Jak upravit nastavení zařízení PlayStation Link

Zjisti, jak upravit nastavení bezdrátových sluchátek s mikrofonem PULSE Elite™ a bezdrátových špuntů PULSE Explore™ na konzoli PlayStation®5.

  1. Na domovské obrazovce přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
  2. V nabídce Sluchátka s mikrofonem můžeš zkontrolovat a upravit nastavení zvuku:

Verze softwaru zařízení
Zkontroluj aktuální verzi svého zařízení.

Upravit název zařízení
Pojmenuj zařízení podle svého (kdykoli ho můžeš přejmenovat).

Resetovat zařízení PS Link
Vyresetuj veškerá nastavení zařízení, jako jsou nastavení vstupu a výstupu zvuku.
Nedojde tím k odpojení zařízení od konzole PS5.

Průvodce používání zařízení
Znovu si projdi uvítací obrazovku svého zařízení.

Software Open-Source (zařízení PS Link)
Zkontroluj licenci softwaru open-source.

Aktualizace softwaru zařízení PS Link
Aktualizuj software zařízení PS Link a adaptéru USB. Zkontroluj, že jsou aktualizované na nejnovější verzi.

  • Tato nastavení jsou dostupná pouze uživateli, kterému je zařízení přiřazené.

Jak aktualizovat software zařízení PlayStation Link

Systémový software konzole PS5 a software zařízení PlayStation Link vždy aktualizuj na nejnovější verzi.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory