วิธีหาหมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นของ PlayStation®4

วิธีหาหมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นของ PlayStation®4

ดูวิธีหาหมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นบน PlayStation®4 และทราบข้อมูลว่าเมื่อใดที่คุณต้องใช้หมายเลขเหล่านี้

สามารถดูหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของ PlayStation 4 ได้บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิมของ PS4 และด้านหลังของเครื่อง PS4 เราแนะนำให้คุณจดบันทึกตัวเลขนี้ไว้เพื่อให้ใช้ได้สะดวกในการติดต่อความช่วยเหลือของ PlayStation

เลือกประเภทของระบบ PS4 ที่คุณมีจากรายการด้านล่าง:

PS4 รุ่น CUH-10xx, CUH-11xx และ CUH-12xx

 หมายเลขซีเรียล ประกอบด้วยตัวเลข 17 ตัว และอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องไปทางด้านล่างซ้ายของตัวเครื่อง

 หมายเลขรุ่น ประกอบด้วยตัวอักษร CUH ตามด้วยตัวเลขสี่ตัวและตัวอักษร หมายเลขรุ่นอยู่ที่ด้านหลังไปทางด้านล่างของตัวเครื่อง

หมายเลขซีเรียล

หมายเลขรุ่น

PS4 Slim รุ่น CUH-20xx

 หมายเลขซีเรียล ประกอบด้วยตัวเลข 17 ตัว และอยู่ที่ใต้ขอบเหนือพอร์ตสายไฟ โดยจำเป็นต้องพลิกเครื่องเพื่อดูหมายเลขนี้

 หมายเลขรุ่น ประกอบด้วยตัวอักษร CUH ตามด้วยตัวเลขและตัวอักษรสี่ตัว หมายเลขรุ่นอยู่ที่แกนกลางของเครื่องไปทางด้านขวาของพอร์ตสายไฟ

หมายเลขซีเรียล

หมายเลขรุ่น

PS4 Pro รุ่น CUH-70xx

 หมายเลขซีเรียล ประกอบด้วยตัวเลข 17 ตัว และอยู่ที่ใต้ขอบบนตรงข้ามกับพอร์ตของระบบ โดยจำเป็นต้องพลิกเครื่องเพื่อดูหมายเลขนี้

 หมายเลขรุ่น ประกอบด้วยตัวอักษร CUH ตามด้วยตัวเลขสี่ตัวและตัวอักษร หมายเลขรุ่นอยู่ที่แกนกลางของเครื่องเหนือพอร์ตของระบบ

หมายเลขซีเรียล

หมายเลขรุ่น

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา