC a ostatní kabely a počkej, až konzole PS5 vychladne.
  Hlavní jednotka konzole bude krátce po použití stále horká.
 3. Umísti konzoli tak, aby její spodní část směřovala vzhůru a přední strana mířila směrem k tobě, a následně sundej nohy horizontálního podstavce (dlouhé).
 4. Mírně nadzvedni kryt s kolečkem směrem od konzole, aby se odpojily jeho svorky, a sejmi jej.
 1. Prstem zvedni vydutou část optické mechaniky a vyjmi ji.
 1. Připevni kryt s kolečkem a následně také nohy (krátké).
 1. Připoj síťový kabel AC a jiné kabely a poté konzoli zapni.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory