Updated 24. února 2020

Kód chyby systému PS3 80022D11

Systém PS3 nedokázal sync (synchronizovat) data trophy (trofejí) s Sony Entertainment Network account (účtem Sony Entertainment Network).

 
 

Patrně dochází k problému s uživatelským profilem systému PS3.

Řešení:

  • Odstraňte uživatelský profil systému PS3, který je přiřazený Sony Entertainment Network account (účtu Sony Entertainment Network): Přejděte do části Users (Uživatelé) a zvýrazněte uživatele, kterého chcete odstranit. Stiskněte tlačítko s trojúhelníkem a výběrem položky [Delete (Odstranit)] příslušného uživatele odstraňte. Upozorňujeme, že není třeba, abyste odstraňovali Sony Entertainment Network account (účet Sony Entertainment Network).
  • Vytvořte nového uživatele systému PS3 tím, že v nabídce XMB™ (XrossMediaBar) přejdete k položce Users (Uživatelé) > [Create New User (Vytvořit nového uživatele)].
  • Abyste trophies (trofeje) synchronizovali, přihlaste se z nového uživatelského profilu ke službě PlayStation Network.