Updated 17. června 2016

Kód chyby systému PS4 E-82000000

Nedefinovaná chyba aplikace

 
 

Tato chyba se může objevit, pokud se snažíš spustit aplikaci, která vyžaduje aktualizaci.

  1. Restartuj aplikaci

Označ ji na domovské obrazovce, stiskni tlačítko OPTIONS na ovladači a vyber možnost [Close Application] (Zavřít aplikaci). Pak ji restartuj z domovské obrazovky nebo z Knihovny.

  1. Zkontroluj aktualizace hry

Označ hru na domovské obrazovce nebo v Knihovně, stiskni tlačítko OPTIONS na ovladači a vyber možnost [Check for Update] (Vyhledat aktualizace).

  1. Jestliže se problém nevyřeší, obrať se na vydavatele hry. Kontaktní informace najdeš na jeho oficiálních webových stránkách.