NW-102265-6

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับ PlayStation™Network
โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1.  ตรวจสอบหน้าสถานะ PSN เพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์หรือมีการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์อยู่หรือไม่
 2.  รีสตาร์ท PlayStation®5 และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายหากเป็นไปได้ และกำหนดค่าของเครือข่ายอีกครั้ง
 3.  หากใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย โปรดตรวจสอบจุดที่คุณวางคอนโซลไว้ โดยคุณอาจนำ PS5 ไปวางใกล้เราเตอร์มากขึ้นหรือนำสิ่งของที่กีดขวางการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองออก
 4. ปิดเราเตอร์และโมเด็มของคุณ จากนั้นรออย่างน้อย 5 นาทีแล้วจึงเปิดอีกครั้ง
 5.  อัปเดตเฟิร์มแวร์เราเตอร์ของคุณ (โปรดติดต่อผู้ให้บริการเราเตอร์เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัปเดต)
 6.  หากเป็นไปได้ ลองเปิดพอร์ตเหล่านี้ TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 และ UDP: 3478, 3479,49152~65535
  โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเปิดพอร์ตและการตั้งค่าเราเตอร์
 7.  ในการตั้งค่าเครือข่าย ให้ตั้งค่าที่อยู่ IP แบบ Static ด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงเครือข่าย
 8.  คุณอาจปรับปรุงเครือข่ายได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ชั่วคราว
  ไปที่การตั้งค่า DNS ในการตั้งค่าเครือข่าย แล้วกำหนดค่าเครือข่ายของคุณด้วยหมายเลขของ Public DNS ที่ฟรีและเปิดให้ใช้แบบสาธารณะโดยบริษัทหรือองค์กรต่างๆ

  หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สายสัญญาณอาจไม่ว่างชั่วคราว โปรดรอสักครู่แล้วลองใหม่ภายหลัง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา