ไม่สามารถเริ่มคอนโซล PlayStation®4 หรือ PlayStation®5 ใน Safe Mode ได้

ไม่สามารถเริ่มคอนโซล PlayStation®4 หรือ PlayStation®5 ใน Safe Mode ได้

เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อพยายามเข้าถึง Safe Mode สำหรับคอนโซล PS5™ หรือ PS4™ และหาลิงก์ที่นำไปยังเครื่องมือวินิจฉัยและข้อมูลของ Safe Mode

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเปิดคอนโซล PS4 หรือ PS5 ของคุณ หรือคุณพบว่าระบบของคุณไม่ได้เข้าสู่ Safe Mode เรามีขั้นตอนแก้ไขปัญหาสองสามขั้นตอนให้คุณได้ลองทำตาม

ฉันจะเริ่มใช้งานคอนโซล PS5 หรือ PS4 ของฉันใน Safe Mode ได้อย่างไร

  1. ปิดระบบโดยกดที่ปุ่มเปิดปิดบนแผงด้านหน้า ไฟแสดงสถานะจะกะพริบครู่หนึ่งก่อนเครื่องปิด

  2. เมื่อระบบปิดแล้ว ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อีกครั้ง ปล่อยปุ่มหลังคุณได้ยินเสียงบี๊พครั้งที่สอง โดยเสียงบี๊พครั้งหนึ่งจะดังขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มครั้งแรก และดังขึ้นอีกครั้งในอีก 7 วินาทีถัดไป

  3. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับสาย USB และกดปุ่ม PS บนคอนโทรลเลอร์

สาย USB, HDMI และสายไฟทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

อาจมีบางกรณีที่สาย USB, HDMI หรือสายไฟทำงานล้มเหลว ลองใช้สายไฟ/USB/HDMI อื่น แล้วเสียบเข้ากับพอร์ต HDMI และเต้ารับอื่น หรืออีกวิธีหนึ่งที่ควรลองคือการทดสอบสายของคุณโดยใช้ระบบอื่น เช่น เครื่องเล่น Blu-ray การทดสอบสายและพอร์ตทีละจุดจะช่วยระบุตำแหน่งที่กำลังเกิดปัญหาได้ 

ปิดและเปิดคอนโซล PlayStation ใหม่

หากสายทั้งหมดทำงานได้ถูกต้อง ให้ลองปิดและเปิดใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา:

  1. ปิด PlayStation ลงทั้งระบบโดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้

  2. รอจนกว่าไฟการทำงานจะหยุดกะพริบ แล้วจึงถอดสายไฟออกและปล่อยระบบทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที

  3. เชื่อมต่อใหม่และพยายามเริ่มระบบใน Safe Mode

เครื่องมือวินิจฉัย Fix and Replace

หากคุณยังไม่สามารถเข้าถึง Safe Mode ได้หลังจากทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ไปที่เครื่องมือวินิจฉัย Fix and Replace เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมและจัดการการซ่อมแซม

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา