Údržba a péče o soupravu PS VR

Údržba a péče o soupravu PlayStation VR

Přečti si důležité rady, které ti pomohou co nejlépe pečovat o soupravu PlayStation®VR.

Jak zacházet se soupravou VR

 • Drž soupravu VR oběma rukama za náhlavní oblouk. 
 • Při nasazování upravuj polohu soupravy VR oběma rukama. 
 • Zkontroluj, zda je souprava VR dostatečně utažená, aby se nehýbala, ale zároveň není utažená příliš.
 • Před sejmutím povol soupravu VR pomocí uvolňovacího tlačítka optiky. 
 • Čisti soupravu VR čistým, suchým hadříkem. 
 • Před čištěním vyjmi opatrně gumový kryt světla. Můžeš použít mýdlovou vodu, ale před nasazením se ujisti, že je zcela suchý.

Jak udržovat procesní jednotku soupravy PS VR 

 • Pokud bliká kontrolka na procesní jednotce červeně, ventilátor je hlasitý nebo se na obrazovce zobrazí zpráva týkající se přehřívání, může hrozit nebezpečí přehřátí. Dodržením jednoduchého postupu můžeš minimalizovat riziko přehřátí. 
 • Umísti procesní jednotku do dobře větraného prostoru. 
 • Otírej z procesní jednotky prach suchým hadříkem a občas ji vysaj vysavačem. Hadřík z mikrovlákna dodávaný se soupravou PS VR slouží k čištění čoček soupravy; k otírání procesní jednotky jej nepoužívej. 
 • Zkontroluj, zda je kabel mezi soupravou VR a procesní jednotkou dostatečně dlouhý. 
 • Umísti jednotku co nejdále od jiných zřízení.

Doporučená péče o soupravu PS VR 

 • Nenechávej soupravu VR na přímém slunečním světle. Mohlo by dojít k poškození čoček. 
 • Neodpojuj soupravu VR od procesní jednotky, pokud svítí sledovací světla. Soupravu nejprve vypni pomocí tlačítka napájení na dálkovém ovladači na kabelu. 
 • Nedrž soupravu VR za optiku (část, která zakrývá oči) ani kabel. 
 • Nečisti soupravu VR vlhkým hadříkem ani žádným tekutým čisticím prostředkem. Vlhký hadřík lze použít k očištění gumového krytu světla. 
 • Nestoupej na kabel pro připojení soupravy VR. 
 • Nepokládej soupravu PS VR na konzoli, protože se tím zvyšuje riziko přehřátí. 
 • Neblokuj ventilátor procesní jednotky. 
 • Neumisťuj procesní jednotku do uzavřené skříně. 
 • Neumisťuj procesní jednotku na přímé sluneční světlo.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory