ซ่อนเกมจากไลบรารีเกมของคุณ และผู้เล่นคนอื่น

ซ่อนเกมจากไลบรารีเกม PlayStation® ของคุณ และผู้เล่นคนอื่น

ค้นหาวิธีซ่อนเกมจากไลบรารีเกมของคุณหรือจากผู้เล่นคนอื่นบนคอนโซล PS5™ และคอนโซล PS4™

คอนโซล PS5: ซ่อนเกมจากไลบรารีเกม

เกมที่คุณซ่อนจะถูกซ่อนจากไลบรารีของคุณบนคอนโซลทั้งหมด การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อโปรไฟล์ของคุณ

  1. หากต้องการซ่อนเกมจาก ไลบรารีเกม ของคุณบนคอนโซล PS5 ให้เลือกเน้นที่เกม กดปุ่มตัวเลือก แล้วเลือก ซ่อน
    ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานบนแท็บ ติดตั้งแล้ว
  2. หากต้องการเข้าถึงเกมที่ซ่ิอนอยู่ ให้ไปที่แท็บ คอลเลคชั่นของคุณ ใน ไลบรารีเกม, ของคุณ เลือกเมนู เรียงลำดับและกรอง จากนั้นเปิด รายการที่ซ่อนอยู่ เลือกเกมและกดปุ่มตัวเลือกเพื่อ ยกเลิกการซ่อน ตอนนี้เกมจะปรากฏในมุมมองเริ่มต้น ไลบรารีเกม ของคุณ
  1. ไปที่ ไลบรารี > รายการที่ซื้อแล้ว และเลือกเกม กดปุ่ม OPTIONS และเลือก ไม่แสดงรายการเนื้อหาใน [รายการที่ซื้อแล้ว]
  2. หากต้องการเข้าถึงเกมที่ซ่อนอยู่ ให้ไปที่ ไลบรารี > รายการที่ซื้อแล้ว, กดปุ่ม OPTIONS จากนั้นเลือก ตรวจสอบรายการเนื้อหาที่ซ่อนอยู่

คอนโซล PS5: ซ่อนเกมจากผู้เล่นคนอื่น

เมื่อคุณเพิ่มเกมลงในรายการเกมที่ซ่อนอยู่บนคอนโซล PS5 กิจกรรมของคุณในเกมนั้นจะไม่แสดงให้ผู้เล่นคนอื่นเห็น

  1. ไปที่หน้าหลักและเลือก การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้ > ความเป็นส่วนตัว

  2. เลือก ดูและกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ > ซ่อนเกมของคุณจากผู้เล่นคนอื่น, จากนั้นเลือกเกมที่คุณต้องการซ่อน

เมื่อเกม PS4 ถูกซ่อนอยู่ข้อมูลเกี่ยวกับเกมจะไม่ปรากฏในกิจกรรม โปรไฟล์ หรือรายการถ้วยรางวัลของคุณ อย่างไรก็ตามผู้เล่นคนอื่นบนคอนโซล PS4 ยังสามารถเห็นได้ว่าคุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ใน กำลังเล่นอยู่ หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นสิ่งที่คุณกำลังเล่นอยู่ ให้เลือก ตั้งค่าสถานะออนไลน์ > แสดงเป็นออฟไลน์ บนหน้าจอโปรไฟล์ของคุณ

  1. ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว, จากนั้นเลือก เกมที่ซ่อนอยู่
  2. เลือกเกมที่คุณต้องการซ่อน

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา