PS4: ถอดดิสก์ที่ติด

ถ้าดิสก์ติดอยู่ใน PS4 คุณสามารถถอดได้ด้วยตนเอง

ก่อนเริ่ม คุณต้องใช้:

 • ไขควง Phillips แบบยาว
 • หมายเลขรุ่น PS4 ของคุณ

เลือกซีรีส์รุ่น PS4 ของคุณสำหรับคำแนะนำ

 1. ปิดเครื่อง PS4
 2. ถอดสายไฟ สาย HDMI และสายอื่นๆ จากด้านหลังของเครื่อง PS4
 1. วางเครื่อง PS4 ลงบนพื้นผิวที่สะอาดและแบนราบที่ด้านหน้าของคุณ กลับด้านเครื่องและหมุนเครื่องเพื่อให้โลโก้ PS หันหน้าออกจากคุณ ถอดฝาปิดจากรูสกรูที่อยู่เหนือโลโก้ PS ตามที่แสดง
 1. ใส่ไขควงลงในรูถอดด้วยตนเองและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดดิสก์ ขั้นตอนนี้อาจต้องหมุนไขควงหลายรอบ มีชั้นพลาสติกที่คุณต้องดันเข้าไปเพื่อถอดสกรู ไม่ต้องกังวล การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกัน
 1. เสียบสายไฟ สาย HDMI และสายอื่นๆ ที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 1
 2. เปิดเครื่อง PS4 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ
 1. ปิดเครื่อง PS4
 2. ถอดสายไฟ สาย HDMI และสายอื่นๆ จากด้านหลังของเครื่อง PS4
 1. บนพื้นผิวที่สะอาดและแบนราบ ให้หัน PS4 ด้านล่างขึ้นข้างบน และมองหารูที่อยู่เหนือโลโก้ PS (ตามที่แสดง จะเห็นว่าโลโก้ PS กลับด้านอยู่)
 1. ใส่ไขควงลงในรูถอดด้วยตนเองและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดดิสก์ ขั้นตอนนี้อาจต้องหมุนไขควงหลายรอบ มีชั้นพลาสติกที่คุณต้องดันเข้าไปเพื่อถอดสกรู ไม่ต้องกังวล การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกัน
 1. เสียบสายไฟ สาย HDMI และสายอื่นๆ ที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 1
 2. เปิดเครื่อง PS4 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ
 1. ปิดเครื่อง PlayStation 4
 2. ถอดสายไฟ สาย HDMI และสายอื่นๆ จากด้านหลังของเครื่อง PlayStation 4 ของคุณ
 3. วาง PlayStation 4 บนพื้นผิวเรียบที่สะอาดด้านหน้าของคุณ ดังนั้นด้านหน้าของระบบจะอยู่ทางซ้าย (โลโก้ PlayStation ที่ด้านบนของ PlayStation 4 ควรอยู่ทางด้านขวามือ)
 4. วางฝ่ามือของคุณไว้ที่แผงด้านบนและให้นิ้วของคุณวางอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของเครื่อง
 1. ออกแรงกดที่บริเวณร่องเบาๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยฝ่ามือของคุณ จากนั้นใช้นิ้วมือเป็นเครื่องทุ่นแรงและเลื่อนแผงด้านบนออกจากตัวคุณ  จะได้ยินเสียงคลิก และแผงจะเลื่อนประมาณ 7 มม. ยกแผงออกโดยเริ่มจากฝั่งซ้าย
 1. เมื่อถอดแผงด้านบนออกแล้ว คุณจะเห็นสกรูที่มีสัญลักษณ์ PlayStation อยู่  ถอดออกด้วยการหมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอด HDD ออก
 2. ดึงส่วน HDD ออกจากคอนโซลเพื่อให้รูปลดดิสก์ด้วยตนเอง (1) ไม่มีสิ่งกีดขวาง:
 1. ใส่ไขควงลงในรูถอดด้วยตนเองและหมุน ตามเข็มนาฬิกา เพื่อปลดดิสก์
 1. ใส่แผงด้านบนเข้าที่เดิม วางไว้บนส่วนที่เปิดโล่งของ PlayStation 4 ห่างจากร่องประมาณ 7 มม. ตอนนี้ให้เลื่อนแผงไปทางร่องจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่
 1. เสียบสาย HDMI สายไฟ และสายอื่นๆ ที่ถอดออกในขั้นตอนแรกอีกครั้ง
 2. เปิดเครื่อง PlayStation 4 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติ
 1. ปิดเครื่อง PlayStation 4 และถอดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ
 2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากด้านหลังของเครื่อง
 3. วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบที่สะอาดด้านหน้าของคุณ ดังนั้นด้านหน้าของระบบจะหันไปทางซ้าย โลโก้ PS ที่ด้านบนของเครื่องควรอยู่ทางด้านขวา
 4. วางฝ่ามือของคุณไว้ที่แผงพื้นผิวเงาของเครื่องและให้นิ้วของคุณวางอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของเครื่อง
 5. ออกแรงกดที่บริเวณร่องเบาๆ อย่างสม่ำเสมอ ใช้นิ้วมือของคุณเป็นเครื่องทุ่นแรง เลื่อนแผงพื้นผิวเงาออกจากตัวคุณ
 1. คุณจะได้ยินเสียงคลิกจากนั้นแผงจะเลื่อนไปสองถึงสามเซนติเมตร/นิ้ว ยกแผงออกโดยเริ่มจากฝั่งซ้าย
 1. เมื่อถอดแผงพื้นผิวเงาออกแล้ว คุณจะเห็นช่องระบายอากาศสองช่องที่ขอบด้านซ้ายนอกของเครื่อง ค้นหาช่องระบายอากาศเดี่ยวแรก (ช่องที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับช่องระบายอากาศอื่นๆ)
 1. ส่องไฟเข้าไปในช่องระบายอากาศนี้เพื่อค้นหาสกรูปลดด้วยตนเอง
 1. สไลด์ไขควงในช่องระบายอากาศและหมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกา จนกว่าจะเห็นดิสก์ค่อยๆ หลุดออกจากช่องใส่ดิสก์ ขั้นตอนนี้อาจต้องหมุนไขควงหลายรอบ การหมุนสกรูควรจะใช้แรงเพียงเล็กน้อย
 1. จับดิสก์ด้วยมือและดึงออกจากช่องใส่ดิสก์
 1. ใส่แผงพื้นผิวเงาเข้าที่เดิมโดยวางไว้เหนือส่วนที่เปิดออกของเครื่อง สองถึงสามเซนติเมตร/นิ้วจากร่อง
 1. เลื่อนแผงไปทางร่องจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่
 2. เสียบสายทั้งหมดอีกครั้งและเปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบว่าทุกสิ่งทำงานได้ตามปกติ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา