Updated 17. května 2017

Kód chyby systému PS4 WS-37397-9

Chyba připojení

 
 

Pokud je služba PSN online a zobrazí se vám tato chyba, pak byla kvůli aktivitě porušující Podmínky služby PlayStation™Network zablokována adresa IP, která vám byla přiřazena vaším ISP nebo poskytovatelem sítě.

Aktivita může být způsobena nebezpečným provozem, jehož původ byl identifikován na adrese IP, která vám byla přiřazena vaším ISP nebo poskytovatelem sítě.

Obvyklé příčiny mohou zahrnovat:

 • Adresa IP sdílená více uživateli (např. ubytovací komplex, univerzitní koleje, hotspot).
  • Pokud ke službě PSN přistupujete ze sdílené adresy IP (např. univerzitní kampus nebo Wi-Fi hotspot), zvažte možnost kontaktování místní síťové podpory ohledně více podrobností ohledně toho, jak mohou pomoci s nápravou situace.
 • Škodlivý software nevědomky nainstalovaný na zařízení připojené k vaší síti (např. modem, router, PC/MAC, bezpečnostní kamery, vybavení) domácí automatizace).
  • Pokud je to možné, doporučujeme provést antivirovou kontrolu a identifikovat a odstranit škodlivý software, který se může nacházet v zařízení a může bránit v přístupu.
 • Přiřazená IP adresa byla dříve používaná spammerem nebo používána s viry.
  • V důsledku toho může být provedení vyhledávání virů ve všech zařízeních připojených do vaší sítě účinným krokem pro zlepšení situace.
  • V případě škodlivého softwaru není neobvyklé, že je nainstalován v modemu, routeru, bezpečnostní kameře s přístupem k internetu nebo jinému hardwaru s přístupem k internetu, připojenému k domácí síti. Pokud máte stále potíže s přístupem ke službě PSN, doporučujeme také zkusit u těchto provedení resetování do továrního nastavení a pokusit se tak odstranit jakýkoli škodlivý software, nevědomky nainstalovaný na těchto zařízeních.

Ohledně podrobností a potenciálního dopadu provedení resetování do továrního nastavení doporučujeme kontaktovat vašeho IPS nebo na výrobce hardwaru. Společnost SIE není odpovědná za žádné škody nebo poškození, které mohou taková resetování vašemu zařízení způsobit.

Pokud jste si jisti, že z vaší sítě nevzešla žádná škodlivá síťová aktivita, která by způsobila vaše zablokování v naší síti, měl by být váš ISP nebo poskytovatel sítě schopen pomoci v získání nové adresy IP.

Jakmile je záležitost vyřešena a po uplynutí určité doby bude vám přiřazená adresa IP automaticky odblokována.

Tento článek podpory obsahuje více informací ohledně zákazů a pozastavení.