วิธีถอดแผ่นดิสก์ที่ติดอยู่ออกจากคอนโซล PS4

ถ้าแผ่นดิสก์ติดอยู่ในคอนโซล PS4 คุณสามารถถอดออกได้ด้วยตนเอง

ก่อนเริ่ม คุณต้องใช้:

 • ไขควง Phillips แบบยาว
 • หมายเลขรุ่นคอนโซล PS4™ ของคุณ

เลือกซีรีส์รุ่นคอนโซล PS4 ของคุณสำหรับคำแนะนำ

 1. ปิดคอนโซล PS4
 2. ถอดสายไฟ สาย HDMI และสายเคเบิลอื่นๆ ออกจากด้านหลังของคอนโซล PS4 ของคุณ
 1. วางคอนโซลลงบนพื้นผิวที่เรียบและสะอาดที่ด้านหน้าของคุณ กลับด้านคอนโซลและหมุนคอนโซลเพื่อให้โลโก้ PlayStation หันหน้าออกจากตัวคุณ ถอดฝาปิดจากรูสกรูที่อยู่เหนือโลโก้ PS ตามที่แสดง (คอนโซลรุ่นใหม่อาจไม่มีฝาปิดพลาสติกนี้)
 1. ใส่ไขควงลงในรูถอดด้วยตนเองและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดดิสก์ออก ขั้นตอนนี้อาจต้องหมุนไขควงหลายรอบ มีชั้นพลาสติกที่คุณต้องดันเข้าไปเพื่อถอดสกรู ไม่ต้องกังวล การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกัน
 1. เสียบสายไฟ สาย HDMI และสายเคเบิลอื่นๆ ที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 1
 2. เปิดคอนโซล PS4 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ
 1. ปิดคอนโซล PS4
 2. ถอดสายไฟ สาย HDMI และสายเคเบิลอื่นๆ ออกจากด้านหลังของคอนโซล PS4 ของคุณ
 1. บนพื้นผิวที่เรียบและสะอาด ให้วาง PS4 กลับด้าน และมองหารูที่อยู่เหนือโลโก้ PS (ตามที่แสดง จะเห็นว่าโลโก้ PS กลับด้านอยู่)
 1. ใส่ไขควงลงในรูถอดด้วยตนเองและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดแผ่นดิสก์ออก ขั้นตอนนี้อาจต้องหมุนไขควงหลายรอบ มีชั้นพลาสติกที่คุณต้องดันเข้าไปเพื่อถอดสกรู ไม่ต้องกังวล การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกัน
 1. เสียบสายไฟ สาย HDMI และสายเคเบิลอื่นๆ ที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 1
 2. เปิดคอนโซล PS4 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ
 1. ปิดคอนโซล PlayStation 4 
 2. ถอดสายไฟ สาย HDMI และสายเคเบิลอื่นๆ ออกจากด้านหลังของคอนโซล PlayStation 4 ของคุณ
 3. วาง PlayStation 4 บนพื้นผิวที่เรียบและสะอาดด้านหน้าของคุณเพื่อให้ด้านหน้าของคอนโซลอยู่ทางด้านซ้าย (โลโก้ PlayStation ที่ด้านบนของ PlayStation 4 ควรอยู่ทางด้านขวามือ)
 4. วางฝ่ามือของคุณไว้ที่แผงด้านบนและให้นิ้วของคุณวางอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของคอนโซล
 1. ออกแรงกดที่บริเวณร่องเบาๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยฝ่ามือของคุณ จากนั้นใช้นิ้วมืองัดและเลื่อนแผงด้านบนออกจากตัวคุณ  จะได้ยินเสียงคลิก และแผงจะเลื่อนประมาณ 7 มม. ยกแผงออกโดยเริ่มจากด้านซ้าย
 1. เมื่อถอดแผงด้านบนออกแล้ว คุณจะเห็นสกรูที่มีสัญลักษณ์ PlayStation อยู่  ถอดออกด้วยการหมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอด HDD ออก
 2. ดึงส่วน HDD ออกจากคอนโซลเพื่อให้รูถอดแผ่นดิสก์ออกด้วยตนเอง (1) ไม่มีสิ่งกีดขวาง:
 1. ใส่ไขควงลงในรูถอดแผ่นดิสก์ออกด้วยตนเองและหมุน ตามเข็มนาฬิกา เพื่อถอดแผ่นดิสก์
 1. ใส่แผงด้านบนเข้าที่เดิม วางไว้บนส่วนที่เปิดโล่งของ PlayStation 4 ห่างจากร่องประมาณ 7 มม. ตอนนี้ให้เลื่อนแผงไปทางร่องจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่
 1. เสียบสาย HDMI สายไฟ และสายเคเบิลอื่นๆ ที่ถอดออกในขั้นตอนแรกอีกครั้ง
 2. เปิดเครื่อง PlayStation 4 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ
 1. ปิดเครื่อง PlayStation 4 และถอดสายไฟออกจากพาวเวอร์ัซัพพลาย
 2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอนโซล
 3. วางคอนโซลบนพื้นผิวที่เรียบและสะอาดด้านหน้าของคุณเพื่อให้ด้านหน้าของคอนโซลหันไปทางด้านซ้าย โลโก้ PS ที่ด้านบนของ คอนโซลควรจะอยู่ทางด้านขวา
 4. วางฝ่ามือของคุณไว้ที่แผงพื้นผิวเงาของคอนโซลและให้นิ้วของคุณวางอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของคอนโซล
 5. ออกแรงกดที่บริเวณร่องเบาๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้นิ้วมือของคุณเป็นเครื่องทุ่นแรง เลื่อนแผงพื้นผิวเงาออกจากตัวคุณ
 1. คุณจะได้ยินเสียงคลิกจากนั้นแผงจะเลื่อนไปสองถึงสามเซนติเมตร/นิ้ว ยกแผงออกโดยเริ่มจากด้านซ้าย
 1. เมื่อถอดแผงพื้นผิวเงาออกแล้ว คุณจะเห็นช่องระบายอากาศสองช่องที่ขอบด้านซ้ายนอกของคอนโซล ค้นหาช่องระบายอากาศเดี่ยวแรก (ช่องที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับช่องระบายอากาศอื่นๆ)
 1. ส่องไฟเข้าไปในช่องระบายอากาศนี้เพื่อค้นหาสกรูถอดด้วยตนเอง
 1. เลื่อนไขควงเข้าไปในช่องระบายอากาศและหมุนสกรู ทวนเข็มนาฬิกา จนกว่าจะมองเห็นแผ่นดิสก์ที่โผล่ออกมาจากช่องใส่แผ่นดิสก์ ขั้นตอนนี้อาจต้องหมุนไขควงหลายรอบ การหมุนสกรูจะใช้แรงเพียงเล็กน้อย
 1. หยิบแผ่นดิสก์ด้วยมือและดึงออกจากช่องใส่แผ่นดิสก์
 1. ใส่แผงพื้นผิวเงาเข้าที่เดิมโดยวางไว้เหนือส่วนที่เปิดออกของคอนโซลประมาณสองถึงสามเซนติเมตร/นิ้วจากร่อง
 1. เลื่อนแผงไปทางร่องจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่
 2. เสียบสายเคเบิลทั้งหมดอีกครั้งและเปิดคอนโซลเพื่อตรวจสอบว่าทุกสิ่งทำงานได้ตามปกติ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา