การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง PS4 สองเครื่อง

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง PS4 สองเครื่อง

เรียนรู้วิธีถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง PlayStation®4 หนึ่งไปยังอีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือผ่านสาย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม:

 • การถ่ายโอนข้อมูลจาก PS4 เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องจะลบข้อมูลใดๆ ก็ตามจากเครื่อง PS4 ที่คุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลออก เครื่อง PS4 ที่คุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลไปจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
 • คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดติดตั้งอยู่บน PS4 ทั้งสองเครื่อง

ข้อมูลที่สามารถโอนย้ายได้

 • ผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมดและการตั้งค่าในระบบของคุณ
 • เกมและข้อมูลที่บันทึกไว้
 • ภาพหน้าจอและคลิปวิดีโอที่เก็บอยู่ในระบบ
ข้อมูลที่โอนย้ายไม่ได้
 • ข้อมูลที่บันทึกไว้ของผู้เล่นที่ไม่เคยลงชื่อเข้าใช้ PlayStation Network
 • ข้อมูลถ้วยรางวัลที่ไม่ได้ซิงค์กับ PlayStation Network
 • ข้อมูลรหัสผ่านใดๆ ก็ตาม เช่น รหัสผ่าน PSN, Netflix หรือ Amazon คุณจำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านเหล่านี้อีกครั้งบน PS4 เครื่องใหม่เมื่อลงชื่อเข้าใช้

การถ่ายโอนข้อมูล PS4

คุณต้องมีสาย Ethernet (LAN) หนึ่งเส้นเพื่อถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย

 1. เชื่อมต่อเครื่อง PS4 ที่คุณจะโอนย้ายข้อมูลออกกับเครือข่ายไร้สาย แล้วลงชื่อเข้าใช้ PSN ด้วยบัญชีของคุณ 

 2. เชื่อมต่อ PS4 ทั้งสองเครื่องด้วยสาย Ethernet

 3. เชื่อมต่อ PS4 เครื่องที่คุณจะโอนข้อมูลเข้ากับทีวี เชื่อมต่อเครื่อง PS4 ทั้งหมดกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน แล้วลงชื่อเข้าใช้ PSN ด้วยบัญชีเดียวกัน 

 4. หากคุณใช้งานเครื่องนี้เป็นครั้งแรก จะมีข้อความแจ้งเตือนพร้อมตัวเลือก ถ่ายโอนข้อมูลจาก PS4 เครื่องอื่น ขึ้นมาทันทีหลังจากลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ

 5. หากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > ถ่ายโอนข้อมูลจาก PS4 เครื่องอื่น และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  อย่าปิด PS4 เครื่องใดเครื่องหนึ่งขณะถ่ายโอนข้อมูล การทำเช่นนั้นอาจทำให้ระบบเสียหายได้

 1. เชื่อมต่อเครื่อง PS4 ที่คุณจะโอนย้ายข้อมูลออกกับเราเตอร์โดยใช้สาย Ethernet แล้วลงชื่อเข้าใช้ PSN ด้วยบัญชีของคุณ

 2. เชื่อมต่อ PS4 เครื่องที่คุณจะโอนข้อมูลเข้ากับทีวี เชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกับ PS4 เครื่องอื่นผ่านสาย Ethernet แล้วลงชื่อเข้าใช้ PSN ด้วยบัญชีเดียวกัน

 3. หากคุณใช้งานเครื่องนี้เป็นครั้งแรก จะมีข้อความแจ้งเตือนพร้อมตัวเลือก ถ่ายโอนข้อมูลจาก PS4 เครื่องอื่น ขึ้นมาทันทีหลังจากลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ

 4. หากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > ถ่ายโอนข้อมูลจาก PS4 เครื่องอื่น และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  อย่าปิด PS4 เครื่องใดเครื่องหนึ่งขณะถ่ายโอนข้อมูล การทำเช่นนั้นอาจทำให้ระบบเสียหายได้

การเชื่อมต่อใช้การไม่ได้หรือถูกขัดจังหวะ

 • ตรวจสอบสถานะ PlayStation Network 

หาก PlayStation Network กำลังประสบปัญหาหรืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษา โปรดรอแล้วลองอีกครั้ง 

 • รีสตาร์ทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ปิดโมเด็มหรือเราเตอร์แล้วรีสตาร์ท หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ลองเปลี่ยนเป็นแบบผ่านสาย 

 • ลบข้อมูล 

หากการถ่ายโอนข้อมูลถูกขัดจังหวะในระหว่างการถ่ายโอน ให้ลองลบข้อมูลและแอปพลิเคชันเท่าที่จำเป็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การลดปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนควรเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา